Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť V.)

IR66

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV. prápor, I. prápor bol dislokovaný v Košiciach a II. prápor v bosnianskom meste Gorazde. Doplňovacím obvodom pluku bol Užhorod. Jadrom doplňovacieho obvodu bola Užská a Zemplínska župa. Okrem oblastí na dnešnej Ukrajine a Maďarsku, takto pluk dopĺňali aj muži z dnešných okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Stropkov. Na začiatku vojny bolo národnostné zloženie pluku následovné: 46% Slováci, 25 % Maďari, 22 % Rusíni, 7% ostatní.

Mobilizačné plány tento pluk určovali do zostavy 29. pešej brigády, ktorá bola súčasťou 15. pešej divízie z Miškolca. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče. Takmer celú vojnu bojovala táto divízia na východnom fronte. Po uzavretí Brest-Litevského mieru bola 15. pešia divízia súčasťou okupačných síl na Ukrajine. V novembri 1918  bola divízia odvelená na Balkán, ale kým tam jednotky divízie došli, vojna skončila.

Jeden z práporov tohto pluku mal svoju vlastnú bojovú cestu. Od začiatku vojny bol II. prápor  (II./IR 66.)  podriadený 15. horskej brigáde. Spolu s ňou sa stal súčasťou 50. pešej divízie. Táto divízia začala svoju bojovú púť ťažením proti Srbsku. Po porážke v Srbsku bola divízia súčasťou síl, ktoré zaujali defenzívne postavenie na Balkáne, až do vstupu Talianska do vojny. Od mája 1915 bojuje 50. pešia divízia  na Sočskom fronte. Na tomto bojisku zotrváva do konca vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov užhorodského pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

 Medzi padlými vojakmi užhorodského IR 66 boli aj títo vojaci:

 • Ackermann Arnim, roč. 1888, Nyirbalk , príslušný do Michalovce (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Ádam Georg, roč. 1891, Lukačovce (okres Humenné). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Ádam Georg Nikolaus, roč. 1892, Hatalov (okres Michalovce). Padol na východnom fronte.
 • Ádam Georg, roč. 1893, Pavlovce nad Uhom (okres Michalovce). Padol na fronte v dnešnom Slovensku.
 • Ádam Juraj, roč. 1889, Michalovce – m. č. Topolany (okres Michalovce). Padol  na fronte v Haliči.
 • Adám Michael, roč. 1891, Vranov nad Topľou m. č. – Čemerné (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Srbsku.
 • Ádam Paul, roč. 1884, Beša (okres Michalovce). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Adamcsik Michael, roč. 1891, Malčice (okres Michalovce).  Zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Adamcsik Stefan, roč. 1897, Budkovce (okres Michalovce). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Alexa Andreas, roč. 1897, Jusková Voľa (okres Vranov nad Topľou). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Ambruch Jan, roč. 1891, Pakostov m. č. Petrovce (okres Humenné). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Ambruch Johann, roč. 1871, Čabiny m. č. Vyšné Čabiny (okres Medzilaborce). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Amčák ?, roč. 1883, Ladomírov (okres Snina). Padol na fronte v Haliči.
 • Ancidus Michal, roč. 1896, Kašov (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Anderik Johann, roč. 1899, Vechec (okres Vranov nad Topľou). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Andre Michal, roč. 1895, Malčice (okres Michalovce). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Andrejczik Michael, roč. 1895, Bežovce (okres Sobrance). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Andrejczo Johann, roč. 1891, Lastomír (okres Michalovce). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Andrejczo Nikolaus, roč. 1892, Ruská Poruba (okres Humenné). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Andrejczo Nikolaus, roč. 1879, Ruská Poruba (okres Humenné). Padol na fronte v Haliči.
 • Andrejčák Ondrej, roč. 1895, Topoľovka (okres Humenné). Padol na fronte v Haliči.
 • Andrejka Mathias, roč. 1886, Banská Bystrica – m. č. Kremnička (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Andrejkó Peter, roč. 1891, Kolbovce (okres Stropkov). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Árvai Michael, roč. 1893, Soľ (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Haliči.
 • Árvay Eugen/Janko/, roč. 1891, Veškovce (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Babics Stefan, roč. 1896, Oľšinkov (okres Medzilaborce). Padol na fronte v Haliči.
 • Benzsuch Georg, roč. 1895, Kaluža (okres Michalovce). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Bartkó Michael, roč. 1893, Radvaň nad Laborcom – m. č. Vyšná Radvaň (okres Medzilaborce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Baum Saul, roč. 1894, Stropkov (okres Stropkov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bednarik Stefan, roč. 1886, Čelovce (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Behun Michael, roč. 1873, Ptičie (okres Humenné). Zomrel v zajateckej nemocnici počas zajatia v Rusku.
 • Belej Jan, roč. 1880, Senné (okres Michalovce). Zomrel v zajateckej nemocnici počas zajatia v Rusku.
 • Belyak Johann, roč. 1894, Vranov nad Topľou – m. č. Čemerné (okres Vranov nad Topľou). Bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Belyán Michal, roč. 1897, Sobrance (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Belyus Johann, roč. 1885, Zbehňov (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Benedek Georg, roč. 1892, Sečovce (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Benedek Juraj, roč. 1893, Sečovce (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Benedik Georg, roč. 1896, Slánske Nové Mesto (okres Košice – Okolie).  Padol na fronte v Slovinsku.
 • Benyik Karl, roč. 1884, Sušany (okres Poltár). Padol na východnom fronte.
 • Benyó Stefan, roč. 1896, Nechválová Polianka (okres Humenné). Padol na fronte v Haliči.

 

Vojaci IR 66 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Beck Paul, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.

Rumunsko

 • Bendzok Maron, roč. 1870, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Benzár Iván, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Ukrajina

 • Ács Alexander, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Antalóczi László, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Auslander Hermann, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Babics Michael, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Baťkó Demeter, roč. 1886, zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Bátori Johann, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Becza Michael, roč. 1893, zomrel v zázemí.
 • Bedek Michael, roč. 1881, padol na fronte v Srbsku.
 • Belej Demeter, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Belyó Michal, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Benyovics Móses, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

 

Zdroje:

VHA, Zbierka vojenských matrík, Peší pluk č. 66,  Kniha zomrelých, por. číslo 164

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete TU.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.