Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “nitrianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 14 (časť XII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 14 (Nyitrai 14. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Nitre. V Nitre bol umiestnený štáb pluku s I. a III. práporom a v Leviciach jeho II. prápor. Pluk bol v rámci IV. honvédskeho dopľnovacieho obvodu v Bratislave doplňovaný z týchto obvodov, resp. krajov: Tekovský – všetky okresy, Ostrihomský – všetky okresy, Hontiansky – všetky okresy s mestom Banská Štiavnica a Nitriansky – okres Nitra. To v praxi znamená, že v ňom slúžili muži z väčšej časti západného, menšej stredného Slovenska a z okresu severomaďarského mesta Ostrihom (Esztergom, Maďarsko). Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 85 % Slováci, 15 % ostatné národnosti.  Veliteľom pluku bol plukovník Lazarus Formanek.

Mobilizačné plány určovali nitriansky pluk č. 14 spolu s trenčianskym č. 15 do zostavy nitrianskej 74. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 37. honvédskej pešej divízie z Bratislavy. Táto divízia bola určená na front v Haliči. Takmer celú vojnu bola 37. honvédska divízia podriadená V. zboru z Bratislavy, v rámci ktorého absolvovala mnohé ťažké boje na východnom fronte. Začiatkom apríla 1918 bola divízia stiahnutá do zázemia, ale v polovici júli velenie poslalo 37. honvédsku pešiu divíziu na taliansky front, kde prebiehal jej výcvik a akomodácia na nový typ bojiska, avšak už koncom septembra bola divízia znova prevelená na francúzske bojisko, kde však už až do skončenia vojny nezasiahla do bojov, keďže opäť prebiehal jej výcvik.

 Medzi padlými vojakmi nitrianskeho HIR 14 boli aj títo vojaci:

 • Szirmay Jozef, roč. 1894, Nitra (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Szkacsán Josef, roč. 1869, Trávnica (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szklenár Štefan, roč. 1885, Horné Štitáre (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Szlastyán Ján, roč. 1882, Pitelová (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Szliaczky Martin, roč. 1898, Svätý Anton (okres Banská Štiavnica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szlobodnyik Jozef, roč. 1891, Veľké Lovce (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Szmatlik Ján, roč. 1890, Zlaté Moravce (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.
 • Szmilka Martin, roč. 1878, Melek (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Szolcsánszký Jozef, roč. 1880, Čab (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Szolcsánszky Ondrej, roč. 1891, Hronský Beňadik (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Szollár Michal, roč. 1867, Čierne Kľačany (okres Zlaté Moravce). Zomrel v zázemí.
 • Szöllösi Jozef, roč. 1886, Branč (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Szombat Anton, roč. 1885, Hrnčiarovce nad Parnou (okres Trnava). Padol na východnom fronte.
 • Szopko Michal, roč. 1891, Podhorie – m. č. Teplá (okres Banská Štiavnica). Padol na východnom fronte.
 • Sztraka Ján Martinka, roč. 1884, Lovčica – Trubín m. č. Lovčica (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szücs Jan, roč. 1882, Štúrovo (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Szücs Ján, roč. 1895, Nová Vieska (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Szücs Vojtech, roč. 1883, Píla (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Szuchy Ján, roč. ?, Tekovská Breznica (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Szupuka Jozef, roč. 1882, Hrabičov (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Szurdi Jozef, roč. 1883, Keť (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Szurovecz Ján, roč. 1884, Veľké Lovce (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Šaróka Juraj, roč. 1888, Tešmák (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Šebo Florian, roč. 1893, Podlužany (okres Levice). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Šimút Štefan, roč. 1873, Nemce (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Siraň Ondrej, roč. 1865, Lovčica-Trubín (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Škarba František, roč. 1877, Žarnovica (okres Žarnovica). Zomrel v zázemí.
 • Škula Matej, roč. 1877, Lovce (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.
 • Škvarenina Jozef, roč. 1897, Nedanovce (okres Partizánske). Padol na východnom fronte.
 • Šmurina Ignác, roč. 1895, Závada (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.
 • Štefánik Ján, roč. 1888, Hul (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Štefka Julius, roč. 1887, Dubovce – m. č. Vidovany (okres Skalica). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Šuraba Jozef, roč. 1878, Cabaj-Čápor (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Takács Imrich, roč. 1892, Štúrovo (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Taliga Štefan, roč. 1878, Hosťovce (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.
 • Tariska Peter, roč. 1887, Veľké Kozmálovce (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Tenczer Elek, roč. 1883, Brehy (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Tenczer Štefan, roč. 1887, Nová Baňa (okres Žarnovica). Padol na fronte v Haliči.
 • Teplý Ede, roč. 1893, Nitra (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Tóbi Móric, roč. 1877, Kamenín (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Tokár Alexander, roč. 1890, Štiavnicke Bane – m. č. Horná Roveň (okres Banská Štiavnica). Padol na východnom fronte.
 • Toma Ján, roč. 1886, Veľké Pole (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Tomančik Jozef, roč. 1891, Ivanka pri Nitre (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Tomaskovits František, roč. 1896, Hodruša – Hámre m. č. Dolné Hámre (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Tomčáni Michal, roč. 1869, Kremnička (okres Banská Bystrica). Padol na východnom fronte.
 • Török Jozef, roč. 1890, Kosihy nad Ipľom (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Török Karol, roč. 1876, Čata (okres Levice). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Totoczere Karol, roč. 1890, Salka (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Tóth Albert Béla, roč. 1888, Výčapy – Opatovce (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Tóth Alexander, roč. 1884, Tekovské Lužianky (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Alexander, roč. 1886, Šahy (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Ignác, roč. 1887, Preseľany (okres Nitra). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Tóth Ján, roč. 1874, Horná Seč (okres Levice). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Tóth Ján, roč. ?, Vyškovce nad Ipľom (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Toth Jozef, roč. 1893, Želiezovce (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Toth Lajos, roč. 1892, Jur nad Hronom (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Toth Ľudeviť. roč. 1880, Chľaba (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.

Vojaci HIR 14 narodení mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Takácz Ladislav, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Toth Andreas, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 14 bez určenia bydliska:

Spracoval: Mgr. Viktor Szabó

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4315