Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť XXIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať  “slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 15 (Trencséni 15. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Trenčíne. V Trenčíne bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol v rámci IV. Honvédskeho dopľnovacieho obvodu v Bratislave doplňovaný z týchto obvodov, resp. krajov: Oravský – viacero okresov, Nitriansky – okr. Myjava, Topoľčany, Žabokreky nad Nitrou, Prievidza, Skalica, Senica, Nové Mesto nad Váhom a viacero okresov krajov Trenčianskeho a Turca. To v praxi znamená, že v ňom slúžili muži z veľkej časti západného a menšej stredného Slovenska. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 85 % Slováci, 15 % ostatné národnosti. Niektoré zdroje dokonca kladú pomer Slovákov až na úroveň 95%. Veliteľom pluku bol plukovník Henrik Dormándy von Dormánd.

Mobilizačné plány určovali tento pluk do zostavy nitrianskej 74. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 37. honvédskej pešej divízie z Bratislavy. Táto divízia bola určená na front v Haliči. Takmer celú vojnu bola 37. honvédska divízia podriadená V. zboru z Bratislavy, v rámci ktorého absolvovala mnohé ťažké boje na východnom fronte. Začiatkom apríla 1918 bola divízia stiahnutá do zázemia, ale v polovici júli velenie poslalo 37. honvédsku pešiu divíziu na taliansky front, kde prebiehal jej výcvik a akomodácia na nový typ bojiska, avšak už koncom septembra bola divízia znova prevelená na francúzske bojisko, kde však už až do skončenia vojny nezasiahla do bojov, keďže opäť prebiehal jej výcvik.

Medzi padlými vojakmi trenčianskeho HIR 15 boli aj títo vojaci:

 • Sulovský Jozef, roč. 1874, Krnča (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Suny Imrich, roč. 1891, Dolné Vestenice (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Suoka Štefan, roč. 1894, Čachtice (okres Nové Mesto nad Váhom). Padol na východnom fronte.
 • Supej Štefan, roč. 1877, Stráňavy (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Suran Jan, roč. 1877, Diviná (okres Žilina). Padol na fronte v Haliči.
 • Surin-Kaplan Pavel, roč. 1882, Lazy pod Makytou (okres Púchov). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Suroviak Jozef, roč. 1879, Pribiš (okres Dolný Kubín). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Susztek Vincenc, roč. 1884, Makov (okres Čadca). Padol na východnom fronte.
 • Sutry Jan, roč. 1886, Zákopčie (okres Čadca). Padol na východnom fronte.
 • Suvara Jozef, roč. 1884, Považská Bystrica – m.č. Milochov (okres Považská Bystrica). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Svecz Matej, roč. 1872, Trenčianska Teplá (okres Trenčín). Padol na východnom fronte.
 • Svorád Filip, roč. 1888, Hrušovany (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sýkora Štefan, roč. 1878, Močenok (okres Šaľa). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Sypavý Alexander, roč. 1896, Nové Mesto nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom). Padol na východnom fronte.
 • Szabadaj Alojz, roč. 1891, Terchová (okres Žilina). Padol na fronte v Bukovine.
 • Szabó Ján, roč. 1875, Bánovce nad Bebravou – m.č. Horné Ozorovce (okres Bánovce nad Bebravou). Padol na východnom fronte.
 • Szabó Ondrej, roč. 1884, Vrbové (okres Piešťany). Padol na východnom fronte.
 • Szádeczky Ondrej, roč. 1886, Horná Súča (okres Trenčín). Padol na fronte v Haliči.
 • Szadrik Jozef, roč. 1895, Divina (okres Žilina). Padol na východnom fronte.
 • Szatury Anton, roč. ?, Bernolákovo (okres Senec). Padol na východnom fronte.
 • Szuchanek Štefan, roč. 1895, Šaštín – Stráže (okres Senica). Padol na východnom fronte.
 • Szedlak Jozef, roč. 1894, Trebatice (okres Piešťany). Padol na východnom fronte.
 • Székács Ján, roč. 1875, Žilina – m.č. Žilinská Lehota (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Székely Márton, roč. 1891, Valaská Belá (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Szeko Jozef, roč. 1895, Hatné (okres Považská Bystrica). Padol na východnom fronte.
 • Széles Štefan, roč. 1886, Krušovce (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Szelesi Michal, roč. 1893, Čachtice (okres Nové Mesto nad Váhom). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Szelessy Emerich, roč. 1898, Čachtice (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szényi Jozef, roč. 1892, Tvrdošín – m.č. Medvedzie (okres Tvrdošín). Padol na fronte v Haliči.
 • Szerdahelyi Jozef, roč. 1895, Smolinské (okres Senica). Padol na východnom fronte.
 • Szerdely Jozef, roč. 1892, Novoť (okres Námestovo). Padol na východnom fronte.
 • Szervinszký Ignác, roč. 1882, Bobrov (okres Námestovo). Padol na východnom fronte.
 • Suska Szihelnik Tomáš, roč. 1892, Nemšová – m.č. Trenčianska Závada (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szimonidesz Gregor, roč. 1893, Slovenské Pravno (okres Turčianske Teplice). Padol na východnom fronte.
 • Szinak Ondrej, roč. ?, Terchová (okres Žilina). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Szipták František Jozef, roč. 1892, Vrútky (okres Martin). Padol na východnom fronte.
 • Szirotni Pavel, roč. 1885, Nové Mesto nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom). Padol na východnom fronte.
 • Szivák Ján, roč. 1881, Holíč (okres Skalica). Padol na východnom fronte.
 • Szkalik Ján, roč. 1877, Vradište (okres Skalica). Padol na východnom fronte.
 • Szládecsek Ján, roč. 1895, Vrbovce (okres Myjava). Padol na východnom fronte.
 • Szládek Ján, roč. 1885, Horná Breznica (okres Púchov). Padol na východnom fronte.
 • Szlepka Ján, roč. 1894, Bánovce nad Bebravou (okres Bánovce nad Bebravou). Padol na fronte v Haliči.
 • Szlezák Štefan, roč. ?, Temeš (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Szlisko Pavel, roč. 1876, Klače (okres Žilina). Padol na východnom fronte.
 • Szlivka Ján, roč. 1892, Radošovce (okres Skalica). Padol na východnom fronte.
 • Szmatana Pavel, roč. 1884, Klátova Nová Ves (okres Partizánske). Padol na východnom fronte.
 • Szmizsar Jozef, roč. 1893, Oravský Podzámok (okres Dolný Kubín). Padol na východnom fronte.
 • Szmolinský Florián, roč. 1884, Letničie (okres Skalica). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Szmolka Štefan, roč. 1883, Motešice – m. č. Horné Motešice (okres Trenčín). Padol na fronte v Haliči.
 • Sznirer Lukáč, roč. 1878, Hradište (okres Partizánske). Padol na fronte v Haliči.
 • Szolár Lukaš, roč. 1876, Nedožery-Brezovany (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szondor Karol, roč. 1888, Valaská Belá (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Szrnyak Medard Jan, roč. 1889, Terchová (okres Žilina). Padol na východnom fronte.

Vojaci HIR 15 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Szalai František, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szalai Štefan, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szozánszky František, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Poľsko

 • Székely Simon, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Szkousik Jára, roč. 1891, padol na fronte v Bukovine.
 • Szobtsák Floris, roč. 1880, padol na fronte v Karpatoch.

Vojaci HIR 15 bez určenia pôvodu:

 • Surániy Endre, roč. 1875, padol na východnom fronte.

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.