Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “ostrihomského” Pešieho pluku č. 26 (časť V.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Je to z dôvodu, že dopĺňali mužstvo z územia dnešnej Slovenskej republiky a samozrejme aj preto, že výraznú časť vojakov takéhoto pluku tvorili priamo Slováci. Jedným z takýchto plukov je aj Peší pluk č. 26 (IR 26). Tento pluk vznikol v roku 1717. Bol dopĺňaný z obvodu Gran – Esztergom. V roku 1914 pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku takéto: 53% Maďari, 38% Slováci, 9% ostatné národnosti. Pred vojnou bol štáb spolu s I., II. a IV. práporom dislokovaný v Györi a III. Prápor sídlil v Ostrihome.

Mobilizačné plány zaradili tento pluk do zostavy 65. pešej brigády (65. IBrig), ktorá bola súčasťou 33. pešej divízie (33. ID) z Komárna. Divízia bola súčasťou V. zboru z Prešporku a spolu so svojím zborom bola určená na front do Haliče proti Rusku. V rámci 33. pešej divízie pôsobil pluk počas celej vojny, takže bojová cesta pluku je totožná z bojovou cestou divízie.

Do bojov vstúpila komárňanska divízia pod velením poľného podmaršala Karla von Rebrachu. V auguste 1914 33. pešia divízia absolvovala bojový krst v známej bitke pri Krasniku. Rakúsko-uhorské jednotky síce zvíťazili, ale krvavé straty z tejto bitky napovedali, ako  bude vojna v skutočnosti vyzerať. Na prelome augusta a septembra 1914 bojovala divízia pod mestom Lublin. Tu ju zachytil ruský protiútok zo začiatku septembra, po ktorom sa rakúsko-uhorské jednotky museli stiahnuť hlboko do Haliče. V októbri 1914 sa rakúsko-uhorské jednotky pokúsili o druhú ofenzívu v Haliči. Komárňanska divízia sa  v dňoch 22.-26. októbra zúčastnili ťažkých bojov pri meste Ivangorod. 1. armáda v rámci ktorej 33. pešia divízia bojovala utrpela pri Ivangorode porážku a musela ustúpiť, podobne ako aj ostatné rakúsko-uhorské armády. Ústupové boje sa skončili, až pod Krakovom, kde sa divízia zúčastnila úspešných bojov pri samotnom Krakove, ale najmä dôležitého víťazstva pri Limanowej.

V januári 1915 bola 33. pešia divízia prevelená k 3. armáde do Karpát. Pre 33. pešiu divíziu sa karpatské boje začínajú v januári 1915. Začiatkom januára  bola divízia súčasťou V. zboru a bola rozmiestnená v priestore mesta Snina. Celý V. zbor sa nachádzal na pravom krídle 3. armády a mal byť súčasťou hlavného náporu v smere na Cisnu a Baligród. Ešte v dňoch 3. – 11. 1915 sa divízia nachádzala v okolí mesta Snina. Divízia sa zúčastnila ofenzívy od prvých hodín. Celý V. zbor pod vedením poľného zbrojmajstra Puhalla von Brlog začal svojim postupom na Ustrzyki Dolne ofenzívu 3. armády. Pred nimi nemali ruské jednotky súvislo bránenú líniu. Tento priestor kryli iba jazdecké hliadky. Postup V. zboru spomaľoval viac terén, než aktivita nepriateľa.

33. pešia divízia spolu s celým V. zborom patrila k jednotkám, ktorým sa podarilo najviac postúpiť počas januárovej ofenzívy. Niekoľko dní neustálych ofenzívnych akcií totálne vyčerpali útočiace jednotky. Vojaci trávili vonku celé dni a noci, čo sa odrazilo na ich stave morálke. Hromadne sa šírila apatia a ľahostajnosť. Od 29. januára museli divízie V. zboru odrážať nepriateľské protiútoky. O žiadnej ofenzíve už nemohlo byť ani reči. V priebehu 14 dni bojov stratil V. zbor 16 600 mužov. Koncom januára sa oteplilo a cez deň vojakov zalial výdatný dážď. V noci teploty klesali pod nulu a mokrá výstroj na vojakoch zmrzla na kosť. Celé týždne museli v týchto podmienkach vojaci plniť bojové úlohy. Matriky IR 26 vykazujú vysoké straty na konci januára 1915, keď pluk bojuje v okolí obce Boberka. Začiatkom februára pluk bojoval v priestore obcí Smolník a Lutowiska. V tom istom priestore pluk bojuje aj v marci 1915. V priebehu bojov bol postupne pluk zatlačený južnejšie a bojoval v katastri obce Stuposiany (13.-26.marec 1915). Začiatkom apríla pluk ustupuje cez Ustrzyky Gorne a Wolosate na dnešný poľsko-ukrajinský hraničný hrebeň hôr. Pluk v dňoch 12.- 29. apríla viedol tvrdé boje v katastri obce Zahorb,  najmä v priestore kóty Čeremcha.

Po skončení karpatskej kampane sa 33. pešia divízia zúčastňuje prenasledovania ruských jednotiek do Haliče. Divízia bojovala pri Sanoku (9.-10. mája 1915), pri Przemysli (prelom mája a júna 1915), na Gnilej Lipe (prelom júna a júla 1915). Koncom augusta 1915 sa divízia zúčastnila ofenzívy vo východnej Haliči. Ťažké boje vojaci tejto divízie absolvovali na rieke Sereth (6.-12. septembra 1915) a počas ruskej protiofenzívy pri Lucku (13.-24. septembra 1915). Na dlhé mesiace sa v Haliči začali pozičné boje. Jednotky sa zakopali a frontová línia sa celé mesiace nehýbala. Relatívne pokojné obdobie sa skončilo obrovským šokom, ktorý pre rakúsko-uhorské jednotky znamenala Brusilovová ofenzíva. 33. pešia divízia bojovala najmä v oblasti Brody. Obzvlášť ťažkým bojom musela 33. pešia divízia čeliť v bojoch v sektore Zalosce (4.-8. augusta 1916). Až do júla 1917 bojovala 33. pešia divízia vo východnej Haliči. V júli bola prevelená na taliansky front. V septembri sa zapojila do 12. bitky na rieke Soča. Od začiatku novembra je divízia rozmiestnená na rieke Piava. V júni 1918 sa zúčastní osudovej ofenzívy na tejto rieke. Po porážke rakúsko-uhorskej ofenzívy sa divízia pripája k všeobecnému ústupu. Bojové operácie sa pre túto divíziu končia začiatkom novembra 1918.

 Medzi padlými vojakmi ostrihomského IR 26 boli aj títo vojaci:

 • Chalupka Paul, roč. 1885, Chrastince (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Recska Stefan, roč. 1882, Bešeňov (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Tárnok Ludwig, roč. 1883, Búč (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Morvai Josef, roč. 1881, Ľubá (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Péter Johan, roč. 1884, Plášťovce (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Gál Alexander, roč. 1882, Levice (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Polák Stefan, roč. 1892, Kravany nad Dunajom (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Való Josef, roč. 1891, Sklené Teplice (okres Žiar nad Hronom). Padol na fronte v Haliči.
 • Urban II. Stefan, roč. 1880, Ipeľský Sokolec (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Brigant Josef, roč. 1893, Veľké Pole (okres Žarnovica). Padol na východnom fronte.
 • Styevko Anton, roč. 1885, Hronské Kosihy (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Tamás Ludwig, roč. ?, Tekovské Lužany (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Pálinkás Josef, roč. 1893, Šarkan – m. č. Diva (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Kicsko Franz, roč. 1889, Nevidzany (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.
 • Micsik Andreas, roč. 1879, Tekovský Hrádok (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Jancsovics Ignac, roč. 1881, Kamenín (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Kicsindi Josef, roč. 1893, Sikenica – m. č. Trhyňa  (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Markovits Josef, roč. 1893, Beša (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Patai Julius, roč. 1884, Slatina (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Králik Josef, roč. 1887, Močiar (okres Banská Bystrica). Padol na východnom fronte.
 • Franko Josef, roč. 1882, Kubáňovo (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Szeleczky Gregor, roč. 1887, Pavlová (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Bakó Johann, roč. 1887, Melek (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Matejka Stefan, roč. 1885, Horné Mladonice (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Urik Mathias, roč. 1890, Malé Kršteňany (okres Partizánske). Padol na východnom fronte.
 • Vanyó Andreas, roč. 1893, Veľké Vozokany (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.
 • Streda Johan, roč. 1893, Dedinka (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Rasman Johan, roč. 1887, Čaka (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Dukony Josef, roč. 1889, Kremnica (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Fasek Josef, roč.1892, Bohunice (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Fabik Josef, roč. 1890, Červený Hrádok (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.
 • Soós Stefan, roč. 1882, Žitavce (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Benyadik Johan, roč. 1893, Stará Ves (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Mráz Stefan, roč. 1893, Beladice – m. č. Malé Chrašťany (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.
 • Bajtős Alexander, roč. 1892, Vinica (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Krajscik Stefan, roč. 1887, Kozárovce (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Král Josef, roč. 1892, Prestavlky (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Iván Domonkos, roč. 1891, Podhájska – m. č. Belek (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Adler Samuel Sigmund, roč. 1885, Levice – m. č. Kalinčiakovo (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Valasch Emerich, roč. 1889, Zlaté Moravce (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.
 • Hrubi Michael, roč. 1888, Uhliska (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Schnemilisch Peter, roč. 1887, Handlová – m.č. Nová Lehota (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Gábris Johann, roč. 1882, Drženice (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Jancsík Lukács, roč. 1889, Stará Ves (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Szlenka Paul, roč. 1881, Pitelová (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Mozolob Josef, roč. 1886, Sebechleby (okres Krupina). Padol na východnom fronte.

Vojaci IR 26 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Szinek Georg, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Antalik Paul, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Kerestes Josef, roč. 1884, padol na východnom fronte.
 • Jandó Anton, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Molnár Josef, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Kuchár Johan, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Lukács Johann, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Vámossy Ludwig, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Gresz Josef, roč. 1891, padol na východnom fronte.
 • Jakus Josef, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Kmety Alexander, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Lindenmajer August, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Heppert Georg, roč. 1893, padol na východnom fronte.
 • Cziegler Johann, roč. 1887, padol na východnom fronte.

Zdroje:

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.