Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “nitrianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 14 (časť VIII.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 14 (Nyitrai 14. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Nitre. V Nitre bol umiestnený štáb pluku s I. a III. práporom a v Leviciach jeho II. prápor. Pluk bol v rámci IV. honvédskeho dopľnovacieho obvodu v Bratislave doplňovaný z týchto obvodov, resp. krajov: Tekovský – všetky okresy, Ostrihomský – všetky okresy, Hontiansky – všetky okresy s mestom Banská Štiavnica a Nitriansky – okres Nitra. To v praxi znamená, že v ňom slúžili muži z väčšej časti západného, menšej stredného Slovenska a z okresu severomaďarského mesta Ostrihom (Esztergom, Maďarsko). Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 85 % Slováci, 15 % ostatné národnosti.  Veliteľom pluku bol plukovník Lazarus Formanek.

Mobilizačné plány určovali nitriansky pluk č. 14 spolu s trenčianskym č. 15 do zostavy nitrianskej 74. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 37. honvédskej pešej divízie z Bratislavy. Táto divízia bola určená na front v Haliči. Takmer celú vojnu bola 37. honvédska divízia podriadená V. zboru z Bratislavy, v rámci ktorého absolvovala mnohé ťažké boje na východnom fronte. Začiatkom apríla 1918 bola divízia stiahnutá do zázemia, ale v polovici júli velenie poslalo 37. honvédsku pešiu divíziu na taliansky front, kde prebiehal jej výcvik a akomodácia na nový typ bojiska, avšak už koncom septembra bola divízia znova prevelená na francúzske bojisko, kde však už až do skončenia vojny nezasiahla do bojov, keďže opäť prebiehal jej výcvik.

 Medzi padlými vojakmi nitrianskeho HIR 14 boli aj títo vojaci:

 • Martisek Lavrinc, roč. 1880, Slavnica (okres Ilava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Martiška Anton, roč. 1893, Prusy (okres Bánovce nad Bebravou). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Masár Peter, roč. 1875, Tesárske Mlyňany – m. č. Mlyňany (okres Zlaté Moravce). Padol na fronte v Bukovine.
 • Matejkin Martin, roč. 1885, Litava (okres Krupina). Zomrel na fronte v Ruskom Poľsku.
 • Matula Pavel, roč. 1897, Vrbové (okres Piešťany). Padol na východnom fronte.
 • Matyas Lipot, roč. 1893, Ipeľský Sokolec (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Mayer Ján, roč. 1878, Horná Ves (okres Žiar nad Hronom). Padol na fronte v Haliči.
 • Mazán Štefan, roč. 1897, Temeš (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Medveď Andrej, roč. ?, Kunešov (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Medveď Anton, roč. 1893, Horný Turček (okres Turčianske Teplice). Padol na fronte v Taliansku.
 • Medzihradský Ján, roč.1891, Levice (okres Levice). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Mechura Ján, roč. 1874, Hurbanovo (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Meiszner Ján, roč. 1892, Hodruša – Hámre m. č. Dolné Hámre (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Melisek Menyhers, roč. 1881, Radava (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Mesaroš Šimon, roč. 1872, Čata (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Mestra Ján, roč. 1884, Hokovce (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Mészáros Alexander, roč. 1885, Želiezovce (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Mészáros Ján, roč. 1879, Veľké Ludince (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mészaros Michal, roč. 1880, Nová Vieska (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Mészáros Vendelín, roč. 1894, Veľký Cetín (okres Nitra). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Metzele Albert, roč. 1879, Kremnické Bane (okres Žiar nad Hronom). Padol na fronte.
 • Mihalecz Ján, roč. 1897, Myjava (okres Myjava). Padol na východnom fronte.
 • Mihalkó Štefan, roč. 1877, Dolné Krškany (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Mihalyka Štefan, roč. 1890, Mochovce (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Michalik Štefan, roč. 1897, Vozokany (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Michichovics Alexander, roč. ?, Dedinka – m. č. Veľký Fajkurt (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Miklós Ján, roč. 1878, Horné Terany (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Mikloska Štefan, roč. 1891, Nitra (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Miklovič Ján, roč. 1884, Jacovce (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Mikula Alexander, roč. 1891, Veličná (okres Dolný Kubín). Padol na východnom fronte.
 • Mikula Gustáv, roč. 1883, Lehota (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Mikuska Jín, roč. 1895, Horný Almáš (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Minarik Pavel, roč. 1875, Madunice (okres Hlohovec). Padol na východnom fronte.
 • Miskeje Ján, roč.1897, Hradište (okres Partizánske). Padol na východnom fronte.
 • Miskon Jozef, roč. 1889, Hrabičov (okres Žarnovica). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Mladý Adam, roč. 1895, Tesárske Mlyňany – m. č. Mlyňany (okres Zlaté Moravce). Padol na fronte v Haliči.
 • Moc Michal, roč. ?, Záhorce (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Mokos Michal, roč. 1891, Janova Lehota (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Molnár Jakub, roč. ?, Babindol (okres Nitra). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Morvai Eugen, roč. 1890, Golianovo (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Motešický Ján, roč. 1875, Veľký Cetín (okres Nitra). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Mozola Agost, roč. 1890, Rybany (okres Bánovce nad Bebravou). Padol na východnom fronte.
 • Mráz Ján, roč. 1881, Hontianske Tesáre (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mudry Gejza, roč. 1889, Drženice (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Munka Štefan, roč. 1894, Hlohovec (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Muszka Jozef, roč. 1889, Leľa (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Jozef, roč. 1895, Dolinka (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Juraj, roč. 1872, Veľké Janíkovce (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Nagy Ľudevít, roč. 1875, Tekovské Lužany (okres Levice). Padol na fronte v Taliansku.
 • Nagy Štefan, roč. 1895, Tekovské Lužany (okres Levice). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Nagy Štefan, roč. 1878, Mikula (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Nagy Žigmund, roč. 1893, Plavé Vozokany (okres Levice). Zomrel v nemocnici zajateckého tábora v Rusku.
 • Náhlik František, roč. 1875, Veľké Šúrovce (okres Trnava). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Nárožný Jozef, roč. 1881, Lutila (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Nedeľa Jozef, roč. 1895, Balog nad Ipľom (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Nemčok Štefan, roč. 1897, Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Németh Štefan, roč. 1887, Hronovce – m. č. Domaša (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Nothard Ján, roč. 1877, Nemecký Svodín (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Novosad Štefan, roč. 1894, Želiezovce (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 14 narodení mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Molnár Július, roč. 1882, padol na východnom fronte.

Vojaci HIR 14 bez určenia bydliska:

Spracoval: Mgr. Viktor Szabó

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4315