Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť XLIII.)

IR67

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 70 % Slováci, 30 % ostatné národnosti. Mobilizačné plány tento pluk určovali do zostavy 54. pešej brigády, ktorá bola súčasťou 27. pešej divízie z Košíc. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče.

V Haliči bojovali vojaci prešovského pluku väčšinu vojny. Tisíce z nich zahynuli na bojiskách prvej svetovej vojny. V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov tohto pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

 Medzi padlými vojakmi prešovského IR 67 boli aj títo vojaci:

 • Szimonicz Jan, roč. 1894, Podhorany (okres Kežmarok). Padol na východnom fronte.
 • Szimonyák Anton, roč. 1897, Lipovce (okres Prešov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szipka Mathias, roč. 1878, Liptovský Mikuláš – m. č. Liptovská Ondrašová (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szivák Julius, roč. 1887, Prešov (okres Prešov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szivocsák Georg, roč. 1892, Ždiar (okres Poprad). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Szkaszkó Ján, roč. 1892, Ľubica (okres Kežmarok). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Szlabej Pavel, roč. 1891, Vavrišovo (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szlabej Vilém, roč. 1882, Jamník (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Szlacsko Ondrej, roč. 1890, Dúbrava (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szlanyinka Mathias, roč. 1896, Uzovské Pekľany (okres Sabinov). Padol na fronte v Haliči.
 • Szlavik Julius Gustav, roč. 1887, Krompachy (okres Spišská Nová Ves). Padol na východnom fronte.
 • Szlavkovszky Johann, roč. 1896, Hranovnica (okres Poprad). Padol na fronte v Haliči.
 • Szliancsán Stefan, roč. 1897, Ružomberok – m. č. Černová (okres Ružomberok). Zomrel v zázemí.
 • Szliacsan Vojtech, roč. 1894, Ružomberok – m. č. Černová (okres Ružomberok). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Szlosarik Michal, roč. 1886, Liptovský Mikuláš (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Szmercsányi Tihámer, roč. 1881, Smrečany (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Szmolej Stefan, roč. 1880, Blažov (okres Sabinov). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Szobanszky Anton, roč. 1884, Poprad – m. č. Spišská Sobota (okres Poprad). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szohány Andrej, roč. 1895, Liptovský Mikuláš – m. č. Liptovská Ondrašová (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szochor Jan, roč. 1887, Jamník (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Szokollar Wolf Ignác, roč. 1897, Zborov (okres Bardejov). Padol na východnom fronte.
 • Szoltruk Peter, roč. 1895, Starina (okres Stará Ľubovňa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szopkó Jan, roč. 1894, Lipníky – m. č. Taľka (okres Prešov). Padol na fronte v Haliči.
 • Szopkó Michal, roč. 1878, Dubová (okres Svidník). Padol na fronte v Haliči.
 • Szopkó Stefan, roč. 1892, Spišský Štvrtok (okres Levoča). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szpissák Ján, roč. 1877, Dedinky – m. č. Štefanovce (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szpodnik Štepán, roč. 1875, Nižný Slávkov (okres Sabinov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szpriska Matej, roč. 1882, Liptovská Sielnica (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztahura Jiři, roč. 1884, Fričkovce (okres Bardejov). Padol na fronte v Haliči.
 • Sztach Josef, roč. 1893, Prešov (okres Prešov). Padol na východnom fronte.
 • Sztanislav Stefan Rudolf, roč. 1890, Liptovský Ján (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Sztankó Ján, roč.  1896, Važec (okres Liptovský Mikuláš). Padol na východnom fronte.
 • Sztaroveczki Franz, roč. 1894, Smolník (okres Gelnica). Padol na fronte v Haliči.
 • Sztaroveczky Jiři, roč. 1889, Smolník (okres Gelnica). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Sztavibrada Michal, roč. 1897, Stará Ľubovňa – m. č. Podsadek (okres Stará Ľubovňa). Padol na východnom fronte.
 • Sztérencsák Nikolaus, roč. 1890, Petrová (okres Bardejov). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Sztetina Michael, roč. 1895, Krivany (okres Sabinov). Padol na fronte v Haliči.
 • Sztrasnik Istvan, roč. 1894, Vikartovce (okres Poprad). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Sztrojni Andreas, roč. 1896, Jablonov (okres Levoča). Padol na fronte v Haliči.
 • Sztruk Pavel, roč. 1898, Vislanka (okres Stará Ľubovňa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 67 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

 

Rumunsko

 • Szokol Antal, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szpach Jiři, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Szilimonka Ladislav, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete TU

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk