Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešporského” Honvédskeho pešieho pluku č. 13 (časť XIX.)

Medzi útvary Uhorskej kráľovskej vlastibrany (Magyar királyi honvéd) v ktorom slúžilo veľa Slovákov patril aj Honvédsky peší pluk č. 13 (Pozsonyi 13. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Slúžili v ňom muži z honvédskeho doplňovacieho obvodu Prešporok. Všetky tri prápory, ale aj štáb pluku boli dislokovane v Prešporku. V auguste 1914 mal pluk nasledujúce národnostné zloženie: 51% Slováci, 28% Maďari, 20% Nemci a 1% ostatní. Pluk do vojny viedol plukovník Anton Pogány von Nagypolany.

Mobilizačné plány zaradili pluk do 73. honvédskej pešej brigády (73. HIBrig), ktorá patrila do 37. honvédskej pešej divízie (37. HID). Táto divízia bola súčasťou V. zboru z Prešporku. Pri odchode na front velil 37. HID poľný podmaršál Adrian Wieber. Celý zbor bol súčasťou 1. armády generála Viktora Dankla, ktorá sa pripravovala na boje proti ruskej armáde.

 V Haliči sa prešporský peší pluk zapojil do ťažkých bojov od prvých dní. Rakúsko-uhorská prvá armáda začala útok na ruské jednotky pri Krasniku. Už 23. augusta v prvý deň ofenzívy, patril HIR 13 medzi jednotky, ktoré útočili na výšiny pri obci Polichne. Úspešný útok bol vykúpený veľkými stratami. Po troch dňoch bojov medzi Krasnikom a Rudnikom , rakúsko-uhorská armáda pri Krasniku zvíťazila. V nasledujúcich mesiacoch sa HIR 13 zúčastnil ďalších bojov v Haliči. V decembri bola 37. HID prevelená k 3. armáde, ktorá bránila Karpaty. Honvédi z 13. pešieho pluku sa zúčastnili prvej ofenzívy v Karpatoch (január 1915) a bránili Karpaty počas nasledujúcej ruskej protiofenzívy. V zasnežených a studených Karpatoch absolvovali aj Veľkonočnú bitku (apríl 1915), v ktorých všetky zúčastnené pluky zažili skutočné vojnové peklo.

V apríli 1915 bola prešporská 37. HID prevelená k 4. armáde a bojovala pri Jaroslavi, Przemysli, v druhej bitke pri Krasniku, Lubline i Brest-Litevsku. V auguste 1915 bola prešporská 37. HID opäť prevelená. Tentokrát k 7. armáde, ktorá bojovala v priestore Bukoviny. Tu divízia bojovala až do septembra, kedy sa opäť vrátila k 4. armáde do oblasti Volyne. Tu ju zastihla šokujúca Brusilovová ofenzíva a zúčastnila sa i následnej protiofenzívy Centrálnych mocností.

V septembri 1916 sa divízia presunula do Transylvánie, kde bránila východné hranice monarchie proti rumunským jednotkám. Na tomto bojisku bojovala prešporská divízia až do septembra 1918, kedy bola presunutá na západný front. Na západnom fronte boli vojaci prešporskej honvédskej divízie využití iba pri budovaní zákopov a nezúčastnili sa žiadnych bojov. V novembri 1918 bola divízia presunutá do Uhorska, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov prešporského pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi prešporského HIR 13 boli aj títo vojaci:

 • Soóky Štefan, roč. 1878, Horný Náražď (okres Dunajská Streda). Padol na východnom fronte.
 • Sorček Jozef, roč. 1883, Dubová (okres Pezinok). Padol na východnom fronte.
 • Sprtó Jozef, roč. 1899, Lopašov (okres Piešťany).  Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Srna Filip, roč. 1875, Svätý Jur (okres Pezinok). Padol na fronte v Haliči.
 • Srna Jozef, roč. 1872, Slovenský Grob (okres Pezinok). Zomrel v zajateckom tábore v ruskom zajatí.
 • Stanyek Ján, roč. 1878, Čáry (okres Senica). Padol na fronte v Karpatoch
 • Stanyek Štefan, roč. 1898, Závod (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stehlik Gregor, roč. 1884, Láb (okres Malacky). Padol na fronte v Haliči.
 • Steindl Bohumír, roč. 1871, Svätý Jur (okres Pezinok). Zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Steiner Ján, roč. 1880, Bratislava – m. č. Petržalka (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stepán Ján, roč. 1876, Vysoká pri Morave (okres Malacky). Padol na fronte v Haliči.
 • Sterzel Jozef, roč. 1872, Zlaté Klasy (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stibranyi Ján, roč. 1888, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stibrányi Jozef, roč. 1897, Križovany nad Dudváhom (okres Trnava). Padol na fronte v Bukovine.
 • Stigler Karol, roč. 1872, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stojkovics Florian, roč. 1894, Vištuk (okres Pezinok). Padol na fronte v Bukovine.
 • Stračár Ludvik, roč. 1898, Brestovany – m. č. Malé Brestovany (okres Trnava). Padol na fronte v Taliansku.
 • Strasser Karol, roč. 1875, Bratislava (okres Bratislava). Padol na fronte v Bukovine.
 • Strašifták Anton, roč. 1891, Šenkvice – m. č. Veľké Šenkvice (okres Pezinok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Strecsanszký Martin, roč. 1881, Dubovany – m. č. Horné Dubovany (okres Piešťany). Padol na fronte v Haliči.
 • Striegel Michal, roč. 1881, Bratislava (okres Bratislava).  Padol na východnom fronte.
 • Striha Štefan, roč.1892, Dunajská Streda (okres Dunajská Streda). Padol na fronte v Haliči.
 • Strichár/Struhár/ Martin, roč. 1896, Zohor (okres Malacky). Padol na fronte v Bukovine.
 • Stross Alojs, roč. 1883, Zohor (okres Malacky). Padol na východnom fronte.
 • Stroš Alojs, roč. 1885, Zohor (okres Malacky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Subík Teofil, roč. 1894, Kuklov (okres Senica). Padol na fronte v Bukovine.
 • Suchan Ján, roč. 1895, Dolná Krupa (okres Trnava). Padol na východnom fronte.
 • Sűke Kalman, roč. 1887, Povoda (okres Dunajská Streda). Padol na fronte v Haliči.
 • Suma Mikeš, roč. 1896, Marianka (okres Malacky). Padol na fronte v Bukovine.
 • Surnóczky Ján, roč. 1888, Reca (okres Senec). Padol na východnom fronte.
 • Sussmann Bernád, roč. 1896, Bratislava (okres Bratislava). Padol na fronte v Bukovine.
 • Sutovszký Michal, roč. 1893, Sereď (okres Galanta). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Svitek Jozef, roč. 1896, Abrahám (okres Galanta). Padol na východnom fronte.
 • Svítek Peter, roč. 1886, Dolné Dubové (okres Trnava). Padol na fronte v Haliči.
 • Szabó Alexander, roč. 1896, Veľký Biel (okres Senec). Padol na východnom fronte.
 • Szabó Ján, roč. 1894, Dolné Saliby (okres Galanta). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Szabó Jozef III., roč. 1891, Horná Potôň – m. č. Benkova Potôň (okres Dunajská Streda). Padol na fronte.
 • Szabó Jozef, roč. 1879, Bratislava (okres Bratislava). Padol na východnom fronte.
 • Szabó Kálmán, roč. 1879, Veľké Úľany (okres Galanta). Padol na východnom fronte.
 • Szabó Michal, roč. 1882, Veľké Úľany (okres Galanta). Padol na východnom fronte.
 • Szabó Peter, roč. 1896, Tomášov (okres Senec). Padol na fronte v Bukovine.
 • Szabó Karol, roč. 1874, Trhová Hradská (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Štefan, roč. 1875, Horné Saliby (okres Galanta). Zomrel v zajateckom tábore v ruskom zajatí.
 • Szabo Titus, roč. 1883, Veľký Biel (okres Senec). Padol na fronte v Bukovine.
 • Szakó Michal, roč. 1891, Horná Krupa (okres Trnava). Padol na fronte v Haliči.
 • Szalay Alexander, roč. 1874, Veľké Úľany (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szalay Jozef, roč. 1875, Dvorníky – m. č. Malé Dvorníky (okres Hlohovec). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Szalay Ondrej, roč. 1877, Sládkovičovo (okres Galanta). Zomrel v zajateckom tábore v ruskom zajatí.
 • Szalay Štefan, roč. 1875, Kalinkovo (okres Senec). Padol na východnom fronte.
 • Szalcal Ján, roč. 1895, Okoč (okres Dunajská Streda). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Szarka Štefan, roč. 1877, Dolné Topoľníky (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 13 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Spalding Karel, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stanitz František, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Súttó Anton, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabo Ludvig, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szalai András, roč. 1883, padol na fronte v Karpatoch.

Rakúsko

 • Strausz Štefan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Szabodnik Ján, roč. 1874, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 13 bez určenia bydliska:

 • Szaszmann Jozef, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.