Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť IX.)

IR66

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV. prápor, I. prápor bol dislokovaný v Košiciach a II. prápor v bosnianskom meste Gorazde. Doplňovacím obvodom pluku bol Užhorod. Jadrom doplňovacieho obvodu bola Užská a Zemplínska župa. Okrem oblastí na dnešnej Ukrajine a Maďarsku, takto pluk dopĺňali aj muži z dnešných okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Stropkov. Na začiatku vojny bolo národnostné zloženie pluku následovné: 46% Slováci, 25 % Maďari, 22 % Rusíni, 7% ostatní.

Mobilizačné plány tento pluk určovali do zostavy 29. pešej brigády, ktorá bola súčasťou 15. pešej divízie z Miškolca. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče. Takmer celú vojnu bojovala táto divízia na východnom fronte. Po uzavretí Brest-Litevského mieru bola 15. pešia divízia súčasťou okupačných síl na Ukrajine. V novembri 1918  bola divízia odvelená na Balkán, ale kým tam jednotky divízie došli, vojna skončila.

Jeden z práporov tohto pluku mal svoju vlastnú bojovú cestu. Od začiatku vojny bol II. prápor  (II./IR 66.)  podriadený 15. horskej brigáde. Spolu s ňou sa stal súčasťou 50. pešej divízie. Táto divízia začala svoju bojovú púť ťažením proti Srbsku. Po porážke v Srbsku bola divízia súčasťou síl, ktoré zaujali defenzívne postavenie na Balkáne, až do vstupu Talianska do vojny. Od mája 1915 bojuje 50. pešia divízia  na Sočskom fronte. Na tomto bojisku zotrváva do konca vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov užhorodského pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

 Medzi padlými vojakmi užhorodského IR 66 boli aj títo vojaci:

 • Čižmár Pavel, roč. 1895, Trhovište (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Čopko Ján, roč. 1888, Holčíkovce (okres Vranov nad Topľou). Zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Czvir Michal, roč. 1897, Vechec (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Haliči.
 • Danielisz Jakob, roč. 1876, Veľká Lomnica (okres Kežmarok). Padol na fronte v Haliči.
 • Danko Michal, roč. 1880, Koškovce (okres Humenné). Padol na fronte v Haliči.
 • Datko Georg, roč. 1875, Pohorelá – m. č. Pohorelská Maša (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Davidovics Ignatz, roč. 1897, Medzilaborce – m. č. Vydraň (okres Medzilaborce). Padol na fronte v Taliansku.
 • Debró/Debra/ Johann, roč. 1898, Strážske – m. č. Krivošťany (okres Michalovce). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Demcsak Johann, roč. 1892, Komárany (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Haliči.
 • Demeter Andreas, roč. 1893, Veľké Kapušany (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Demeter Josef, roč. 1888, Trebišov (okres Trebišov). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Demjan Michael, roč. 1891, Stakčínska Roztoka (okres Snina). Padol na fronte v Srbsku.
 • Demjanovics Michael, roč. 1890, Čabiny – m. č. Vyšné Čabiny (okres Medzilaborce). Padol na fronte v Srbsku.
 • Demkó Josef, roč. 1895, Chlmec (okres Humenné). Padol na fronte v Haliči.
 • Demkó Josef, roč. 1895, Jasenov (okres Humenné). Padol na fronte v Haliči.
 • Deutsch Davis, roč. 1890, Trnava pri Laborci (okres Michalovce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Diczki Paul, roč. 1879, Snina (okres Snina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 66 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

Ukrajina

 • Czuperek Nikolaus, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Čurej Michal, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dacsinecz Ladislaus, 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dankó Paul, roč. 1892, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Danko Pavel, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dansko Pavel, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Deics /Deutsch/ Antal, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Dekun Johann, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Denbák Ladislav, roč. 1894, padol na fronte v Slovinsku.
 • Derbák Ladislaus-Ivan-é, roč. 1890/1891/, padol na fronte v Haliči.
 • Derbák Ladislaus László-é, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Derbály Illés, roč. 1890, padol na fronte na Slovinsku.
 • Derevlyanka Nikolaus, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Deskó II. Johann, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Deskó Johann, roč. 1891, padol na fronte v Srbsku.
 • Dianics Ladislaus, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Didik Juraj, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dikun Stefan, roč. 1889, zomrel na fronte v dnešnom Slovinsku.

Zdroje:

VHA, Zbierka vojenských matrík, Peší pluk č. 66,  Kniha zomrelých, por. číslo 164

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete TU.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.