Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “miškolcského” Honvédskeho pešieho pluku č. 10 (časť I.)

19. Apr 2018 | Autor: | Rubrika: Novinky, Zoznamy padlých vojakov

xtizeshonved_emlekmu_140618_vcs_10.jpg,qitok=PQLzpDKE.pagespeed.ic.R7NBdjxC8i

V rakúsko-uhorskej armáde existovalo niekoľko peších plukov, v ktorých slúžilo vysoké percento Slovákov. Medzi takéto jednotky patril aj Honvédsky peší pluk č. 10 (Miskolczi 10. honvéd gyalogezred). Ako vyplýva z názvu v originále, tento pluk sídlil v maďarskom Miškolci. Pluk bol doplňovaný z honvédskeho doplňovacieho obvodu Miškolc. To v praxi znamená, že v ňom slúžili najmä muži z okresu Trebišov, ale aj iných okresov juhovýchodného Slovenska. V Miškolci sídlil štáb pluku, I. prápor a doplňovací prápor. V meste Eger bol umiestnený II. prápor a v meste Satoráljaújhély bol III. prápor.

Mobilizačné plány určovali tento pluk do zostavy 78. honvédskej pešej brigády, ktorá bola súčasťou 39. honvédskej pešej divízie z Košíc. Táto divízia bola určená na front v Haliči.  Po vyhlásení čiastočnej mobilizácie 26. 7. 1914 a všeobecnej mobilizácie 31.7.1914 boli okrem ročníkov, ktoré vykonávali vojenskú službu ( roč. 1890-1892), povolaní nováčkovia z ročníka 1893 a ročníky 1882-1889. Z týchto kádrov bol doplnený aj Honvédsky pluk č. 10 z Miškolca. Do vojny pluk nastupoval pod vedením plukovníka Samuela Daubnera.  Podobne, ako iné pluky, smerovali aj miškolcski honvédi do Haliče proti ruským vojskám. Košická 39. honvédska pešia divízia bola súčasťou VI. zboru, ktorý bol podriadený 4. armáde generála Mórica Auffenberga.

Bojový krst zažili miškolcki honvédi v bitke pri Komarowe. Rakúsko-uhorská 4. armáda mala nadviazať na úspešný boj 1. armády pri Krasniku. Útok tejto armády smeroval  proti 5. ruskej armáde. Netrpezlivý generál Auffenberg nasadil svoju armádu z chodu, čo znamenalo, že útok začal a väčšina útvarov jeho armády ešte nedosiahla východiskové pozície.

Košický VI. zbor mal útočiť 25. augusta čelne pri mestu Komarow. Útočiace jednotky utrpeli ťažké straty. V ťažkých bojoch nakoniec ruské jednotky ustúpili, ale víťazstvo bolo zaplatené neúmernými stratami. O pochybnej hodnote takéhoto víťazstva svedčí aj odvolanie veliteľa 4. armády generála Auffenberga. Ofenzíva vydržala rakúsko-uhorskej armády iba do konca augusta. Nasledoval útrpný ústup za rieku San a ku Krakovu. Do konca roka sa pluk zúčastnil bojov pri Ľvove, na rieke San, pri Krakove a následne v bitke pri Limanowe – Lapanow.

Začala sa krutá zima 1914-1915, ktorú rakúsko-uhorské jednotky strávili pri urputnej obrane Karpát, proti ruskej presile. Pre mnohé jednotky boli karpatské boje tou najhoršou epizódou vojny. Aj HIR 10 tieto boje absolvoval. Pluk sa zúčastnil druhej karpatskej ofenzívy vo februári 1915, do 14. apríla pluk bojoval pri Ciezkowiciach (okres Tarnow). HIR 10 sa zúčastnil aj slávneho prielomu pri Gorliciach, začiatkom mája 1915. Po ruskom ústupe sa pluk zúčastnil postupu na východ a absolvoval bojové strety pri Rzesowe (9.-10. mája), Jaroslawi (14.-20. mája), Przemysli (24. mája – 4. júna), Mosciskách-Lubaczowe (12.-15. júna), bojov okolo Ľvova (20.-23.júna) a iných.

V septembri 1915 bola 39. HID prevelená k 7. armáde. Od tohoto momentu bojoval HIR 10 v Bukovine a východnej Haliči. Tu čelil pluk aj Brusilovovej ofenzíve v júni 1916. V auguste 1916 mení HIR 10 bojisko znova. Tentokrát sa presúva do rumunskej Transylvánie. Tu sa v rámci 1. armády spoločne s ďalšími honvédskymi plukmi zúčastňuje obrany hraníc monarchie proti rumunským jednotkám. V marci 1918 je košická honvédska divízia prevelená do zázemia. V  júli 1918 bola odvelená na taliansky front. Tu sa HIR 10 spoločne s ďalšími jednotkami divízie zúčastnil bojov na Sasso Rosso i obrany počas talianskeho prielomu na Planine siedmych obcí. Začiatkom novembra bola väčšina divízie zajatá v priestore neďaleko Caldonara.

Medzi padlými vojakmi miškolcského HIR 10 boli aj títo vojaci:

 • Abari Michal, roč. 1886, Klin nad Bodrogom (okres Trebišov). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Alajos Jozef, roč. 1888, Bara – m. č. Veľká Bara (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Albert Rudolf, roč. 1883, Zvolen (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Berta Štefan, roč. 1895, Malý Horeš (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Berta Alexander, roč. 1890, Čierna (okres Trebišov). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Berta Ladislav, roč. 1883, Čierna (okres Trebišov). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Bogda Michal, roč. 1876, Somotor – m. č. Véč (okres Trebišov). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Bohač Ján, roč. 1891, Zatín (okres Trebišov). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Borcsik Albert, roč. 1899, Malý Kamenec (okres Trebišov). Padol na fronte v Taliansku.
 • Bordás Andreas, roč. 1886, Borša (okres Trebišov).  Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Braun Ernest, roč. 1888, Nové Mesto nad Váhom (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Braun, Vojtech, roč. 1886, Svätuše (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Cserép Stefan, roč. 1893, Boťany (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Csicseri Alexander, roč. 1885, Malé Trakany (okres Trebišov). Padol na východnom fronte.
 • Csorosz Juraj, roč. 1874, Streda nad Bodrogom (okres Trebišov). Zomrel na východnom fronte.
 • Cvik Michal, roč. 1876, Pčoliné (okres Snina). Padol na východnom fronte.
 • Czapó Michal, roč. 1888, Rudník (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czinczel Arpád, roč. 1876, Kráľovský Chlmec (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Demján Josef, roč. 1896, Borša (okres Trebišov). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Duplinský Michal, roč. 1882, Cejkov (okres Trebišov). Padol na fronte v Taliansku.
 • Dzurjačko Ján, roč. 1883, Zemplínsky Branč (okres Trebišov). Zomrel v ruskom zajatí.
 • Egry Alexander, roč. 1891, Kráľovský Chlmec (okres Trebišov). Padol na východnom fronte.
 • Friedmann Jeremias, roč. 1876, Luhyňa (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Turik Josef, roč. 1892, Kráľovský Chlmec (okres Trebišov). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Gazdó Ondrej, roč.1893, Torysa (okres Sabinov). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Sergely Ondrej, roč. 1882, Veľký Horeš (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Gondola Josef, roč. 1891,Kráľovský Chlmec (okres Trebišov). Padol na fronte v Haliči.
 • Görög Štefan, roč. 1875, Malý Kamenec (okres Trebišov). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Hajas Štefan, roč. 1886, Streda nad Bodrogom (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Helfer Josef, roč. 1896, Perín-Chym (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Hornyak Jan, roč. 1889, Čičarovce (okres Michalovce). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Horodecki Vasil, roč. 1896, Hermanovce nad Topľou (okres Vranov nad Topľou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hradzik Gabriel, roč. 1889, Zatín (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Huszarik František, roč. 1888, Mojmírovce (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Chovan Jan, roč. 1895, Prešov – m. č. Solivar (okres Prešov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jalovecký Jozef, roč. 1894, Bobrovec (okres Liptovský Mikuláš). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Jeszenko Michal, roč. 1874, Strážske (okres Michalovce). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Juhász Michal, roč. 1896, Hraň (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kacsur Jan, roč. 1898, Sečovská Polianka (okres Vranov nad Topľou). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Kalinák Michal, roč. 1899, Vojka (okres Trebišov). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Kaló Johan, roč. 1876, Neporadza (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Katocz Sándor, roč. 1892, Čierna (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Tóth Ludvík, roč. 1875, Lackovce (okres Humenné). Padol na fronte v Bukovine.
 • Kiss Ondrej, roč. 1893, Vojka (okres Trebišov). Padol na fronte v Bukovine.
 • Kobes Jozef, roč. 1879, Radobica (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Kocsán Stanislav, roč. 1877, Ruský Potok (okres Snina). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kolesár Jan, roč. 1888, Boťany (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kondas Michal, roč. 1895, Veľký Kazimír (okres Trebišov). Padol na východnom fronte.
 • Končík Štefan, roč. 1897, Nacina Ves (okres Michalovce). Padol na fronte v Haliči.
 • Kosorin Michal, roč. 1881, Starý Tekov (okres Levice). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Kováč Imrich, roč. 1892, Žitavce (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Kulič Ondrej, roč. 1883, Boľ (okres Trebišov). Zomrel v zajateckom tábore v Taliansku.

Vojaci HIR 10 ktorí nepochádzali z územia Slovenska:

Maďarsko

 • Ambruzs František, roč.1892, padol na fronte v Rumunsku.
 • Freireich Ludwig, roč. 1894, padol na fronte v Rumunsku.
 • Galko Valentin, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Henczely Jan, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kováč Štefan, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Leo, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Horváth Jozef, roč. 1881, zomrel v zázemí.
 • Jezkovics Herško, roč. 1879, padol na fronte v Rumunsku.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete: TU

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

Be Sociable, Share!
Tags: , , , , , ,

Komentáre sú deaktivované.