Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “prešovského” Pešieho pluku č. 67 (časť IX.)

IR67311

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Medzi ne určite patril aj Infanterieregiment Freiherr von Kray Nr. 67 ( IR 67), teda Peší pluk č. 67. Pluk mal doplňovací obvod v Prešove. Do doplňovacej oblasti pluku patrila celá Šarišská, Spišská a Liptovská župa. Pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku následovné: 70 % Slováci, 30 % ostatné národnosti. Mobilizačné plány tento pluk určovali do zostavy 54. pešej brigády, ktorá bola súčasťou 27. pešej divízie z Košíc. Táto divízia patrila k VI. zboru z Košíc a v jeho zostave vyrazila na front do Haliče.

V Haliči bojovali vojaci prešovského pluku väčšinu vojny. Tisíce z nich zahynuli na bojiskách prvej svetovej vojny. V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov tohto pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

 Medzi padlými vojakmi prešovského IR 67 boli aj títo vojaci:

 • Balog Mathias, roč. 1891, Liptovská Porúbka (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Biroscsák Andreas, roč. 1892, Brutovce (okres Levoča). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Csmely Thomas, roč. 1897, Vyšné Repáše (okres Levoča). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Dikant Stefan, roč. 1894, Vikartovce (okres Poprad). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Fabriczy Johann, roč. 1884, Smolnícka Huta (okres Gelnica). Zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Ferencz Elek, roč. 1895, Mikulášová (okres Bardejov). Zomrel na zápal pobrušnice vo vojenskej nemocnici.
 • Fruják Alexander, roč. 1894, Liptovská Porúbka (okres Liptovský Mikuláš). Padol na východnom fronte.
 • Gáborcsík Michael, roč. 1899, Vojňany (okres Kežmarok). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Gavron Josef, roč. 1899, Levoča (okres Levoča). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Gemza Franz, roč. 1898, Malá Franková (okres Kežmarok). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Gibarti Nikolaus, roč. 1896, Šarišské Jastrabie (okres Stará Ľubovňa). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Gulyiga Andreas, roč. 1899, Kľušov (okres Bardejov). Zomrel na otravu krvi vo vojenskej nemocnici.
 • Gyurinda Johann, roč. 1899, Ratková (okres Revúca). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Hamulkar Johan Ladislaus, roč. 1887, Lopuchov (okres Bardejov). Zomrel na tuberkulózu v zázemí.
 • Hudak Andreas, roč. 1896, Bajerov (okres Prešov). Zomrel na zlyhanie srdca.
 • Jamovcsik Michael, roč. 1894, Liptovský Mikuláš – m. č. Okoličné (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Jancsko Gustáv, roč. 1894, Spišská Nová Ves (okres Spišská Nová Ves). Zomrel na celkové zlyhanie organizmu z vojnového vyčerpania.
 • Kalafut ?, roč. 1882, Malá Franková (okres Kežmarok). Zomrel na zlyhanie srdca v kombinácii s celkovým vojnovým vyčerpaním.
 • Kaluzsa Ferdinand, Košice (okres Košice). Zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Keremit Josef, roč. 1899, Liptovský Peter (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Kirner Mathias, roč. 1888, Rakúsy (okres Kežmarok). Zomrel na následky strelných zranení v poľnom lazarete na východnom fronte.
 • Kruck Johann, roč. 1873, Sulín (okres Stará Ľubovňa). Zomrel na zlyhanie srdca vo vojenskej nemocnici.
 • Kszemyák Johann, roč. 1876, Hraničné (okres Stará Ľubovňa). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Laczkó Martin, roč. 1896, Hrabušice (okres Spišská Nová Ves). Zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Liptay Eduard, roč. 1893, Spišská Nová Ves (okres Spišská Nová Ves). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Mamrák Peter, roč. 1890, Helcmanovce (okres Gelnica). Zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Michalics Michael, roč. 1881, Liptovská Kokava (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Mitura Johann, roč. 1887, Ihľany (okres Kežmarok). Zomrel na tetanus v kombinácii s celkovým vojnovým vyčerpaním.
 • Misovics Adam, roč. 1875, Sokolče (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Haliči.
 • Mrlian Johann, roč. 1900, Hybe (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Mrva Ludwig, roč. 1893, Kalameny (okres Ružomberok). Zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Odrony Anton ?, roč. 1899, Žehra (okres Spišská Nová Ves). Smrteľne zranený na talianskom fronte.
 • Pipasz Johann, roč. 1880, Kurimka (okres Svidník). Zomrel na zápal brušnej dutiny vo vojenskej nemocnici.
 • Polseh Julius, roč. 1892, Spišská Nová Ves (okres Spišská Nová Ves). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Polyák Johann, roč. 1896, Prešov (okres Prešov). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Polyák Johann, roč. 1898, Prešov (okres Prešov). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Reha Johann, roč. 1893, Ladmovce (okres Trebišov). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Sivak Illés, roč. 1898, Varadka (okres Bardejov). Zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Sveda Johann, roč. 1883, Pečovská Nová Ves (okres Sabinov). Smrteľne zranený na východnom fronte.
 • Szalva Michael, roč. 1896, Pribylina (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel na pneumóniu vo vojenskej nemocnici.
 • Szubuli Johann, roč. 1881, Liptovský Trnovec (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Vanath Andreas,roč. 1897, Vyšná Pisaná (okres Svidník). Zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Vasilyák Andreas, roč. 1896, Zborov (okres Bardejov). Padol v boji na talianskom fronte.

 

 

Vojaci IR 67 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Prokeš Cyrill, roč. 1887, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Boros Alexander, roč. 1883, zomrel na zápal obličiek vo vojenskej nemocnici.
 • Feldmann Eugen, roč. 1890, smrteľne zranený na talianskom fronte.
 • Haller Josef, roč. 1890, zomrel na následky strelných zranení vo vojenskej nemocnici.
 • Mokodjan Nikolaus, roč. 1879, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Nemes Nikolaus, roč. 1896, padol na talianskom fronte.
 • Szomszéd Stefan, roč. 1879, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Balea Simon, roč. 1881, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Bilej Michael, roč. 1898, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Fasching Karl, roč. 1898, smrteľne zranený na talianskom fronte.
 • Mandl Samuel, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Pasku Johann, roč. 1878, zomrel na týfus vo vojenskej nemocnici.
 • Puja Lazar, roč. 1878, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.
 • Szkurka Peter, roč. 1886, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Czirjak Georg, roč. 1894, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Feuerstein Ludwig, roč. 1870, zomrel na zápal pľúc vo vojenskej nemocnici.
 • Freitag Johann, roč. 1889, zomrel na otravu krvi vo vojenskej nemocnici.
 • Hanykovics Johann, roč. 1892, zomrel na tuberkulózu vo vojenskej nemocnici.

 

Zdroje:

VHA, Zbierka vojenských matrík, Peší pluk č. 14 / bývalý Peší pluk č. 67/Kniha zomrelých, por. číslo 136.

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete TU

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.