Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Pešieho pluku č. 34 (časť XII.)

30. Sep 2017 | Autor: | Rubrika: Zoznamy padlých vojakov

HIR9, IR34

Medzi radové pešie pluky s výrazným zastúpením slovenského mužstva patril aj košický Peší pluk č. 34 (IR 34). Tento peší pluk mal bohatú tradíciu. V radoch habsburskej armády existoval už od roku 1733. Pred prvou svetovou vojnou pluk niesol čestný názov ” Peší pluk nemeckého cisára a pruského kráľa Wilhelma I. č. 34 (Infanterieregiment Wilhelm I. Deutscher Kaiser und König von Preußen Nr.34 ). V Košiciach bol dislokovaný štáb, I., III. a IV. prápor pluku. V meste Rogatica (Bosna a Hercegovina) bol umiestnený II. prápor.

Peší pluk č. 34 bol v mobilizačných plánoch súčasťou 53. pešej brigády (53. IBrig). Táto brigáda bola takmer celú vojnu súčasťou 27. pešej divízie z Košíc. Košická divízia spolu s celým košickým VI. zborom bola určená na front do Haliče. Tu sa zúčastnila množstva bojových operácii, až do marca 1916. V tomto období bola divízia redislokovaná na front do Talianska, ale už v júli 1916 smeruje divízia opäť na východný front. Na východe bojovala celá divízia do júla 1918, kedy bola opäť presunutá na taliansky front. Tu zostala divízia až do konca vojny.

Druhý prápor pluku mal vlastnú bojovú cestu. Na začiatku vojny patril do zostavy 7. horskej brigády (7. GBrig), ktorá bola súčasťou 1. pešej divízie (1. ID) zo Sarajeva. S touto divíziou bojoval druhý prápor do mája 1915 na fronte v Srbsku. Následne sa prápor stal súčasťou 15. horskej brigády (15. GBrig), ktorá bola súčasťou 50. pešej divízie (50. ID), takisto zo Sarajeva. V rámci tejto divízie bojoval prápor na talianskom fronte. Od mája do októbra 1917 bol prápor prevelený k 5. pešej brigáde (5.IBrig), ktorá bola súčasťou 57. pešej divízie (57. ID). V rámci tejto divízie absolvoval II. prápor  ďalšie krvavé boje napr. 11. a 12. bitku na Soči. Od októbra 1917 do júna 1918 bol II. prápor prevelený k 18. pešej brigáde (18. IBrig), no aj táto brigáda bola súčasťou 57. pešej divízie. Nakoniec pri veľkej reorganizácii armády  v júni 1918 sa II. prápor 34. pešieho pluku zmenil na III. prápor novozriadeného 134. pešieho pluku. Takže záver vojny strávili vojaci z tohto práporu na Ukrajine, ako súčasť okupačných síl.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov košického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

 Medzi padlými vojakmi košického IR 34 boli aj títo vojaci:

 • Pacz Sandor, roč. 1895, Košice (okres Košice). Padol na fronte v Haliči.
 • Pál Alexander, roč. 1880, Debraď (okres Košice – okolie). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Pálenčiar Ján, roč. 1893, Haniska (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Taliansku.
 • Palgutta Franz, roč. 1897, Bratislava (okres Bratislava). Padol na fronte v Haliči.
 • Palko Ján, roč. 1893, Belža (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palocsko Johann, roč. 1889, Ždaňa (okres Košice – okolie). Zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Pampura Johann, roč. 1889, Pohorelá (okres Brezno). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Papp Ladislav, roč. 1885, Žarnov (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Pásztor Andreas, roč. 1895, Košice – m. č. Vyšné Opátske (okres Košice). Padol na fronte v Haliči.
 • Pásztor Ján, roč. 1886, Perín-Chym – m. č. Vyšný Lanec (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pataki Johann, roč. 1887, Vyšný Medzev (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Pataky (Palyák) Michal, roč. 1884, Kráľovce (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Pavel Andreas, roč. 1894, Košice – m. č. Ťahanovce (okres Košice). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Pávik Johann, roč. 1890, Hrabovec nad Laborcom (okres Humenné). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pekó Josef, roč. 1873, Trstené pri Hornáde (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Péter Stefan, roč. 1895, Seňa (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Peterko František, roč. 1898, Košice (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pető Andreas, roč. 1896, Košice (okres Košice). Padol na fronte v Haliči.
 • Petras Jan, roč. 1893, Poproč (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petrik Vincent, roč. 1892, Vyšný Medzev (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Petróczi Adalbert, roč. 1897, Hronec (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Petrus Johann, roč. 1890, Košice – m. č. Krásna nad Hornádom (okres Košice). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Piga Stefan, roč. 1896, Košice – m. č. Šaca (okres Košice). Padol na fronte v Haliči.
 • Pillár Michael, roč. 1896, Rozhanovce (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Piller Josef, roč. 1898, Košice (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pipoly Gáspar, roč. 1891, Perín – Chym – m. č. Vyšný Lánec (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Piroskó Imre, roč. 1895, Košice – m. č. Poľov (okres Košice ). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Pisut Jasel, roč. 1894, Zabiedovo (okres Tvrdošín). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Plahy Ernst Paul, roč. 1886, Košice – m. č. Šebastovce (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Plajdicsko Stefan, roč. 1888, Hrušov (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Plantz Julius, roč. 1867, Košice (okres Košice). Zomrel v zázemí.
 • Pohladko Ludwig, roč. 1888, Košice – m. č. Košická Nová Ves (okres Košice). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pollás Johann, roč. 1898, Nebojsa (okres Galanta). Padol na fronte v Taliansku.
 • Posztregyni Andreas, roč. 1894, Belža (okres Košice – okolie). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pošivač Juraj, roč. 1882, Košice (okres Košice). Padol na fronte v Taliansku.
 • Pronai Julius, roč. 1869, Košice (okres Košice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Puskás Georg, roč. 1892, Šemša (okres Košice – okolie). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pusztai Josef, roč. 1886, Nováčany (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Racsák Georg, roč. 1888, Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Slovinsku.

 Vojaci IR 34 pochádzajúci mimo Slovenska:

Bosna a Herzegovina

 • Pratzer Štepán, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Česká republika

 • Pačes Josef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Plaček Wenzel, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Popper Eugén, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Pál Samuel, roč. 1984, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Papp Alexander, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Papp Emerich, roč. 1891, padol na fronte v Slovinsku.
 • Patkó Stefan, roč. 1897, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pecsenye Stefan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petro Ludwig, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pogány Nicolaus, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pojetko Štefan, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Popsa Jan, roč. 1880, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Pőrs Karol, 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pozsónyi Juraj, roč. 1893, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Ukrajina

 • Pál Alexander, roč. 1892, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Panyko Ondrej, roč. 1888, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Presmanszki Franz, roč. 1896, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete: TU

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

Be Sociable, Share!
Tags: , , , , , ,

Komentáre sú deaktivované.