Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť XVII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať  “slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 15 (Trencséni 15. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Trenčíne. V Trenčíne bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol v rámci IV. Honvédskeho dopľnovacieho obvodu v Bratislave doplňovaný z týchto obvodov, resp. krajov: Oravský – viacero okresov, Nitriansky – okr. Myjava, Topoľčany, Žabokreky nad Nitrou, Prievidza, Skalica, Senica, Nové Mesto nad Váhom a viacero okresov krajov Trenčianskeho a Turca. To v praxi znamená, že v ňom slúžili muži z veľkej časti západného a menšej stredného Slovenska. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 85 % Slováci, 15 % ostatné národnosti. Niektoré zdroje dokonca kladú pomer Slovákov až na úroveň 95%. Veliteľom pluku bol plukovník Henrik Dormándy von Dormánd.

Mobilizačné plány určovali tento pluk do zostavy nitrianskej 74. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 37. honvédskej pešej divízie z Bratislavy. Táto divízia bola určená na front v Haliči. Takmer celú vojnu bola 37. honvédska divízia podriadená V. zboru z Bratislavy, v rámci ktorého absolvovala mnohé ťažké boje na východnom fronte. Začiatkom apríla 1918 bola divízia stiahnutá do zázemia, ale v polovici júli velenie poslalo 37. honvédsku pešiu divíziu na taliansky front, kde prebiehal jej výcvik a akomodácia na nový typ bojiska, avšak už koncom septembra bola divízia znova prevelená na francúzske bojisko, kde však už až do skončenia vojny nezasiahla do bojov, keďže opäť prebiehal jej výcvik.

Medzi padlými vojakmi trenčianskeho HIR 15 boli aj títo vojaci:

 • Mokri Jozef, roč. 1879, Nedožery-Brezany (okres Prievidza). Padol na fronte v Bukovine.
 • Mokry Gašpar, 1878, Lazany (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Mokrý Jozef, roč. ?, Hajná Nová Ves (okres Topoľčany). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Molnár František, roč. 1894, Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Moravcsík Michal, roč. 1893, Považany – m.č. Mošovce nad Váhom  (okres Nové Mesto nad Váhom). Padol na východnom fronte.
 • Morávek Jozef, roč. 1877, Koválov (okres Senica). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Mosati Györg, roč. 1887, Moravský Svätý Ján (okres Senica). Padol na východnom fronte.
 • Moskovszký Martin, roč. 1872, Kolárovice (okres Bytča). Padol na východnom fronte.
 • Moszni Štefan, roč. 1891, Nová Lehota (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Móško Ján, roč. 1888, Trenčín – m.č. Opatová nad Váhom (okres Trenčín). Padol na fronte v Haliči.
 • Motika Ján, roč. 1882, Žaškov (okres Dolný Kubín). Padol na fronte v Haliči.
 • Motus Štefan, roč. 1882, Timoradza (okres Bánovce nad Bebravou). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Motusz Michal, roč. 1895, Vrbie  (okres Ružomberok). Padol na východnom fronte.
 • Moruz Ján, roč. 1885, Vrbové (okres Piešťany). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Možný Ján, roč. 1895, Podkylava (okres Myjava). Padol na východnom fronte.
 • Mračko Michal, roč. 1895, Háj (okres Turčianske Teplice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mravecz Ondrej, roč. 1880, Rudina (okres Kysucké Nové Mesto). Padol na fronte v Haliči.
 • Mráz Tivadar, roč. 1888, Čáry (okres Senica). Padol na fronte v Haliči.
 • Mrekaj Anton, roč. 1881, Zákamenné – m.č. Klinianka (okres Námestovo). Padol na fronte v Haliči.
 • Mrkvicza Michal, roč. 1883, Vinodol – m.č. Dolný Vinodol (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Mudroch Jan, roč. 1887, Prietrž (okres Senica). Padol na východnom fronte.
 • Mucha Stefan, roč. 1880, Turzovka (okres Čadca). Padol na východnom fronte.
 • Mulinka Jozef, roč. 1893, Valaská Belá (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Murár Ján, roč. 1884, Sebedražie (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Murko Štefan, roč. 1876, Žilina – m.č. Považský Chlmec (okres Žilina). Padol na fronte v Taliansku.
 • Nabieral Štefan, roč. 1879, Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom). Padol na východnom fronte.
 • Nagy Karol, roč. 1896, Brodzany (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Nagy Vojtech, roč. 1879, Štúrovo (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Nanista Štefan, roč. 1874, Námestovo (okres Námestovo). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nanyiska Roman, roč. 1893, Slanica (okres Námestovo). Padol na východnom fronte.
 • Narelanik Adam, roč. 1895, Horný Vadičov (okres Kysucké Nové Mesto). Padol na východnom fronte.
 • Natosinka Valent, roč. 1893, Ostrov (okres Piešťany). Padol na východnom fronte.
 • Nedbálek Štégan, roč. 1895, Rajec (okres Žilina). Padol na východnom fronte.
 • Nedělka Martin, roč. 1880, Preseľany (okres Topoľčany). Padol na fronte vo Francúzsku.
 • Nekoranecz Juraj, roč. 1883, Turzovka (okres Čadca). Padol na fronte v Haliči.
 • Nemcsek Michal, roč. 1894, Nitrianske Sučany (okres Prievidza). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Nemec Ján, roč. 1894, Stará Turá (okres Nové Mesto nad Váhom). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Neoveský Teofil, roč. 1900, Brodské  (okres Skalica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Neubauer Julius, roč. 1892, Spišské Podhradie (okres Levoča). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Nevedel Ján, roč. 1894, Zborov nad Bystricou (okres Čadca). Padol na východnom fronte.
 • Noga Juraj, roč. 1872, Šútovo (okres Martin). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Noszko Ján, roč. 1873, Topoľčany (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Notiar Thomas, roč. 1878, Detvianska Huta (okres Detva). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Novocký Štefan, roč. 1876, Námestovo (okres Námestovo). Padol na východnom fronte.
 • Novomelszky Štefan, roč. 1872, Čadca (okres Čadca). Padol na východnom fronte.
 • Novotka Jozef, roč. 1888, Veľké Držkovce – m.č. Horné Držkovce (okres Bánovce nad Bebravou). Padol na východnom fronte.
 • Novotny Pavel, roč. 1894, Hajná Nová Ves (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Obert Ján, roč. 1892, Bánovce nad Bebravou – m.č. Horné Ozorovce (okres Bánovce nad Bebravou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Odkorek František, roč. 1875, Turzovka (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Odumorek Jozef, roč. 1880, Rabča (okres Námestovo). Padol na fronte v Haliči.
 • Ohran Štefan, roč. 1887, Nemšová – m.č. Trenčianska Závada (okres Trenčín). Padol na východnom fronte.
 • Ochoknicsan Štefan, roč. 1889, Svederník (okres Žilina). Padol na fronte v Bukovine.

Vojaci HIR 15 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Nágel Pavel, roč. 1881,zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Nagy Melichar, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Poľsko

 • Msall Anton, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Mudyk Vasil, roč. 1891, padol na fronte v Karpatoch.
 • Ogrodny Wendel, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz