Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť X.)

IR66

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV. prápor, I. prápor bol dislokovaný v Košiciach a II. prápor v bosnianskom meste Gorazde. Doplňovacím obvodom pluku bol Užhorod. Jadrom doplňovacieho obvodu bola Užská a Zemplínska župa. Okrem oblastí na dnešnej Ukrajine a Maďarsku, takto pluk dopĺňali aj muži z dnešných okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Stropkov. Na začiatku vojny bolo národnostné zloženie pluku následovné: 46% Slováci, 25 % Maďari, 22 % Rusíni, 7% ostatní.

Mobilizačné plány tento pluk určovali do zostavy 29. pešej brigády, ktorá bola súčasťou 15. pešej divízie z Miškolca. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče. Takmer celú vojnu bojovala táto divízia na východnom fronte. Po uzavretí Brest-Litevského mieru bola 15. pešia divízia súčasťou okupačných síl na Ukrajine. V novembri 1918  bola divízia odvelená na Balkán, ale kým tam jednotky divízie došli, vojna skončila.

Jeden z práporov tohto pluku mal svoju vlastnú bojovú cestu. Od začiatku vojny bol II. prápor  (II./IR 66.)  podriadený 15. horskej brigáde. Spolu s ňou sa stal súčasťou 50. pešej divízie. Táto divízia začala svoju bojovú púť ťažením proti Srbsku. Po porážke v Srbsku bola divízia súčasťou síl, ktoré zaujali defenzívne postavenie na Balkáne, až do vstupu Talianska do vojny. Od mája 1915 bojuje 50. pešia divízia  na Sočskom fronte. Na tomto bojisku zotrváva do konca vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov užhorodského pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

 Medzi padlými vojakmi užhorodského IR 66 boli aj títo vojaci:

 •  Dobán Georg, roč. 1887, Zemplínska Široká (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Dobis Andreas, roč. 1894, Rakovnica (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dobrányszky Georg, roč. 1894, Ubľa (okres Snina). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Doda Michal, roč. 1893, Nová Sedlica (okres Snina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dolák Jozef, roč. 1866, Vyšný Hrušov (okres Humenné). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Doroczak  Johann, roč. 1877, Granč – Petrovce (okres Levoča). Padol na fronte v Haliči.
 • Dodovcsák Michal, roč. 1897, Tušice (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Drahalaska Johan, roč. 1894, Ruský Hrabovec (okres Sobrance). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Drappa Andreas, roč. 1880, Galovany (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Drilyak Georg, roč. 1892, Sečovce (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Drobnyak Michael, roč. 1883, Hudcovce (okres Humenné). Padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Drotár Johann, roč. 1890, Hnojné (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Drotár Johann, roč. 1891, Závadka (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Drozda Johann, roč. 1894, Repejov (okres Medzilaborce). Padol na fronte v Haliči.
 • Dubaj Vasily, roč. 1899, Stráňany (okres Stará Ľubovňa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dubasz Andreas, roč. 1890, Havaj (okres Stropkov). Padol na fronte v Haliči.
 • Ducs Georg, roč. 1895, Trebišov (okres Trebišov). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Dudás Andreas, roč. 1897, Tovarnianska Polianka (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v dnešnom Taliansku.
 • Dudó Michael, roč. 1895, Rokytov pri Humennom (okres Humenné). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dudics Andreas, roč. 1878, Nižný Žipov (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dunaj Juraj, roč. 1898, Snina (okres Snina). Padol na fronte v Taliansku.
 • Dunaj Paul, roč. 1892, Snina (okres Snina). Padol na fronte v Haliči.
 • Dupan Michael, roč. 1895, Horný Tisovník (okres Detva). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Durkaj Andreas, roč. 1892, Košarovce (okres Humenné). Zomrel v zajateckej nemocnici.
 • Durkaj Jozef, roč. 1897, Malá Domaša (okres Vranov nad Topľou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Durkaly Paul, roč. 1895, Malá Domaša (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Haliči.
 • Durnyak Nikolau, roč. 1893, Palota (okres Medzilaborce). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Dziubara Michael, roč. 1892, Vyšná Sitnica (okres Humenné). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dzoba Vasily, roč. 1887, Ruská Volová (okres Snina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dzsubera Vasily, roč. 1894, Hostovice (okres Snina). Padol na východnom fronte.
 • Dzsula Johan, roč. 1896, Rokytovce (okres Medzilaborce). Padol na fronte v Haliči.
 • Dzsurban Simon, roč. 1895, Sukov (okres Medzilaborce). Padol na východnom fronte.
 • Dzsuzso Michael, roč. 1886, Plechotice (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Dzubara Jan, roč. 1888, Pakostov – m. č. Petrovce (okres Humenné). Padol na fronte v Haliči.
 • Dzugan Andreas, roč. 1888, Medzilaborce (okres Medzilaborce). Padol na fronte v Haliči.
 • Dzurbola Josef, roč. 1884, Vranov nad Topľou (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Haliči.
 • Dzurenko Josef, roč. 1897, Jankovce (okres Humenné). Padol na fronte v Haliči.

Vojaci IR 66 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Dvořák Franz, roč. 1887, padol na fronte v Slovinsku.

Maďarsko

 • Docz Andreas, roč. 1899, padol na fronte v Taliansku.
 • Dudás Johan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Dobej Demeter, roč. 1883, padol na fronte v Slovinsku.
 • Dobej Ján, roč. 1878, padol na fronte v Taliansku.
 • Dohanics Ladislav, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dolinics Zoltán, roč. 1895, padol na fronte v Slovinsku.
 • Domonyi Štefan, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Dorsinecz Ladislav, roč 1882, padol na fronte v dnešnom Taliansku.
 • Doroš Georg, roč. 1896, zomrel počas železničného transportu v zázemí.
 • Dorombej Peter, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Draginecz Andreas, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Dratva Johan, roč. 1892, padol na fronte v Slovinsku.
 • Dubowiczki, Jozef, roč. 1898, padol na fronte v Slovinsku.
 • Dubrovszki Ladislaus, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ducsuk Mathias, roč. 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Duffer Stefan, roč. 1886, padol na fronte v Slovinsku.
 • Durán Michal, roč. 1898, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

 

Vojaci IR 66 bez určenia bydliska:

 • Dóri Ladislaus, roč. ?, zomrel počas železničného transportu do zázemia.

 

Zdroje:

VHA, Zbierka vojenských matrík, Peší pluk č. 66,  Kniha zomrelých, por. číslo 164

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete TU.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.