Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “nitrianskeho” Honvédskeho pešieho pluku č. 14 (časť VI.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 14 (Nyitrai 14. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v Nitre. V Nitre bol umiestnený štáb pluku s I. a III. práporom a v Leviciach jeho II. prápor. Pluk bol v rámci IV. honvédskeho dopľnovacieho obvodu v Bratislave doplňovaný z týchto obvodov, resp. krajov: Tekovský – všetky okresy, Ostrihomský – všetky okresy, Hontiansky – všetky okresy s mestom Banská Štiavnica a Nitriansky – okres Nitra. To v praxi znamená, že v ňom slúžili muži z väčšej časti západného, menšej stredného Slovenska a z okresu severomaďarského mesta Ostrihom (Esztergom, Maďarsko). Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 85 % Slováci, 15 % ostatné národnosti.  Veliteľom pluku bol plukovník Lazarus Formanek.

Mobilizačné plány určovali nitriansky pluk č. 14 spolu s trenčianskym č. 15 do zostavy nitrianskej 74. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 37. honvédskej pešej divízie z Bratislavy. Táto divízia bola určená na front v Haliči. Takmer celú vojnu bola 37. honvédska divízia podriadená V. zboru z Bratislavy, v rámci ktorého absolvovala mnohé ťažké boje na východnom fronte. Začiatkom apríla 1918 bola divízia stiahnutá do zázemia, ale v polovici júli velenie poslalo 37. honvédsku pešiu divíziu na taliansky front, kde prebiehal jej výcvik a akomodácia na nový typ bojiska, avšak už koncom septembra bola divízia znova prevelená na francúzske bojisko, kde však už až do skončenia vojny nezasiahla do bojov, keďže opäť prebiehal jej výcvik.

 Medzi padlými vojakmi nitrianskeho HIR 14 boli aj títo vojaci:

 • Klein Michal, roč. ?, Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Kliman Jozef, roč. 1895, Bzenica (okres Žiar nad Hronom). Padol na fronte v Haliči.
 • Kľučka Jozef, roč. 1887, Hul (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Kmetty Pavel, roč. 1881, Jalšovík (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kmety Pavel, roč. 1892, Krupina (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Kneizel Alexander, roč. 1893, Plášťovce (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Knopp Anton, roč. 1892, Žiar nad Hronom (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Knotek František, roč. 1879, Žarnovica (okres Žarnovica). Padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Kocsis František, roč. 1874, Dolné Hámry (okres Žarnovica). Padol na fronte v Haliči.
 • Koczián Štefan, roč. 1888, Čereňany (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Kohn Hermann, roč. 1877, Beša (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Kolarik Viliam, roč. 1877, Tehla (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Kolarovič Ján, roč. 1883, Trnava (okres Trnava). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Kollár Gregor, roč. 1883, Drážovce (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Komos Juraj, roč. 1896, Kanianka (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koncz Ferencz, roč. 1881, Ipeľské Úľany (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Köntös Ján, roč. 1874, Hronský Beňadik – m. č.  Psiare (okres Žarnovica). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Köppl Ondrej, roč. 1874, Lúčky (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koprda Jakub, roč. 1892, Slepčany (okres Zlaté Moravce). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Kósa Ján, roč. 1896, Levice (okres Levice). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Kosa Kalman, roč. 1883, Vyšné nad Hronom (okres Levice). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Koszorin Štefan, roč. 1891, Čajkov (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Koštialik Albert, roč. 1879, Radava (okres Nové Zámky). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Kotlárik Ľudevit, roč. ?, Partizánske – m. č.  Šimonovany (okres Partizánske). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Kovács Gregor, roč. 1888, Dolné Mladonice (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Kovacs Ján, roč. 1894, Kamenín (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Kovács Ludevít, roč. 1895, Salka (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Kovács Menyhért, roč. 1895, Dolný Ohaj, (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Kovács Michal, roč. 1890, Rosina (okres Žilina). Padol na východnom fronte.
 • Kovács Ondrej, roč. 1878, Hronovce (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Peter, roč. 1889, Malá Lehota (okres Žarnovica). Padol na fronte v Haliči.
 • Kovács Peter, roč. 1883, Bíňa (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Kovács Rezsö, roč. 1882, Nadlice (okres Partizánske). Padol na východnom fronte.
 • Kovács Sandor, roč. 1895, Hrušov (okres Veľký Krtíš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kováč Ján, roč. 1879, Senohrad (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Kováč Ján, roč. 1877, Cerovo (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kováč Ján, roč. 1876, Hontianske Tesáre (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Kováč Ján, roč. 1880, Veľké Uherce (okres Partizánske). Padol na východnom fronte.
 • Kováč Jozef, roč. 1894, Gbelce (okres Nové Zámky). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Kováč Karol, roč. 1884, Zbrojníky (okres Levice). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Kováč Ľudevít, roč. 1891, Kajal (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kováč Ondrej, roč. 1884, Plavé Vozokany (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Kováč Pavel Josef, roč. 1879, Zemianske Kostoľany (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kováčik Rudolf, roč. 1898, Hlohovec (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovár Ján, roč. 1877, Cabaj – Čápor (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kozák Adalbert, roč. 1885, Levice (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krajcsik Alexander, roč. 1894, Šahy (okres Levice). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Krajčeja Štefan, roč. 1889, Pažiť (okres Partizánske). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krajčovič Peter, roč. 1882, Čebovce (okres Veľký Krtíš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krajmer Jozef, roč. 1891, Dolný Ohaj (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Kral Ján, roč. 1884, Veľké Uherce (okres Partizánske). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Králik Jozef, roč. 1884, Hostie (okres Zlaté Moravce). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Krátky Štefan, roč. 1887, Málaš (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Kreskóczi Ladislav, roč. 1897, Branč (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krištof Ján, roč. 1879, Ladzany (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krištof Pavel, roč. ?, Pliešovce (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krizsan Gabriel, roč. 1889, Štúrovo (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Krizsányi Karol, roč. 1884, Levice (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Križan Ján, roč. 1874, Hrušov (okres Veľký Krtíš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 14 narodení mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Kovács Štefan, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 14 bez určenia bydliska:

Spracoval: Mgr. Viktor Szabó

Zdroje:

A Felvidék És Kárpátalja Hadtörténete 1914-1918. Zost. DE SGARDELLI, Caesar. Budapest: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat , 1940. 441 s.

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4315