Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť XIX.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať  “slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 15 (Trencséni 15. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Trenčíne. V Trenčíne bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol v rámci IV. Honvédskeho dopľnovacieho obvodu v Bratislave doplňovaný z týchto obvodov, resp. krajov: Oravský – viacero okresov, Nitriansky – okr. Myjava, Topoľčany, Žabokreky nad Nitrou, Prievidza, Skalica, Senica, Nové Mesto nad Váhom a viacero okresov krajov Trenčianskeho a Turca. To v praxi znamená, že v ňom slúžili muži z veľkej časti západného a menšej stredného Slovenska. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 85 % Slováci, 15 % ostatné národnosti. Niektoré zdroje dokonca kladú pomer Slovákov až na úroveň 95%. Veliteľom pluku bol plukovník Henrik Dormándy von Dormánd.

Mobilizačné plány určovali tento pluk do zostavy nitrianskej 74. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 37. honvédskej pešej divízie z Bratislavy. Táto divízia bola určená na front v Haliči. Takmer celú vojnu bola 37. honvédska divízia podriadená V. zboru z Bratislavy, v rámci ktorého absolvovala mnohé ťažké boje na východnom fronte. Začiatkom apríla 1918 bola divízia stiahnutá do zázemia, ale v polovici júli velenie poslalo 37. honvédsku pešiu divíziu na taliansky front, kde prebiehal jej výcvik a akomodácia na nový typ bojiska, avšak už koncom septembra bola divízia znova prevelená na francúzske bojisko, kde však už až do skončenia vojny nezasiahla do bojov, keďže opäť prebiehal jej výcvik.

Medzi padlými vojakmi trenčianskeho HIR 15 boli aj títo vojaci:

 • Pavelka Pavel, roč. 1894, Makov (okres Čadca). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Pavlik Boldisár, roč. 1890, Brodské (okres Skalica). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Pavlík Ján, roč. 1898, Breza (okres Námestovo). Padol na fronte v Taliansku.
 • Pavlik Vendel, roč. 1881, Prečín (okres Považská  Bystrica). Padol na východnom fronte.
 • Pavlik Vincenc, roč. 1877, Makov (okres Čadca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pavlovics Magda Alexander, roč. 1885, Turčianske Jaseno – m.č. Dolné Jaseno (okres Martin). Padol na fronte v Haliči.
 • Pavlovič Peter, roč. 1877, Turčianske Jaseno – m.č. Dolné Jaseno (okres Martin). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pavnicza Jan, roč. 1890, Chlebnice (okres Dolný Kubín). Padol na fronte v Haliči.
 • Pazar Štefan, roč. 1894, Veľké Bierovce (okres Trenčín). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Pazsiecsky Ján, roč. 1884, Koš (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Pazsitný Floris, roč. 1893, Hlohovec – m.č. Šulekovo (okres Hlohovec). Padol na východnom fronte.
 • Pazsitný Michal, roč. 1895, Pružina (okres Považská Bystrica). Padol na východnom fronte.
 • Pecan /Peczán Martin, roč. 1883, Myjava (okres Myjava). Padol na fronte v Haliči.
 • Peczko-Chovanecz Ján, roč. 1881, Krásno nad Kysucou (okres Čadca). Padol na fronte v Haliči.
 • Pekár Ján, roč. 1895, Brezany (okres Žilina). Padol na východnom fronte.
 • Pekar Nemec Josef, roč. 1897, Lietavská Svinná-Babkov (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pekara Emerich, roč. 1872, Rajec (okres Žilina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pekárik Jozef, roč. 1877, Veľké Rovné (okres Bytča). Padol na východnom fronte.
 • Peldik Matej, roč. 1892, Breza (okres Námestovo). Padol na fronte v Haliči.
 • Penáška Štefan, roč. 1890, Brusno (okres Banská Bystrica). Zahynul na fronte.
 • Peniačko Ján, roč. 1881, Sebedražie (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Peniaška Ján, roč. 1881, Sebedražie (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pergyoch Pavel, roč. 1890, Staškov (okres Čadca). Padol na východnom fronte.
 • Peterecz Štefan Ján, roč. 1893, Mošovce (okres Turčianske Teplice). Padol na fronte v Haliči.
 • Petlák Ladislav, roč. 1898, Moravany nad Váhom (okres Piešťany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petrás Ján, roč. 1888, Necpaly (okres Martin). Padol na fronte v Haliči.
 • Petráš Michal, roč. 1892, Myjava (okres Myjava). Padol na východnom fronte.
 • Petrech Ján, roč. 1876, Trenčín (okres Trenčín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petrik Ján, roč. 1880, Považská Bystrica – m.č. Šebešťanová (okres Považská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petrovics Ľudvik, roč. 1881, Jelka (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petyo Matej, roč. 1895, Blatnica (okres Martin). Padol na východnom fronte.
 • Piecka Ondrej, roč. 1898, Jasenová (okres Dolný Kubín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pieczka Ondrej, roč. 1893, Jasenová (okres Dolný Kubín). Padol na fronte v Haliči.
 • Pientek Ján, roč. 1878, Vavrečka (okres Námestovo). Padol na východnom fronte.
 • Pikna Juraj, roč. 1874, Prašice (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Pikna Peter, roč. 1884, Radošina (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Pilat Ignác, roč. 1894, Skačany (okres Partizánske). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pindes František, roč. 1895, Pohranice (okres Nitra). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Piniak Ján, roč. 1874, Lomná (okres Námestovo). Padol na fronte v Taliansku.
 • Piss Jozef, roč. 1894, Sebedražie (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Piszklak Štefan, roč. 1883, Bošáca (okres Nové Mesto nad Váhom). Padol na východnom fronte.
 • Pitel Adam, roč. 1880, Stará Bystrica (okres Čadca). Padol na východnom fronte.
 • Piváček Ondrej, roč. 1882, Štefanov (okres Senica). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Placsko Štefan, roč. 1892, Brezová pod Bradlom (okres Myjava). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Placskó Stefan, roč. 1891, Štiavnik (okres Bytča). Padol na fronte v Haliči.
 • Plaňovský Ján, roč. 1897, Kopčany (okres Skalica). Zomrel počas železničného transportu do nemocnice.
 • Plastiak František, roč. 1872, Gbeľany (okres Žilina). Padol na východnom fronte.
 • Plavi Pavel, roč. 1877, Višňové (okres Žilina). Padol na fronte v Haliči.
 • Plcsó František, roč. 1894, Bytča – m.č. Veľká Bytča (okres Bytča). Padol na fronte v Haliči.
 • Pleško Jozef, roč. 1887, Veľké Ripňany (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Poczorek Győrgy, roč. ?, Skalité (okres Čadca). Padol na fronte v Haliči.
 • Podhorszky Banjamin, roč. 1888, Turčiansky Ďur (okres Martin). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Podolan Štefan, roč. 1889, Moravské Lieskové (okres Nové Mesto nad Váhom). Padol na východnom fronte.
 • Podolecz Štefan, roč. 1892, Chrenovec (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Podoljak Krištof, roč. 1893, Makov (okres Čadca). Padol na fronte v Haliči.
 • Podolicsák-Podolinský Martin, roč. 1893, Nová Bystrica (okres Čadca). Padol na východnom fronte.

Vojaci HIR 15 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.