Zoznamy rakúsko-uhorského “nitrianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 14 (časť VII.)

8. Júl 2018 | Autor: | Rubrika: Novinky, Zoznamy padlých vojakov

HIR 14

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 14 (Nyitrai 14. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Nitre. V Nitre bol umiestnený štáb pluku s I. a III. práporom a v Leviciach jeho II. prápor. Pluk bol v rámci IV. honvédskeho dopľnovacieho obvodu v Bratislave doplňovaný z týchto obvodov, resp. krajov: Tekovský – všetky okresy, Ostrihomský – všetky okresy, Hontiansky – všetky okresy s mestom Banská Štiavnica a Nitriansky – okres Nitra. To v praxi znamená, že v ňom slúžili muži z väčšej časti západného, menšej stredného Slovenska a z okresu severomaďarského mesta Ostrihom (Esztergom, Maďarsko). Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 85 % Slováci, 15 % ostatné národnosti.  Veliteľom pluku bol plukovník Lazarus Formanek.

Mobilizačné plány určovali nitriansky pluk č. 14 spolu s trenčianskym č. 15 do zostavy nitrianskej 74. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 37. honvédskej pešej divízie z Bratislavy. Táto divízia bola určená na front v Haliči. Takmer celú vojnu bola 37. honvédska divízia podriadená V. zboru z Bratislavy, v rámci ktorého absolvovala mnohé ťažké boje na východnom fronte. Začiatkom apríla 1918 bola divízia stiahnutá do zázemia, ale v polovici júli velenie poslalo 37. honvédsku pešiu divíziu na taliansky front, kde prebiehal jej výcvik a akomodácia na nový typ bojiska, avšak už koncom septembra bola divízia znova prevelená na francúzske bojisko, kde však už až do skončenia vojny nezasiahla do bojov, keďže opäť prebiehal jej výcvik.

 Medzi padlými vojakmi nitrianskeho HIR 14 boli aj títo vojaci:

 • Krsjak Ondrej, roč. 1893, Rudno nad Hronom (okres Žarnovica). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Kruzsnics Michal,  roč. 1880, Bzenica (okres Žiar nad Hronom). Padol na fronte v Haliči.
 • Kubinszký Martin, roč. 1890, Kozelník (okres Banská Štiavnica). Padol na východnom fronte.
 • Kubiš Matej, roč. 1877, Turzovka (okres Čadca). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Kudela Jozef, roč. 1885, Kosorín (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Kugyela Jozef, roč. 1883, Trubín (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Kuchár Jozef, roč. 1886, Nové Sady (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Kulcsar Kalman, roč. 1875, Hontianska Vrbica (okres Levice). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Kulčár Julius, roč. 1890, Nový Tekov (okres Levice). Padol na fronte v Bukovine.
 • Kupeczkasul Peter, roč. 1885, Horná Ždaňa (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Kurc Dynup, roč. 1894, Maďarský Svodín (okres Nové Zámky). Zomrel v zázemí.
 • Kurcz Boldyzár, roč. 1888, Maďarský Svodín (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Labuda František, roč. 1880, Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Laczko Rezsö, roč. 1896, Kopernica (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Ladzianszký Gregor, roč. 1896, Svätý Anton (okres Banská Štiavnica). Padol na východnom fronte.
 • Lajčiak Ján, roč. 1873, Banská Belá (okres Banská Štiavnica). Padol na východnom fronte.
 • Lakatoš Ján, roč. 1868, Braväcovo (okres Brezno). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Langer Hugo, roč. 1880, Nitra (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Laslop Jozef, roč. 1894, Ráztočno (okres Prievidza). Padol na fronte v Bukovine.
 • Laufer Miksa, roč. 1875, Žihárec (okres Šaľa). Zomrel v zázemí.
 • Lauko Ján, roč. 1884, Svätý Anton (okres Banská Štiavnica). Zomrel v zázemí.
 • Laurinc Jan, roč. 1888, Ladzany (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Laurinec Jan, roč. 1874, Brehy (okres Žarnovica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lavko Ferdinand, roč. 1899, Tepličky (okres Hlohovec). Padol na fronte v Taliansku.
 • Legény Michal, roč. 1877, Horná Ves (okres Prievidza). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Lehocký Ján, roč. 1888, Trávnica (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lehoczký Štefan, roč. 1887, Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica). Padol na východnom fronte.
 • Levák Jozef, roč. 1900, Jasová (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ligač Ján, roč. 1884, Cabaj-Čápor (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Lichtner Lukáš, roč. 1879, Kopernica (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lipsák Gregor, roč. 1878, Lok (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Liszi Pongrác, roč. 1888, Mechenice (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Lörincz František, roč. 1875, Veličná (okres Dolný Kubín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lörincz Ondrej, roč. 1875, Beluj (okres Banská Štiavnica). Padol na východnom fronte.
 • Lovas Štefan, roč. 1874, Levice (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lővi Bernat, roč. 1895, Čaradice (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.
 • Lukács Ján, roč. 1876, Kráľovce-Krnišov (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lupa Ján, roč. 1881, Dolné Príbilce (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Lupták Ján, roč. 1896, Dolná Trnávka (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lužný Ján, roč. 1894, Medovarce (okres Krupina). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Macko František, roč. 1874, Veľké Bedzany (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Máčik Ondrej, roč. 1877, Veľké Šúrovce (okres Trnava). Zomrel v zázemí.
 • Madola Štefan, roč. 1887, Chyzerovce (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.
 • Magyarka Gregor, roč. 1881, Vígľašská Huta (okres Detva). Padol na východnom fronte.
 • Machala Jozef, roč. 1878, Trstín (okres Trnava). Padol na východnom fronte.
 • Major Štefan, roč. 1897, Nesvady (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Majtan František, roč. 1889, Želiezovce (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Makovický Pavel, roč. 1877, Tekovská Breznica (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Malagyi Jan, roč. 1876, Jelšovce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Malenec Eliáš, roč. 1893, Jedľové Kostoľany (okres Zlaté Moravce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Maňuch Michal, roč. 1874, Nemce (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Bukovine.
 • Marcsa Alexander, roč. 1881, Búč (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Marko Ján, roč. 1878, Hronská Breznica (okres Zvolen). Padol na východnom fronte.
 • Martincsek Štefan, roč. 1876, Tvrdomestice (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Martinecz Štefan, roč. 1872, Chyzerovce (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.
 • Martinkovics Ambrus, roč. 1896, Trnava (okres Trnava). Padol na východnom fronte.

 

Vojaci HIR 14 narodení mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Letzki Ondřej, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Makkos Julius, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Srbsko

 • Lupulyev Dušan, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 14 bez určenia bydliska:

Spracoval: Mgr. Viktor Szabó

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4315

Be Sociable, Share!
Tags: , , , , , ,

Komentáre sú deaktivované.