Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “veszprémskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 31 (časť III.)

Z územia dnešného Slovenska dopĺňali svoje mužstvo aj jednotky, ktoré mali svoju mierovú dislokáciu mimo nášho územia. K takýmto jednotkám patril aj Honvédsky peší pluk č. 31 (HIR 31). Pluk vznikol v roku 1913. Doplňovacím územím bol obvod Veszprem. Tu sídlil štáb pluku, I. a II. prápor a doplňovací prápor. V mestečku Továros, ktoré je dnes súčasťou mesta Tata sídlil III. prápor. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku nasledovné : 92 % Maďari, 8 % ostatné národnosti. V tomto pluku slúžili aj muži z dnešných okresov Nové Zámky, Galanta, Komárno, Šaľa, Hlohovec a Dunajská Streda. Podľa mobilizačných plánov spadal tento pluk do 82. honvédskej pešej brigády (82. HIBrig), ktorá bola súčasťou 41. honvédskej pešej divízie (41. HID). V rámci 3. armády  sa mala táto divízia zúčastniť nasadeniu v Haliči proti ruskej armáde. Na front odchádzal pod vedením plukovníka Ede Weebera.

Takmer polovicu vojny bola 41. HID nasadená na východnom fronte. Bojovým krstom prešla táto divízia v bitke  pri Komarówe (26. augusta – 2. septembra 1914). Nasledovali boje pri Rawe Ruskej (6.-9. septembra), útok na Ľvov (9.-11. septembra), ústup cez San (4.-12. októbra), boje pri meste Jaroslau (23.-28. októbra). Záver roka 1914 strávila divízia v bojoch pri Krakowe (16.-25. novembra) a Limanowej-Lapanowe (1.-13. decembra).

Začiatkom roka je 41. HID presunutá do Karpát, kde sa zúčastní všetkých dôležitých bojov celej karpatskej kampane. V ťažkých podmienkach karpatských hôr bojovali  vojaci 41. HID v druhej karpatskej ofenzíve (27. február – 23. marec 1915 ), následnej ruskej protiofenzíve (20.-31. marec) a Veľkonočnej bitky (1.-6. apríl). Po víťaznej ofenzíve pri Gorliciach sa 41. HID zúčastňuje prenasledovania ruských jednotiek. Začiatkom mája je táto divízia prevelená k4. armáde. Tu sa však neohreje dlho, pretože ešte tento mesiac bol divízia prevelená k 1. armáde na severný breh Visly. Tu  sa zúčastňuje ďalších bojov pri Tanewe (21.-22. máj), druhej bitky pri Krasniku (1.-10. júla)  a ďalších bojov medzi Vislou a Bugom. V auguste 1915 sa divízia zúčastňuje dobytia pevnosti Brest-Litevsk. V jeseni sa divízia nachádzala na  fronte vo Volyni. Čelí jesenným ruským protiútokom pri Lucku, neskôr bojuje pri Rovne (23.-28. september).

Až do Brusilovovej ofenzívy si vojaci divízie vychutnávali dlhé obdobie pokoja na východnom fronte. Brusilovová ofenzíva ukončila prázdniny na východnom fronte. Od 4. júna  1916 ruské jednotky zúrivo útočili na pozície viacerých rakúsko-uhorských armád. 41. HID sa bránila na rieke Styr. Od 16. júna sa začala protiofenzíva jednotiek Centrálnych mocností. 41. HID bojovala pri meste Stokhod (6.-15. júla) a následne pri Koveli (28. júl – 12. august).

V decembri 1916 sa  jednotky41. HID rozlúčili s východným frontom a železničnými transportami boli prepravené na taliansky front. Na prelome mája a júna sa divízia zúčastnila 10. bitky na Soči (12. máj – 5. jún) a 11. bitky na rieke Soča (18. augusta – 13. septembra). Počas víťaznej 12. bitky na Soči 41. divízia postúpila k rieke Tagliamento. Od novembra 1917 bojovala divízia na rieke Piava.

 V roku 1918 sa divízia zúčastňuje katastrofálnej poslednej ofenzívy na rieke Piava (jún 1918). Po porážke rakúsko-uhorskej armády sa 41. HID zúčastňuje ústupových bojov 6. armády až do konca vojny.

 Medzi padlými vojakmi vesprímskeho HIR 31 boli aj títo vojaci:

 • Kôska Leonard, roč. 1882, Močenok (okres Šaľa). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Košičiar Štefan, roč. 1873, Šoporňa (okres Galanta). Padol na fronte v Taliansku.
 • Koštial Karol, roč. 1881, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Kotony Ondrej, roč. 1899, Zemianska Olča (okres Komárno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kovács Alojs, roč. 1881, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Kovács Jozef, roč. 1894, Štúrovo (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Vincen, roč. 1894, Medveďov (okres Dunajská Streda). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Kováč Jozef, roč. 1880, Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kováč Peter, roč. 1899, Šurany (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kozár Imrich, roč. 1869, Vinodol – m. č. Dolný Vinodol (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krajíček Ján, roč. 1891, Zemianske Sady (okres Galanta). Zomrel v zajateckej epidemickej nemocnici v Rusku.
 • Kriška Michal, roč. 1873, Šurany (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Čiernej Hore.
 • Kriszan Orban, roč. 1896, Báb (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Kubovics Michal, roč. 1879, Bučany (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kukla Pavel, roč. 1897, Prietrž (okres Senica). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kurucz Jozef, roč. 1888, Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kutruc Anton, roč. 1876, Zemné (okres Nové Zámky). Zomrel v zajateckej nemocnici v Srbsku.
 • Labský Lukáš, roč. 1872, Dulovce (okres Komárno). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Lantos Imrich, roč. 1873, Vinodol (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lehotský Alexander, roč. 1894, Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Lencsés Arnošt, roč. 1896, Močenok (okres Šaľa). Padol na východnom fronte.
 • Lencsés Rudolf, roč. 1887, Kráľová nad Váhom (okres Šaľa). Padol na východnom fronte.
 • Lenčéš Štefan, roč. 1876, Močenok (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lengyel František, roč. 1883, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Lengyel František, roč. 1883, Nesvady (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Lipovský Michal, roč. 1897, Šoporňa (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lukačovič Martin, roč. 1893, Hlohovec (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Madarász Gejza, roč. 1890, Kolárovo (okres Komárno). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Madarász Ľudevít, roč. 1894, Kolárovo (okres Komárno). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Majzel Jozef, roč. 1896, Kľačany (okres Hlohovec). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Malík Ján, roč. 1881, Úľany nad Žitavou (okres Nové Zámky). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Manyúk Ján, roč. 1888, Neded (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maráz Jozef, roč. 1887, Nesvady (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Marcinkech Jozef, roč. 1884, Šintava (okres Galanta). Padol na východnom fronte.
 • Markusek Karol, roč. 1898, Palárikovo (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marosfy Jozef, roč. 1898, Čiližská Radvaň (okres Dunajská Streda). Padol na fronte v Albánsku.
 • Martinka Štefan, roč. 1899, Madunice (okres Hlohovec). Padol na fronte v Taliansku.
 • Martiš Ján, roč. 1897, Černík (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mečiar Jozef, roč. 1872, Dolné Zelenice (okres Hlohovec). Zomrel v zajateckom tábore v Taliansku.
 • Mechura Vendelín, roč. 1873, Hurbanovo (okres Komárno). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Minár Pavel, roč. 1874, Šoporňa (okres Galanta). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Miškei Karol, roč. 1875, Veľká nad Ipľom (okres Lučenec). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Miškovič Štefan, roč. 1898, Šaľa (okres Šaľa). Padol na fronte v Taliansku.
 • Mitola Alexander, roč. 1872, Svätý Peter (okres  Komárno). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Molnár Albert, roč. 1889, Nesvady (okres Komárno). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Molnár Alexander, roč. 1875, Svätý Peter (okres Komárno). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Molnár František, roč. 1894, Kolárovo (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár Ján, roč. 1896, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Molnár Ján, roč. 1883, Svätý Peter (okres Komárno). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Molnár Ľudevít, roč. 1883, Veľký Meder (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár Štepán, roč. 1881, Bajč (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mondocsko Ján, roč. 1895, Močenok (okres Šaľa). Padol na východnom fronte.
 • Monitor František, roč. 1894, Vlčany (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Moravčík Jozef, roč. 1875, Hlohovec (okres Hlohovec). Padol na fronte v Srbsku.
 • Muranský Ondrej, roč. 1897, Hlohovec (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 31 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Kovács Ján, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lichtenstal Ignác, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Muravcsik Ludvik, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Miku Konstatntin, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz