Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “trenčianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 15 (časť II.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 15 (Trencséni 15. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Trenčíne. V Trenčíne bol umiestnený štáb pluku i všetky tri prápory. Pluk bol v rámci IV. Honvédskeho dopľnovacieho obvodu v Bratislave doplňovaný z týchto obvodov, resp. krajov: Oravský – viacero okresov, Nitriansky – okr. Myjava, Topoľčany, Žabokreky nad Nitrou, Prievidza, Skalica, Senica, Nové Mesto nad Váhom a viacero okresov krajov Trenčianskeho a Turca. To v praxi znamená, že v ňom slúžili muži z veľkej časti západného a menšej stredného Slovenska. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 85 % Slováci, 15 % ostatné národnosti. Niektoré zdroje dokonca kladú pomer Slovákov až na úroveň 95%. Veliteľom pluku bol plukovník Henrik Dormándy von Dormánd.

Mobilizačné plány určovali tento pluk do zostavy nitrianskej 74. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 37. honvédskej pešej divízie z Bratislavy. Táto divízia bola určená na front v Haliči. Takmer celú vojnu bola 37. honvédska divízia podriadená V. zboru z Bratislavy, v rámci ktorého absolvovala mnohé ťažké boje na východnom fronte. Začiatkom apríla 1918 bola divízia stiahnutá do zázemia, ale v polovici júli velenie poslalo 37. honvédsku pešiu divíziu na taliansky front, kde prebiehal jej výcvik a akomodácia na nový typ bojiska, avšak už koncom septembra bola divízia znova prevelená na francúzske bojisko, kde však už až do skončenia vojny nezasiahla do bojov, keďže opäť prebiehal jej výcvik.

Medzi padlými vojakmi košického HIR 15 boli aj títo vojaci:

 • Béres Ján, roč. 1879, Turá (okres Levice). Padol v boji na východnom fronte.
 • Béres Štefan, roč. 1882, Gbely (okres Skalica). Padol v boji na východnom fronte.
 • Berezc Jozef, roč. 1895, Nováky (okres Prievidza). Zomrel za neznámych okolností.
 • Beták Ondrej, roč. 1891, Trenčianske Stankovce – m. č. Rozvadze (okres Trenčín). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bezák Ján, roč. 1888, Chynorany (okres Partizánske). Zomrel za neznámych okolností v Rusku.
 • Bezák Jozef, roč. 1893, Chynorany (okres Partizánske). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bezák Štefan, roč. 1884, Chynorany (okres Partizánske). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bielčik Ján, roč. 1893, Myjava (okres Myjava). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bielčik Juraj, roč. 1885, Stará Turá (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Bielko Pavel, roč. 1887, Nová Lehota (okres Nové Mesto nad Váhom). Padol v boji na východnom fronte.
 • Binder Vavrinec, roč. 1882, Tužina (okres Prievidza). Zomrel v poľnej nemocnici.
 • Binka Jozef, roč. 1891, Leštiny (okres Dolný Kubín). Padol v boji na východnom fronte.
 • Birka Pavel, roč. 1875, Zákopčie (okres Čadca). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bjelik Štefan, roč. 1878, Jablonica (okres Senica). Padol v boji na východnom fronte.
 • Blaha Tomáš, roč. neznámy, Raková (okres Čadca). Padol v boji na východnom fronte.
 • Blaška Gregor, roč. 1882, Handlová (okres Prievidza). Padol v boji na východnom fronte.
 • Blažek Jozef, roč. 1899, Zákamenné (okres Námestovo). Padol v boji na východnom fronte.
 • Blinczer Pavel, roč. 1890, Sklené (okres Turčianske Teplice). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bliszka Ján, roč. 1896, Mošovce (okres Turčianske Teplice). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bobcsik Jozef, roč. 1893, Veľká Hradná (okres Trenčín). Zomrel za neznámych okolností v zázemí.
 • Boboň Anton, roč. 1870, Novoť (okres Námestovo). Zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Bobosik Michal, roč. 1895, Jacovce (okres Topoľčany). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bobosik Michal, roč. 1895, Jacovce (okres Topoľčany). Padol v boji na východnom fronte.
 • Boda Jozef, roč. 1878, Ivančiná (okres Turčianske Teplice). Zomrel za neznámych okolností v Bukovine.
 • Boďa Jozef, roč. 1887, Necpaly (okres Martin). Zomrel v divíznej zdravotnej kolóne na východnom fronte.
 • Bogaj Istvan, roč. 1879, Ťapešovo (okres Námestovo). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Bogyai Ján, roč. 1892, Laskár – m. č. Valentová (okres Martin). Zomrel za neznámych okolností v zemskej nemocnici.
 • Bohuš Alois, roč. 1880, Trenčín – m. č. Opatová nad Váhom (okres Trenčín). Zomrel za neznámych okolností v zajateckom tábore.
 • Bohuš Karol, roč. 1890, Štiavnik (okres Bytča). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bokor Ľudevít, roč. 1896, Žlkovce (okres Hlohovec). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bór Štefan, roč. 1874, Vrbové (okres Piešťany). Padol v boji na východnom fronte.
 • Borcha Rezsö, roč. 1896, Bošany (okres Partizánske). Padol v boji na východnom fronte.
 • Borko Peter, roč. 1888, Prievidza – m. č. Veľká Lehôtka (okres Prievidza). Zomrel za neznámych okolností v evakuačnej nemocnici v Rusku.
 • Bortel Lörinc, roč. 1880, Zliechov (okres Ilava). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bosak Ján, roč. 1894, Veľké Ripňany (okres Topoľčany). Padol v boji na východnom fronte.
 • Boskó Jakub, roč. 1888, Považská Bystrica – m. č. Považská Teplá (okres Považská Bystrica). Padol v boji na východnom fronte.
 • Botek Ján, roč. 1881, Stará Bystrica (okres Čadca). Zomrel za neznámych okolností v pevnosti na Morave.
 • Bóžik Štefan, roč. 1897, Podhradie (okres Topoľčany). Padol v boji na východnom fronte.
 • Branecký Anton, roč. 1894, Skalica (okres Skalica). Padol v boji na východnom fronte.
 • Branovič Ján, roč. 1894, Kostolné (okres Myjava). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Bratko Matúš, roč. 1892, Zliechov (okres Ilava). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Bratko Matyáš, roč. 1892, Zliechov (okres Ilava). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Brečka Jan, roč. 1896, Hnúšťa – m. č. Likier (okres Rimavská Sobota). Padol v boji na talianskom fronte.
 • Brezáni Ján, roč. 1881, Príbovce (okres Martin). Padol v boji na východnom fronte.
 • Brezáni Jozef, roč. 1889, Jablonica (okres Senica). Padol v boji na východnom fronte.
 • Briatka Gustav, roč. 1893, Bojnice (okres Prievidza). Padol v boji na východnom fronte.
 • Brindza Lukáš, roč. 1879, Sebedražie (okres Prievidza). Padol v boji na východnom fronte.
 • Brocnk Ján, roč. 1885, Krpeľany (okres Martin). Padol v boji na východnom fronte.
 • Brocsko Jozef, roč. neznámy, Slovenské Pravno (okres Turčianske Teplice). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bročko Jozef Juraj, roč. 1873, Slovenské Pravno (okres Turčianske Teplice). Padol v boji na východnom fronte.
 • Brodek Štepán, roč. 1874, Lúky (okres Púchov). Bol vyhlásený za nezvestného.
 • Brokuta-Kovács Ján, roč. 1882, Podhradie (okres Martin). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bryndza František, roč. 1879, Lysá pod Makytou (okres Púchov). Zomrel za neznámych okolností v Rusku.
 • Bubeník Mikuláš, roč. 1881, Valaská Belá (okres Prievidza). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bubla Jozef, roč. 1881, Lužianky (okres Nitra). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bublík Martin, roč. 1896, Dlhé Pole (okres Žilina). Padol v boji na východnom fronte.
 • Bucsek Ján, roč. 1895, Trenčín – m. č. Zlatovce (okres Trenčín). Padol v boji na východnom fronte.

Úvodný text spracoval:

Mgr. Viktor Szabó

Zoznam zostavili:

Martin Kalužák a  Radoslav Turik

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz