Projekt Zoznamy padlých vojakov – aktuálny stav výskumu

Levico.Begräbnis der abgeschossenen englischen Flieger-Offiziere.

Zostavovanie zoznamov vojakov padlých v období prvej svetovej vojny sa stalo jednou zo základných výskumných činností Klubu vojenskej histórie Beskydy. Prvé práce na tomto projekte sme začali už v máji 2015, keď sme spustili publikovanie zoznamov padlých vojakov prešovského IR 67. Po dlhšom čase by sme chceli zhodnotiť stav nášho výskumu a predstaviť verejnosti niektoré štatistiky.

V doterajšom priebehu nášho výskumu sme sa venovali zostavovaniu zoznamov padlých vojakov, tých jednotiek rakúsko-uhorskej armády, v ktorých slúžilo výrazné množstvo mužov pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska. Podarilo sa nám postupne spustiť  seriály zoznamov padlých 11 rakúsko-uhorských peších jednotiek.  Ide o tieto jednotky:

Prápor poľných strelcov č. 29 (FJB 29) – Lučenec

– 567 spracovaných záznamov, z toho 446 z územia Slovenska

Prápor poľných strelcov č. 32 (FJB 32) – Prešov

– 576 spracovaných záznamov, z toho 400 z územia Slovenska

Peší pluk č. 12 (IR 12) – Komárno

– 476 spracovaných záznamov, z toho 299 z územia Slovenska

Peší pluk č. 34 (IR 34) – Košice

– 521 spracovaných záznamov, z toho 364 z územia Slovenska

Peší pluk č. 66 (IR 66) – Užhorod

– 2357 spracovaných záznamov, z toho 1286 z územia Slovenska

Peší pluk č. 67 (IR 67) – Prešov

– 2106 spracovaných záznamov, z toho 1779 z územia Slovenska

Honvédsky peší pluk č. 9 (HIR 9) – Košice

– 749 spracovaných záznamov, z toho 699 z územia Slovenska

Honvédsky peší pluk č. 13 (HIR 13) – Prešporok

– 116 spracovaných záznamov, z toho 116 z územia Slovenska

Honvédsky peší pluk č. 14 (HIR 14) – Nitra

– 120 spracovaných záznamov, z toho 116 z územia Slovenska

Honvédsky peší pluk č. 15 (HIR 15) – Trenčín

– 406 spracovaných záznamov, z toho 397 z územia Slovenska

Honvédsky peší pluk č. 16 (HIR 16) – Banská Bystrica

– 1063 spracovaných záznamov, z toho 1014 z územia Slovenska

V rôznej fáze príprav sú rozbehnuté práce na zoznamoch ďalších troch jednotiek FJB 15, FJB 19 a IR 25. Doposiaľ sa podarilo uverejniť 162 zoznamov, pričom ďalšie sú už pripravené na uverejnenie. Každý mesiac sa našom webe objaví 6 zoznamov.  To znamená, že mesačne doplníme databázu zhruba o 350 mien. Do dnešného dňa tak bolo spolu uverejnených 9057 záznamov. Z tohto počtu je 6916 záznamov o vojakoch pochádzajúcich z územia dnešného Slovenska. Ukončené sú už seriály o padlých z FJB 29, FJB 32 a IR 66. V blízkej budúcnosti sa skončí publikovanie seriálov o padlých z HIR 16 a IR 67. Tým pádom sa budeme môcť sústrediť na tie jednotky, ktorým sme doposiaľ venovali iba malú pozornosť.

Za týmito číslami sa skrýva dobrovoľnícka práca už 21 dobrovoľníkov. Nie všetci na projekte pracujú sústavne, ale každý z nich sa zaslúžil o vytvorenie aspoň jedného zoznamu padlých.

Výsledky archívneho výskumu nám umožňujú postupne získavať, čoraz presnejší obraz o pohybe jednotlivých jednotiek rakúsko-uhorskej armády, ktoré dopĺňali mužstvo z územia Slovenska po jednotlivých bojiskách prvej svetovej vojny. Vďaka týmto informáciám môžeme na archívny výskum nadviazať terénnym výskumom.  Postupne navštevujeme miesta späté s bojmi našich predkov v období prvej svetovej vojny.V apríli 2017 sme takto navštívili Kótu 907 nad obcou Wola Michowa, dejisko tvrdých bojov Prešovského Pešieho pluku č. 67. O niekoľko dní neskôr sme  strávili celý týždeň na Sočskom bojisku v dnešnom Slovinsku a Taliansku. Výsledky nášho výskumu pravidelne publikujeme.

DSC_0225

Každé meno, ktoré pribudne v rámci nášho výskumu do databázy, nielenže objasní vojnový osud ďalšieho človeka, ale tiež pomáha zapĺňať prázdne miesta v poznaní vojnového pôsobenia našich predkov v období prvej svetovej vojny.

Páči sa Vám naša práca? Môžete nás podporiť finančným darom (IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419 – do správy uveďte “dar meno, priezvisko”). Všetky takto získané zdroje sú nesmierne dôležité pre hladké fungovanie našich výskumných projektov a veľmi si ich vážime.

Uložiť

Uložiť

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.