Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XLV.)

IR67

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 70 % Slováci, 30 % ostatné národnosti. Mobilizačné plány tento pluk určovali do zostavy 54. pešej brigády, ktorá bola súčasťou 27. pešej divízie z Košíc. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče.

V Haliči bojovali vojaci prešovského pluku väčšinu vojny. Tisíce z nich zahynuli na bojiskách prvej svetovej vojny. V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov tohto pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

 Medzi padlými vojakmi prešovského IR 67 boli aj títo vojaci:

 • Tima Jozef, roč. 1896, Stebník (okres Bardejov). Padol na fronte v Taliansku.
 • Timko Konyak Jan, roč. 1884, Liptovská Teplička (okres Poprad). Padol na fronte v Haliči.
 • Timkó Štefan, roč. 1886, Raslavice – m. č. Slovenské Raslavice (okres Bardejov). Padol na fronte v Haliči.
 • Tiser (Buri) Jan, roč. 1895, Betlanovce (okres Spišská Nová Ves). Padol na východnom fronte.
 • Tkács Franz, roč. 1892, Bobrovec (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tkács Jan, roč. 1892, Žehra (okres Spišská Nová Ves). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Tkacsik Hasko Jan, roč. 1892, Červenica (okres Prešov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tkacsik Josef, roč. 1895, Tuhrina (okres Prešov). Padol na východnom fronte.
 • Tkáč Josef, roč. 1897, Prešov – m. č. Nižná Šebastová (okres Prešov). Padol na východnom fronte.
 • Tkáč Sliva Tomáš, roč. 1896, Hutka (okres Bardejov). Padol na fronte v Taliansku.
 • Tlupac Andrej, roč. 1899, Kežmarok (okres Kežmarok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tobiás Emerich, roč. 1895, Chminianska Nová Ves (okres Prešov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tokárčik Ondrej, roč. 1893, Iliašovce (okres Spišská Nová Ves). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tolyarcsik Elek, roč. 1889, Nová Ľubovňa (okres Stará Ľubovňa).  Padol na fronte v Karpatoch.
 • Tomas Johann, roč. 1894, Prešov – m. č. Šalgovík (okres Prešov). Padol na fronte v Taliansku.
 • Tómásko – Griegera Johann, roč. 1883, Nižný Slávkov (okres Sabinov). Zomrel v zázemí.
 • Tomaško Griger Valent, roč. 1888, Nižný Slávkov (okres Sabinov). Padol na východnom fronte.
 • Tomay Michael, roč. 1896, Ihľany (okres Kežmarok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomcsik  Male Domitian, roč. 1893, Brutovce (okres Levoča). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Tomcsik  Jan, roč. 1892, Ráztoka (okres Brezno). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Tomcsik Matheus, roč. 1893, Košice – m. č. Lorinčik (okres Košice).  Padol na fronte v Karpatoch.
 • Tomeček Ondrej, roč. 1895, Smilno (okres Bardejov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomics Matej, roč. 1874, Zborov (okres Bardejov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomkó Albert Michael, roč. 1889, Pavlova Ves (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomko Michal, roč. 1900, Skrabské (okres Vranov nad Topľou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomtsko Tobias, roč. 1891, Ihľany (okres Kežmarok). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Toperczer Jan, roč. 1880, Mlynica (okres Poprad). Padol na fronte v Haliči.
 • Topi Jan, roč. 1891, Prosiek (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Topitzer Jan, roč. 1897, Smolník (okres Gelnica). Padol na fronte v Haliči.
 • Torbik Michal, roč. 1878, Červený Kláštor (okres Kežmarok). Padol   na východnom fronte.
 • Tóth Stefan, roč. 1895, Poľany (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Trenka (Trnka) Robert, roč. 1890, Spišské Podhradie (okres Levoča). Padol na fronte v Haliči.
 • Trepány Imrich, roč. 1894, Likavka (okres Ružomberok). Padol na fronte v Haliči.
 • Tribalcsik Alexander, roč. 1895, Kežmarok (okres Kežmarok). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Trizna Jan, roč. 1876, Bobrovec (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Trnka Jan, roč. 1887, Jamník (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Trnovský Dzur Ján, roč. 1895, Liptovský Mikuláš – m. č. Ploštín (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Trnovsky Peter, roč. 1889, Zádiel (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trnovszky Kelemen, roč. 1891, Ludrová (okres Ružomberok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trojcsák Ján, roč. 1879, Družstevná pri Hornáde – m. č. Malá Vieska (okres Košice – okolie). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Tröppel Tivodar, roč. 1884, Košice   (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trubacsek Jan, roč. 1879, Kežmarok (okres Kežmarok). Padol na fronte v Haliči.
 • Tulej Jan, roč. 1891, Spišské Podhradie (okres Levoča). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Turcsán Andreas, roč. 1878, Hubová (okres Ružomberok). Padol na fronte v Haliči.
 • Turcsik Michael, roč. 1895, Radatice (okres Prešov). Padol na fronte v Haliči.
 • Turek Jiři, roč. 1895, Torysky (okres Levoča). Padol   na východnom fronte.
 • Turek Michal, roč. 1897, Torysky (okres Levoča). Padol na fronte v Haliči.
 • Tvarovszky Andrej, roč. 1894, Oľšavce (okres Bardejov). Padol na fronte v Haliči.
 • Udics Jan, roč. 1895, Beloveža (okres Bardejov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Uhrin Jiři, roč. 1891, Nemcovce (okres Prešov). Padol na fronte v Haliči.
 • Uhrina Ignac, roč. 1890, Štiavnička (okres Ružomberok). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Ulej Chromcsak Juraj, roč. 1878, Oľšavica (okres Levoča). Padol na fronte v Haliči.

 

Vojaci IR 67 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Tóth Ján, roč. 1889, padol na fronte v Karpatoch.
 • Treska Ištván, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete TU

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk