Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “miškolcského” Honvédskeho pešieho pluku č. 10 (časť II.)

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, v ktorých slúžilo vysoké percento Slovákov. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 10 (Miskolczi 10. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v maďarskom Miškolci. Pluk bol doplňovaný z honvédskeho doplňovacieho obvodu Miškolc. To v praxi znamená, že v ňom slúžili najmä muži z okresu Trebišov, ale aj iných okresov juhovýchodného Slovenska. V Miškolci sídlil štáb pluku, I. prápor a doplňovací prápor. V meste Eger bol umiestnený II. prápor a v meste Satoráljaújhély bol III. prápor.

Mobilizačné plány určovali tento pluk do zostavy 78. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 39. honvédskej pešej divízie z Košíc. Táto divízia bola určená na front v Haliči.  Po vyhlásení čiastočnej mobilizácie 26. 7. 1914 a všeobecnej mobilizácie 31.7.1914 boli okrem ročníkov, ktoré vykonávali vojenskú službu ( roč. 1890-1892), povolaní nováčkovia z ročníka 1893 a ročníky 1882-1889. Z týchto kádrov bol doplnený aj Honvédsky pluk č. 10 z Miškolca. Do vojny pluk nastupoval pod vedením plukovníka Samuela Daubnera.  Podobne, ako iné pluky, smerovali aj miškolcski honvédi do Haliče proti ruským vojskám. Košická 39. honvédska pešia divízia bola súčasťou VI. zboru, ktorý bol podriadený 4. armáde generála Mórica Auffenberga.

Bojový krst zažili miškolcki honvédi v bitke pri Komarowe. Rakúsko-uhorská 4. armáda mala nadviazať na úspešný boj 1. armády pri Krasniku. Útok tejto armády smeroval  proti 5. ruskej armáde. Netrpezlivý generál Auffenberg nasadil svoju armádu z chodu, čo znamenalo, že útok začal a väčšina útvarov jeho armády ešte nedosiahla východiskové pozície.

Košický VI. zbor mal útočiť 25. augusta čelne pri mestu Komarow. Útočiace jednotky utrpeli ťažké straty. V ťažkých bojoch nakoniec ruské jednotky ustúpili, ale víťazstvo bolo zaplatené neúmernými stratami. O pochybnej hodnote takéhoto víťazstva svedčí aj odvolanie veliteľa 4. armády generála Auffenberga. Ofenzíva vydržala rakúsko-uhorskej armády iba do konca augusta. Nasledoval útrpný ústup za rieku San a ku Krakovu. Do konca roka sa pluk zúčastnil bojov pri Ľvove, na rieke San, pri Krakove a následne v bitke pri Limanowe – Lapanow.

Začala sa krutá zima 1914-1915, ktorú rakúsko-uhorské jednotky strávili pri urputnej obrane Karpát, proti ruskej presile. Pre mnohé jednotky boli karpatské boje tou najhoršou epizódou vojny. Aj HIR 10 tieto boje absolvoval. Pluk sa zúčastnil druhej karpatskej ofenzívy vo februári 1915, do 14. apríla pluk bojoval pri Ciezkowiciach (okres Tarnow). HIR 10 sa zúčastnil aj slávneho prielomu pri Gorliciach, začiatkom mája 1915. Po ruskom ústupe sa pluk zúčastnil postupu na východ a absolvoval bojové strety pri Rzesowe (9.-10. mája), Jaroslawi (14.-20. mája), Przemysli (24. mája – 4. júna), Mosciskách-Lubaczowe (12.-15. júna), bojov okolo Ľvova (20.-23.júna) a iných.

V septembri 1915 bola 39. HID prevelená k 7. armáde. Od tohoto momentu bojoval HIR 10 v Bukovine a východnej Haliči. Tu čelil pluk aj Brusilovovej ofenzíve v júni 1916. V auguste 1916 mení HIR 10 bojisko znova. Tentokrát sa presúva do rumunskej Transylvánie. Tu sa v rámci 1. armády spoločne s ďalšími honvédskymi plukmi zúčastňuje obrany hraníc monarchie proti rumunským jednotkám. V marci 1918 je košická honvédska divízia prevelená do zázemia. V  júli 1918 bola odvelená na taliansky front. Tu sa HIR 10 spoločne s ďalšími jednotkami divízie zúčastnil bojov na Sasso Rosso i obrany počas talianskeho prielomu na Planine siedmych obcí. Začiatkom novembra bola väčšina divízie zajatá v priestore neďaleko Caldonara.

Medzi padlými vojakmi miškolcského HIR 10 boli aj títo vojaci:

 • Šándor Juraj, roč. 1874, Hanková (okres Rožňava). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Kuruc Győrgy, roč. 1875, Krná (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marci Kondáš Josef, roč. 1889, Pribeník (okres Trebišov). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Megela Ján, roč. 1895, Markovce (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Ondrej, roč. 1880, Kuzmice (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oravecz Juraj, roč. 1879, Sokolče (okres Liptovský Mikuláš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Orosz Juraj, roč. 1895, Košice – m. č. Košická Nová Ves (okres Košice). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Pap Karol, roč. 1898, Malé Trakany (okres Trebišov). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Patkanóczi Michal, roč. 1891, Černochov (okres Trebišov). Padol na východnom fronte.
 • Paulik János, roč. 1879, Snina (okres Snina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Puškár František, roč. 1879, Veľké Trakany (okres Trebišov). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Remák Štefan, roč. 1893, Biel (okres Trebišov). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Repaši Ladislav, roč. 1892, Kráľovský Chlmec (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rigó František, roč. 1883, Boľkovce (okres Lučenec). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Sándor Juraj, roč. 1897, Brezina (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sánta Michal, roč. 1879, Cejkov (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Sedlák Jozfe, roč. 1874, Vojka (okres Trebišov). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Sinai Ondrej, roč. 1873, Hubošovce (okres Sabinov). Padol na fronte v Albánsku.
 • Szinyeri Ladislav, roč. 1895, Svinice (okres Trebišov). Padol na fronte v Taliansku.
 • Slivka Ján, roč. 1866, Porostov (okres Sobrance). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sobánsky Štefan, roč. 1873, Spišská Belá (okres Kežmarok). Padol na fronte v Haliči.
 • Strehober Johan, roč. 1865, Nitrianské Pravno (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Štefan Koloman, roč. 1881, Michalovce (okres Michalovce). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Szabó Ján, roč. 1888, Zatín (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Szegecs Ondrej, roč. 1887, Cinobaňa (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szekerkai Ladislav, roč. 1897, Veľké Trakany (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szirmai Julius, roč. 1891, Veľaty (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szopko Štefan, roč. 1883, Boťany (okres Trebišov). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Stankovics Josef, roč. 1893, Cejkov (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szűcs Ondrej, roč. 1897, Biel (okres Trebišov). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Takács Josef, roč. 1880, Borša (okres Trebišov). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Takáč Michael, roč. 1882, Michaľany (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Tomi Štefan, roč. 1886, Soľnička (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tőrők Bertalan, roč. 1890, Poľany (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Tőrők Karol, roč. 1878, Malá Trňa (okres Trebišov). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Tóth Adalbert, roč. ?, Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Toth Jan, roč. 1890, Malý Horeš (okres Trebišov).  Padol na fronte v Rumunsku.
 • Toth Ondrej, roč. 1898, Vojka (okres Trebišov). Padol na fronte v Taliansku.
 • Vass Karol, roč. 1889, Malá Trňa (okres Trebišov). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Vincler Michael, roč. 1897, Novosad (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Zbór Andreas, roč. 1891, Michaľany (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zimmermann Ludvik, roč. 1887, Streda nad Bodrogom (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Szűrős Ondrej, roč. 1887, Rad (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 10 ktorí nepochádzali z územia Slovenska:

Maďarsko

 • Mártin Boroš, roč. 1892, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Radics Stefan, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schonszter Stefan, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stibula Jozef, roč. 1875, padol na fronte v Rumunsku.
 • Suhász János, roč. 1872, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Takács Ludvík, roč. 1891, padol na fronte v Rumunsku.
 • Ujhelyi Jan, roč. 1897, padol na fronte v Rumunsku.
 • Vakles Michael, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Ukrajina

 • Rapársky Július, roč. 1898, padol na fronte v Rumunsku.
 • Ruszin Johann, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šiskaninec Pavel, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Swáb Istvan, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Szanyi Pavol Ondrej, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Sztankoczy Peter, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Waszlík Jozef, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz