Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť IV.)

IR66matrika

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV. prápor, I. prápor bol dislokovaný v Košiciach a II. prápor v bosnianskom meste Gorazde. Doplňovacím obvodom pluku bol Užhorod. Jadrom doplňovacieho obvodu bola Užská a Zemplínska župa. Okrem oblastí na dnešnej Ukrajine a Maďarsku, takto pluk dopĺňali aj muži z dnešných okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Stropkov. Na začiatku vojny bolo národnostné zloženie pluku následovné: 46% Slováci, 25 % Maďari, 22 % Rusíni, 7% ostatní.

Mobilizačné plány tento pluk určovali do zostavy 29. pešej brigády, ktorá bola súčasťou 15. pešej divízie z Miškolca. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče. Takmer celú vojnu bojovala táto divízia na východnom fronte. Po uzavretí Brest-Litevského mieru bola 15. pešia divízia súčasťou okupačných síl na Ukrajine. V novembri 1918  bola divízia odvelená na Balkán, ale kým tam jednotky divízie došli, vojna skončila.

Jeden z práporov tohto pluku mal svoju vlastnú bojovú cestu. Od začiatku vojny bol II. prápor  (II./IR 66.)  podriadený 15. horskej brigáde. Spolu s ňou sa stal súčasťou 50. pešej divízie. Táto divízia začala svoju bojovú púť ťažením proti Srbsku. Po porážke v Srbsku bola divízia súčasťou síl, ktoré zaujali defenzívne postavenie na Balkáne, až do vstupu Talianska do vojny. Od mája 1915 bojuje 50. pešia divízia  na Sočskom fronte. Na tomto bojisku zotrváva do konca vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov užhorodského pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

 Medzi padlými vojakmi užhorodského IR 66 boli aj títo vojaci:

 • Adám Michael, roč. 1891, Vechec (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Srbsku.
 • Baum Saul, roč. 1891, Stropkov (okres Stropkov). Zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Berta Michael, roč. 1896, Vojčice (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Besterczi Michal, roč. 1896, narodený v USA, príslušný v obci Kamenná Poruba (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Haliči.
 • Bindzár Pavol, roč. 1888, Ruské (okres Snina). Padol na fronte v Taliansku.
 • Bodnár Ondrej, roč. 1889, Baškovce (okres Sobrance). Padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Bubnai Michael, roč. 1894, Brekov (okres Humenné). Padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Černiga Josef, roč. 1882, Holčikovce (okres Vranov nad Topľou). Zomrel na týfus počas ruského zajatia.
 • Danč Juraj, roč. 1889, Veľké Revištia (okres Sobrance). Padol na fronte v Taliansku.
 • Doro Michal, roč. 1894, Tušice (okres Michalovce). Zomrel na neznámu chorobu počas zajatia v Rusku.
 • Fedor Juraj, roč. 1890, Rafajovce (Vranov nad Topľou). Zabitý povstalcami pri návrate z ruského zajatia.
 • Forgács Ján, roč. 1897, Malé Ozorovce (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gojdič Fodor, roč. 1894, Volica (okres Medzilaborce). Zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Gyűre Michael, roč. 1886, Maťovské Vojkovce (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Hladik Michael, roč. 1882, Lesné (okres Michalovce). Zomrel na zápal tenkého čreva vo vojenskej nemocnici.
 • Hrabik Jan, roč. 1884, Vysoká nad Uhom (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Jenčo Jan, roč. 1892, Ďapalovce (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kmetz Juraj, roč. 1887, Vranov nad Topľou (okres Vranov nad Topľou). Zomrel na maláriu vo vojenskej nemocnici.
 • Kovacsik Juraj, roč. 1896, Rakovec nad Ondavou (okres Michalovce). Padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Lukáč Ján, roč. 1893, Malá Domaša (okres Vranov nad Topľou). Zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Milko Ján, roč. 1887, Černina (okres Humenné). Padol na fronte vo Francúzsku.
 • Milko Ľudovít, roč. 1894, Štítnik (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Pehanič Juraj, roč. 1896, Poruba pod Vihorlatom (okres Michalovce). Padol na východnom fronte.
 • Pepa Ján, roč. Lastomír (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Peter Jan, roč. 1893, Drahňov (okres Michalovce). Padol na fronte v Srbsku.
 • Petriga Michail, roč. 1896, Malá Domaša (okres Vranov nad Topľou). Zomrel na neznámu chorobu v ruskom zajatí.
 • Petro Michal, roč. 1897, Blatné Revištia (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Piatnička Michal, roč. 1897, Slovenská Kajňa (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Taliansku.
 • Rybár Juraj, roč. 1873, Roškovce (okres Medzilaborce).  Padol na fronte v Haliči.
 • Rybár Juraj, roč. 1892, Roškovce (okres Medzilaborce). Padol na fronte v Haliči.
 • Stern Pinkas, roč. 1889, Soľ (okres Vranov nad Topľou). Zomrel na následky strelného poranenia na fronte v Haliči.
 • Strelec Leopold, roč. 1887, Hiadeľ (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Bukovine.
 • Stunny Michael, roč. 1896, Vojčice (okres Trebišov). Zomrel na následky strelného poranenia na fronte v Haliči.
 • Szalka Josef, roč. 1885, Drahňov (okres Michalovce). Zomrel na následky strelného zranenia na fronte v Srbsku.
 • Szeman Michal, roč. 1884, Ostrov (okres Sobrance). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Szopko Michal, roč. 1892, Vechec (okres Vranov nad Topľou). Zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Štofa Štefan, roč. 1895, Trnava pri Laborci (okres Michalovce). Zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Tabaka Jan, roč. 1890, Krčava (okres Sobrance). Zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Tkacs Jan, roč. 1891, Sečovce (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Tomas Juraj, roč. 1896, Hencovce (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Tomas Juraj, roč. 1896, Hencovce (okres Vranov nad Topľou).Padol na fronte v Taliansku.
 • Tomko Josef, roč. 1884, Zbehňov (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Trembulák Pavol, roč. 1882, Ostrov (okres Sobrance). Zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Vasko Stefan, roč. 1893, Trnava pri Laborci (okres Michalovce). Zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Zelmanovics Ignac, roč. 1889, Poruba pod Vihorlatom (okres Michalovce). Zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.

 

Vojaci IR 66 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Poľsko

Rumunsko

Ukrajina

 • Bahuš Ondrej, roč. 1881, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Breza Alexander, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Havelka Jan, roč. 1894, padol  na fronte v Slovinsku.
 • Korpanec Ladislav, roč. 1889, padol  na fronte v Bukovine.
 • Kovács Štefan, roč. 1881, zomrel na neznámu chorobu v ruskom zajatí.
 • Krecsun, Peter, roč. 1890, smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Kremniczki Petr, roč. 1893, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Malecz Pavel,  roč. 1883, padol na fronte v Taliansku.
 • Matyoka Michal, roč. 1885, zomrel v USA, pri pracovnej nehode.
 • Műller Vojtech, roč. 1898, padol na fronte v Taliansku.
 • Schwarz Jakub, roč. 1889, zomrel na týfus v zajateckom tábore.
 • Stinič Michael, roč. 1884, smrteľne zranený na fronte v Slovinsku.
 • Szember Michal, roč. 1884, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Szurmai Michal, roč. 1886, zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Zvonár Vasil, roč. 1885, zomrel na týfus v zajateckom tábore.

 

 

Zdroje:

VHA, Zbierka vojenských matrík, Peší pluk č. 66,  Kniha zomrelých, por. číslo 164

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete TU.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.