Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “ostrihomského” Pešieho pluku č. 26 (časť I.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, ktoré môžeme s určitým nadhľadom nazývať „ slovenské“. Je to z dôvodu, že dopĺňali mužstvo z územia dnešnej Slovenskej republiky a samozrejme aj preto, že výraznú časť vojakov takéhoto pluku tvorili priamo Slováci. Jedným z takýchto plukov je aj Peší pluk č. 26 (IR 26). Tento pluk vznikol v roku 1717. Bol dopĺňaný z obvodu Gran – Esztergom. V roku 1914 pred prvou svetovou vojnou bolo národnostné zloženie pluku takéto: 53% Maďari, 38% Slováci, 9% ostatné národnosti. Pred vojnou bol štáb spolu s I., II. a IV. práporom dislokovaný v Györi a III. Prápor sídlil v Ostrihome.

Mobilizačné plány zaradili tento pluk do zostavy 65. pešej brigády (65. IBrig), ktorá bola súčasťou 33. pešej divízie (33. ID) z Komárna. Divízia bola súčasťou V. zboru z Prešporku a spolu so svojím zborom bola určená na front do Haliče proti Rusku. V rámci 33. pešej divízie pôsobil pluk počas celej vojny, takže bojová cesta pluku je totožná z bojovou cestou divízie.

Do bojov vstúpila komárňanska divízia pod velením poľného podmaršala Karla von Rebrachu. V auguste 1914 33. pešia divízia absolvovala bojový krst v známej bitke pri Krasniku. Rakúsko-uhorské jednotky síce zvíťazili, ale krvavé straty z tejto bitky napovedali, ako  bude vojna v skutočnosti vyzerať. Na prelome augusta a septembra 1914 bojovala divízia pod mestom Lublin. Tu ju zachytil ruský protiútok zo začiatku septembra, po ktorom sa rakúsko-uhorské jednotky museli stiahnuť hlboko do Haliče. V októbri 1914 sa rakúsko-uhorské jednotky pokúsili o druhú ofenzívu v Haliči. Komárňanska divízia sa  v dňoch 22.-26. októbra zúčastnili ťažkých bojov pri meste Ivangorod. 1. armáda v rámci ktorej 33. pešia divízia bojovala utrpela pri Ivangorode porážku a musela ustúpiť, podobne ako aj ostatné rakúsko-uhorské armády. Ústupové boje sa skončili, až pod Krakovom, kde sa divízia zúčastnila úspešných bojov pri samotnom Krakove, ale najmä dôležitého víťazstva pri Limanowej.

V januári 1915 bola 33. pešia divízia prevelená k 3. armáde do Karpát. Pre 33. pešiu divíziu sa karpatské boje začínajú v januári 1915. Začiatkom januára  bola divízia súčasťou V. zboru a bola rozmiestnená v priestore mesta Snina. Celý V. zbor sa nachádzal na pravom krídle 3. armády a mal byť súčasťou hlavného náporu v smere na Cisnu a Baligród. Ešte v dňoch 3. – 11. 1915 sa divízia nachádzala v okolí mesta Snina. Divízia sa zúčastnila ofenzívy od prvých hodín. Celý V. zbor pod vedením poľného zbrojmajstra Puhalla von Brlog začal svojim postupom na Ustrzyki Dolne ofenzívu 3. armády. Pred nimi nemali ruské jednotky súvislo bránenú líniu. Tento priestor kryli iba jazdecké hliadky. Postup V. zboru spomaľoval viac terén, než aktivita nepriateľa.

33. pešia divízia spolu s celým V. zborom patrila k jednotkám, ktorým sa podarilo najviac postúpiť počas januárovej ofenzívy. Niekoľko dní neustálych ofenzívnych akcií totálne vyčerpali útočiace jednotky. Vojaci trávili vonku celé dni a noci, čo sa odrazilo na ich stave morálke. Hromadne sa šírila apatia a ľahostajnosť. Od 29. januára museli divízie V. zboru odrážať nepriateľské protiútoky. O žiadnej ofenzíve už nemohlo byť ani reči. V priebehu 14 dni bojov stratil V. zbor 16 600 mužov. Koncom januára sa oteplilo a cez deň vojakov zalial výdatný dážď. V noci teploty klesali pod nulu a mokrá výstroj na vojakoch zmrzla na kosť. Celé týždne museli v týchto podmienkach vojaci plniť bojové úlohy. Matriky IR 26 vykazujú vysoké straty na konci januára 1915, keď pluk bojuje v okolí obce Boberka. Začiatkom februára pluk bojoval v priestore obcí Smolník a Lutowiska. V tom istom priestore pluk bojuje aj v marci 1915. V priebehu bojov bol postupne pluk zatlačený južnejšie a bojoval v katastri obce Stuposiany (13.-26.marec 1915). Začiatkom apríla pluk ustupuje cez Ustrzyky Gorne a Wolosate na dnešný poľsko-ukrajinský hraničný hrebeň hôr. Pluk v dňoch 12.- 29. apríla viedol tvrdé boje v katastri obce Zahorb,  najmä v priestore kóty Čeremcha.

Po skončení karpatskej kampane sa 33. pešia divízia zúčastňuje prenasledovania ruských jednotiek do Haliče. Divízia bojovala pri Sanoku (9.-10. mája 1915), pri Przemysli (prelom mája a júna 1915), na Gnilej Lipe (prelom júna a júla 1915). Koncom augusta 1915 sa divízia zúčastnila ofenzívy vo východnej Haliči. Ťažké boje vojaci tejto divízie absolvovali na rieke Sereth (6.-12. septembra 1915) a počas ruskej protiofenzívy pri Lucku (13.-24. septembra 1915). Na dlhé mesiace sa v Haliči začali pozičné boje. Jednotky sa zakopali a frontová línia sa celé mesiace nehýbala. Relatívne pokojné obdobie sa skončilo obrovským šokom, ktorý pre rakúsko-uhorské jednotky znamenala Brusilovová ofenzíva. 33. pešia divízia bojovala najmä v oblasti Brody. Obzvlášť ťažkým bojom musela 33. pešia divízia čeliť v bojoch v sektore Zalosce (4.-8. augusta 1916). Až do júla 1917 bojovala 33. pešia divízia vo východnej Haliči. V júli bola prevelená na taliansky front. V septembri sa zapojila do 12. bitky na rieke Soča. Od začiatku novembra je divízia rozmiestnená na rieke Piava. V júni 1918 sa zúčastní osudovej ofenzívy na tejto rieke. Po porážke rakúsko-uhorskej ofenzívy sa divízia pripája k všeobecnému ústupu. Bojové operácie sa pre túto divíziu končia začiatkom novembra 1918.

 Medzi padlými vojakmi ostrihomského IR 26 boli aj títo vojaci:

 • Kruzsics Stefan, roč. 1892, Uňatín (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Rozmann Eugen, roč. 1891, Svodín (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Sirány Emerich, roč. 1889, Lovčica -Trubín – m. č. Trubín (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Maisenner Johann, roč. 1884, Zlaté Moravce (okres Zlaté Moravce). Padol na východnom fronte.
 • Kaliczky Joseph, roč. ?, Dolná Ždaňa (okres Žiar nad Hronom). Padol na východnom fronte.
 • Ferenczy Andreas, roč. 1891, Želiezovce (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Kandera Paul, roč. 1883, Farná (okres Levice). Padol na východnom fronte.
 • Halasi Stefan, roč. 1882, Veľký Ďur – m. č. Dolný Ďur (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Sarina Stefan, roč. 1885, Čankov (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Schwarcz Julius, roč. 1882, Kosihovce (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Varga Jonas, roč. 1883, Trhyňa (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Hochreiter Wilhelm, roč. 1890, Krupina (okres Krupina). Padol na fronte v Haliči.
 • László Baltasar, roč. 1894, Trhyňa (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Bohus Johann, roč. 1884, Lesenice (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Schrom Géza, roč. 1886, Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica). Padol na fronte v Haliči.
 • Mišura Johann, roč. 1881, Nová Baňa (okres Žarnovica). Padol na fronte v Haliči.
 • Köteles Koloman, roč. 1881, Levice – m. č. Malý Kiár (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Sžmyog Andreas, roč. 1885, Šarovce (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Jankula Peter, roč. 1893, Horná Ves (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Sági Alexander, roč. 1893, Čata (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Kalnay Alexander, roč. 1885, Bátovce (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Juhasz Stefan, roč. 1886, Želiezovce – m. č. Mikula (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Balog Alexander, roč. 1890, Tekovské Lužany (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chren Michael, roč. 1889, Kňažice (okres Zlaté Moravce). Padol na fronte v Haliči.
 • Hajdu Stefan, roč. 1879, Keť (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Kovács Stefan, roč. 1882, Demandice (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Koncz Andreas, roč. 1882, Želiezovce (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Oszwald Paul, roč. 1882, Štiavnické Bane (okres Banská Štiavnica). Padol na fronte v Haliči.
 • Czenderszky Johann, roč. 1882, Hodruša – Hámre – m. č. Kopanica (okres Žarnovica). Padol na fronte v Haliči.
 • Majer Jozef II., roč. 1882, Kosihy nad Ipľom (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Gergely Andreas, roč. 1886, Brodzany (okres Partizánske). Padol na fronte v Haliči.
 • Greszner Vincenc, roč. 18842, Banská Štiavnica – m. č. Štefultov (okres Banská Štiavnica). Padol na fronte v Haliči.
 • Thoma Stefan, roč. 1891, Veľké Uherce (okres Partizánske). Padol na fronte v Haliči.
 • Gáspár Johann, roč. 1893, Nemčiňany (okres Zlaté Moravce). Padol na fronte v Haliči.
 • Licskó Stefan, roč. 1893, Prochot (okres Žiar nad Hronom). Padol na fronte v Haliči.
 • Sotoczky Peter, roč. 1882, Dolný Pial (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Nemcsók Joseph, roč. 1893, Dolná Ves (okres Žiar nad Hronom). Padol na fronte v Haliči.
 • Kabai Geza, roč. 1894, Vozokany nad Hronom (okres Levice). Padol na fronte v Haliči.
 • Smicska Vincenz, roč. 1891, Horné Sľazany (okres Zlaté Moravce). Padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Stefan, roč. 1893, Balog nad Ipľom (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Mengyel Gaspár, roč. 1893, Kamenec pod Vtáčnikom – m. č. Horný Kamenec (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Petrik Paul, roč. 1893, Bátorove Kosihy (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Moravecz Johann, roč. 1890, Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica). Padol na fronte v Haliči.
 • Gaszi Johann, roč. 1885, Nová Ves nad Žitavou (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Jakal Florian, roč. 1880, Veľké Pole (okres Žarnovica). Padol na fronte v Haliči.
 • Suhaj Ludvig, roč. 1893, Štiavnické Bane (okres Banská Štiavnica). Padol na fronte v Haliči.
 • Paulovics Johann, roč. 1893, Telince (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.

Vojaci IR 26 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Kovács Denés, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Schwartz Gustav, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Ridlny Johann, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Jezsó Ignátz, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Vilt Georg, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Barmos Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Vatkai Michael, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Toth Ludvig, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Csimár Michael, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Daróczi Jozef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Schindler Johann, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Spiesz Jozef, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Vandravecz Josef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Balla Koloman, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Szabó Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Kellner Josef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Forgács Michael, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.

Zdroje:

https://de.wikipedia.org/wiki/K.u._Landwehr_%28%C3%96sterreich-Ungarn%29

http://ee.valka.cz/pages/organizace.php?id=4303

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.