Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “užhorodského” Pešieho pluku č. 66 (časť III.)

IR66matrika

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Patrí medzi nich aj Peší pluk č. 66 Erzherzog Peter Ferdinand. Pluk, ktorý niesol meno člena panovníckej dynastie arcivojvodu Petra Ferdinanda sídlil v meste Užhorod.  Pluk vznikol v roku 1860. Pred prvou svetovou vojnou v  Užhorode sídlilo jeho veliteľstvo, III. a IV. prápor, I. prápor bol dislokovaný v Košiciach a II. prápor v bosnianskom meste Gorazde. Doplňovacím obvodom pluku bol Užhorod. Jadrom doplňovacieho obvodu bola Užská a Zemplínska župa. Okrem oblastí na dnešnej Ukrajine a Maďarsku, takto pluk dopĺňali aj muži z dnešných okresov Trebišov, Michalovce, Sobrance, Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Stropkov. Na začiatku vojny bolo národnostné zloženie pluku následovné: 46% Slováci, 25 % Maďari, 22 % Rusíni, 7% ostatní.

Mobilizačné plány tento pluk určovali do zostavy 29. pešej brigády, ktorá bola súčasťou 15. pešej divízie z Miškolca. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče. Takmer celú vojnu bojovala táto divízia na východnom fronte. Po uzavretí Brest-Litevského mieru bola 15. pešia divízia súčasťou okupačných síl na Ukrajine. V novembri 1918  bola divízia odvelená na Balkán, ale kým tam jednotky divízie došli, vojna skončila.

Jeden z práporov tohto pluku mal svoju vlastnú bojovú cestu. Od začiatku vojny bol II. prápor  (II./IR 66.)  podriadený 15. horskej brigáde. Spolu s ňou sa stal súčasťou 50. pešej divízie. Táto divízia začala svoju bojovú púť ťažením proti Srbsku. Po porážke v Srbsku bola divízia súčasťou síl, ktoré zaujali defenzívne postavenie na Balkáne, až do vstupu Talianska do vojny. Od mája 1915 bojuje 50. pešia divízia  na Sočskom fronte. Na tomto bojisku zotrváva do konca vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov užhorodského pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

 Medzi padlými vojakmi užhorodského IR 66 boli aj títo vojaci:

 • Adam Jan, roč. 1897, Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Bukovine.
 • Adam Juraj, roč. ?, Michalovce – m. č. Topoľany (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Balko Štefan, roč. 1895, Hrubov (okres Humenné). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Baum Saul, roč. 1891, Mestisko (okres Svidník). Zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Bodnár Jan, roč. 1893, Hudcovce (okres Humenné). Bol zavraždený ukrajinskými povstalcami pri návrate z ruského zajatia.
 • Cibuláš Michal, roč. ?, Pakostov – m. č. Petrovce (okres Humenné). Padol na fronte v Srbsku.
 • Czuper Michal, roč. 1895, Medzilaborce (okres Medzilaborce). Zomrel na týfus v zajateckej nemocnici.
 • Dandáš Josef, roč. 1894, Nižný Žipov (okres Trebišov). Padol na východnom fronte.
 • Dzubara Jan, roč. ?, Pakostov – m. č. Petrovce (okres Humenné). Padol na fronte v Haliči.
 • Fujaros Jan, roč. 1888, Trebišov – m. č. Milhostov (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Goryl Karel, roč. 1893,  Bialka (Halič), príslušný do Jasenovce (okres Vranov nad Topľou). Zomrel na následky zranení na fronte v Haliči.
 • Hatala Juraj, roč. 1881, Bežovce (okres Sobrance). Zomrel na neznámu chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Hlohin Jan, roč. ?, Michalovce – m. č. Stráňany (okres Michalovce). Padol na fronte v Bukovine.
 • Horanič Michael, roč. 1895, Trnava pri Laborci (okres Michalovce). Padol na fronte v Bukovine.
 • Hudak Ján, roč. 1895, Petrovce (okres Sobrance). Padol na fronte v Haliči.
 • Jalcsák Barna Michael, roč. 1897, Vyšné Ladičkovce (okres Humenné). Padol na východnom fronte.
 • Jakubo Štefan, roč. 1888, Nižný Hrabovec (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Jenčo Jan, roč. 1886, Dargov (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Kira Peter, roč. 1887, Kolonica (okres Snina). Padol na fronte v Haliči.
 • Kopča Štefan, roč. 1893, Čelovce (okres Prešov). Zomrel v ruskom zajateckom tábore.
 • Kovács Mikuláš, roč. 1893, Kapušianske Kľačany – m. č. Močiar (okres Michalovce). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Krivjancsin Ondrej, roč. 1899, Papín (okres Humenné). Zomrel na úplavicu vo vojenskej nemocnici.
 • Krupa Gregor, roč. 1877, Snina (okres Snina). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu v ruskom zajatí.
 • Macejka Peter, roč. 1895, Ulič (okres Snina). Padol na fronte v Bukovine.
 • Mačaj Jan, roč. 1885, Kuzmice (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Markovič Horváth Koloman Ondrej, roč. 1895, Mokrance (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Taliansku.
 • Michal Tomáš, roč. 1896, Bánovce nad Ondavou (okres Michalovce). Utopil sa pri nasadení na talianskom fronte.
 • Miššák Andrej, roč. 1890, Ložín (okres Michalovce). Padol na fronte v Taliansku.
 • Murnik Jan, roč. 1891, Senné (okres Michalovce). Spáchal samovraždu v Bosne a Hercegovine.
 • Obšajnik Ján, roč. 1894, narodený v USA, príslušný do Vyšná Olšava (okres Stropkov). Padol na fronte v Taliansku.
 • Pida Alexander, roč. 1889, Ubľa (okres Snina). Padol na fronte v Haliči.
 • Pohlod Josef, roč. 1896, Hlinné (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Haliči.
 • Riečan Matej, roč. 1894, Banská Bystrica – m. č. Podlavice (okres Banská Bystrica). Zomrel na týfus v ruskom zajatí.
 • Rok Ondrej, roč. 1880, Závada (okres Humenné). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej nemocnici.
 • Serbin Juraj, roč. 1896, Nový Ruskov – m. č. Veľký Ruskov (okres Trebišov). Padol na východnom fronte.
 • Sopko Jan, roč. 1885, Sečovská Polianka (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Haliči.
 • Starjak Ondrej, roč. 1886, Zalužice (okres Michalovce). Zomrel na chorobu v zajateckom tábore v Rusku.
 • Szőke Josef, roč. 1897, Humenné (okres Humenné). Padol na východnom fronte.
 • Šoltés Michal, roč. 1884, Vyšný Hrabovec (okres Stropkov). Padol na fronte v Haliči.
 • Tirpak Ján, roč. 1891, Dvorianky (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Tkáč Josef, roč. 1896, Vranov nad Topľou (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Haliči.
 • Valočík Juraj, roč. 1891, Palín (okres Michalovce). Padol na fronte v Bukovine.
 • Vaško Michal, roč. 1895, Kuzmice (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Vojtko /Kotuľák/ Michal, roč. 1897, Dlhé Klčovo (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Taliansku.
 • Zofčák Michal, roč. 1890, Dubravka (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.

 

 

Vojaci IR 66 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Poľsko

Rumunsko

Ukrajina

 • Feuermann Vilém, roč. 1896, zomrel na následky zranení vo vojenskej nemocnici.
 • Gartner Mikuláš, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Hamnik Ladislav, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Karaman Vasil,roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Makarovics Michael, roč. 1895, zomrel na tuberkulózu v zajateckej  nemocnici.
 • Maťkuský Ivan, roč. 1890, zomrel v ruskom zajatí.
 • Mikajlo Ondrej, roč. 1892, utopil sa počas pobytu v ruskom zajatí.
 • Olašinec Teodor, roč. 1898, padol na fronte v Haliči.
 • Pankotay Ľudovít, roč. 1889, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Parašič Ivan, roč. 1890, padol na fronte v Srbsku.
 • Pica Ján, roč. 1886, utopil sa počas nasadenia na fronte v Haliči.
 • Romanko Juraj, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Sčubelka Vasil, roč. 1886, zomrel v priebehu vojny z neznámych príčin v USA.
 • Slachta Michael, roč. ?, padol na fronte v Taliansku.
 • Vohár Michal, roč. 1887, padol na fronte v dnešnom Slovinsku.

 

Zdroje:

VHA, Zbierka vojenských matrík, Peší pluk č. 66,  Kniha zomrelých, por. číslo 164

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete TU.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.