Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Pešieho pluku č. 34 (časť XIII.)

Medzi radové pešie pluky s výrazným zastúpením slovenského mužstva patril aj košický Peší pluk č. 34 (IR 34). Tento peší pluk mal bohatú tradíciu. V radoch habsburskej armády existoval už od roku 1733. Pred prvou svetovou vojnou pluk niesol čestný názov ” Peší pluk nemeckého cisára a pruského kráľa Wilhelma I. č. 34 (Infanterieregiment Wilhelm I. Deutscher Kaiser und König von Preußen Nr.34 ). V Košiciach bol dislokovaný štáb, I., III. a IV. prápor pluku. V meste Rogatica (Bosna a Hercegovina) bol umiestnený II. prápor.

Peší pluk č. 34 bol v mobilizačných plánoch súčasťou 53. pešej brigády (53. IBrig). Táto brigáda bola takmer celú vojnu súčasťou 27. pešej divízie z Košíc. Košická divízia spolu s celým košickým VI. zborom bola určená na front do Haliče. Tu sa zúčastnila množstva bojových operácii, až do marca 1916. V tomto období bola divízia redislokovaná na front do Talianska, ale už v júli 1916 smeruje divízia opäť na východný front. Na východe bojovala celá divízia do júla 1918, kedy bola opäť presunutá na taliansky front. Tu zostala divízia až do konca vojny.

Druhý prápor pluku mal vlastnú bojovú cestu. Na začiatku vojny patril do zostavy 7. horskej brigády (7. GBrig), ktorá bola súčasťou 1. pešej divízie (1. ID) zo Sarajeva. S touto divíziou bojoval druhý prápor do mája 1915 na fronte v Srbsku. Následne sa prápor stal súčasťou 15. horskej brigády (15. GBrig), ktorá bola súčasťou 50. pešej divízie (50. ID), takisto zo Sarajeva. V rámci tejto divízie bojoval prápor na talianskom fronte. Od mája do októbra 1917 bol prápor prevelený k 5. pešej brigáde (5.IBrig), ktorá bola súčasťou 57. pešej divízie (57. ID). V rámci tejto divízie absolvoval II. prápor  ďalšie krvavé boje napr. 11. a 12. bitku na Soči. Od októbra 1917 do júna 1918 bol II. prápor prevelený k 18. pešej brigáde (18. IBrig), no aj táto brigáda bola súčasťou 57. pešej divízie. Nakoniec pri veľkej reorganizácii armády  v júni 1918 sa II. prápor 34. pešieho pluku zmenil na III. prápor novozriadeného 134. pešieho pluku. Takže záver vojny strávili vojaci z tohto práporu na Ukrajine, ako súčasť okupačných síl.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov košického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

 Medzi padlými vojakmi košického IR 34 boli aj títo vojaci:

 • Rozik Karol. roč. 1873, Košice (okres Košice). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Roth Eduard, roč. 1897, Geča (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Rostár Stefan, roč. 1896, Malá Ida (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Ruman Jozef, roč. 1894, Košice (okres Košice). Padol na fronte v Haliči.
 • Rudniansky Juraj, roč. 1886, Hýľov (okres Košice – okolie). Padol na fronte.
 • Ruzicska Rudolf, roč. 1894, Trebišov (okres Trebišov). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Rusznák Johann, roč. 1891, Rozhanovce (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Srbsku.
 • Rusnák Juraj, roč. 1891, Poproč (okres Košice – okolie). Zomrel v zajateckej nemocnici v Rusku.
 • Rőthlich Juraj, roč. 1889, Brieštie – m. č. Hadviga (okres Turčianske Teplice). Padol na fronte.
 • Rozum Mathias, roč. 1895, Nižný Klátov (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Roskovenszki Andreas, roč. 1897, Bukovec (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Romač Ján, roč. 1893, Košice (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rohoška Pavel, roč. 1875, Trpín (okres Krupina). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Roba Michal, roč. 1897, Košice – m. č. Šaca (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rik Josef, roč. 1895, Košice – m. č. Barca (okres Košice). Padol na fronte v Taliansku.
 • Rigó Koloman, roč. 1894, Zádielske Dvorníky (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Reich Alexander, roč. 1894, Sečovce (okres Trebišov). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ráski Johann, roč. 1895, Košice (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rajnyák Georg, roč. 1893, Hodkovce (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Rajczi Johann, roč. 1891, Hrhov (okres Rožňava). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Sabol Ján, roč. 1892, nar. v USA, príslušný do Košická Belá – m. č. Košické Hámre (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Taliansku.
 • Samaj Josef, roč. 1897, Turzovka (okres Čadca). Zomrel v zázemí.
 • Santa Josef – Johan, roč. 1886, Veľká Ida (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Sárkőzi Karol, roč. 1896, Tomášikovo (okres Galanta). Padol na fronte v Bukovine.
 • Sedlacsik Johann, roč. 1874, Čechynce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Seszták Johann, roč. 1886, Svinica (okres Košice – okolie).  Padol na fronte v Haliči.
 • Schaub Stefan, roč. 1895, Prešov – m. č. Solivar (okres Prešov). Padol na fronte v Haliči.
 • Schiffer Augustin, roč. 1890, Jasov (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schmiedmayer František, roč. 1883, Tekovské Lužany (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schuller Štefan, roč. 1890, Jasov (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sidelka Johann, roč. 1887, Nižná Myšľa (okres Košice – okolie). Padol na fronte.
 • Silarszki Karl, roč. 1899, Jasov (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simcsák Michal Johann, roč. 1897, Košická Polianka (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Simon Johann, roč. 1885, Košice (okres Košice). Padol na fronte v Haliči.
 • Simon Josef, roč. 1895, Štós (okres Košice – okolie). Zomrel v epidemickej  nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Skačan Imrich, roč. 1898, Maňa – m. č. Veľká Maňa (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Skarupa Stefan, roč. 1888, Košické Oľšany – m. č. Nižný Olčvár (okres Košice – okolie).  Zomrel vo vojenskej nemocnici.

 Vojaci IR 34 pochádzajúci mimo Slovenska:

Česká republika

 • Rossl František, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schulz Josef, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Rácz Jozef, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rácz Ladislaus, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ruszó Ludwig, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Réti Johann, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Révész Jan, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Roth Filip, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Raduly Andrej, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rubinstein Volőn, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Řáki Stefan, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Salaman Jan, roč. 1882, zomrel v zázemí.
 • Sándor Emerich, roč. 1897, zomrel v zázemí.
 • Sándor János, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici
 • Sándor Johann, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sárkőzi Johann, roč. 1893, zomrel v epidemickej  nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Sasoftyu Alexander, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schvach Stefan, roč. 1882, zomrel v epidemickej  nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Rakúsko

 • Rossecky Alois, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Radícs Michal, roč. 1896, padol na fronte v Slovinsku.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.