Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “košického” Pešieho pluku č. 34 (časť VIII.)

Medzi radové pešie pluky s výrazným zastúpením slovenského mužstva patril aj košický Peší pluk č. 34 (IR 34). Tento peší pluk mal bohatú tradíciu. V radoch habsburskej armády existoval už od roku 1733. Pred prvou svetovou vojnou pluk niesol čestný názov ” Peší pluk nemeckého cisára a pruského kráľa Wilhelma I.  č. 34 (Infanterieregiment Wilhelm I. Deutscher Kaiser und König von Preußen Nr.34 ). V Košiciach bol dislokovaný štáb, I., III. a IV. prápor pluku. V meste Rogatica (Bosna a Hercegovina) bol umiestnený II. prápor.

Peší pluk č. 34 bol v mobilizačných plánoch súčasťou 53. pešej brigády (53. IBrig). Táto brigáda bola takmer celú vojnu súčasťou 27. pešej divízie z Košíc. Košická divízia spolu s celým košickým VI. zborom bola určená na front do Haliče. Tu sa zúčastnila množstva bojových operácii, až do marca 1916. V tomto období bola divízia redislokovaná na front do Talianska, ale už v júli 1916 smeruje divízia opäť na východný front. Na východe bojovala celá divízia do júla 1918, kedy bola opäť presunutá na taliansky front. Tu zostala divízia až do konca vojny.

Druhý prápor pluku mal vlastnú bojovú cestu. Na začiatku vojny patril do zostavy 7. horskej brigády (7. GBrig), ktorá bola súčasťou 1. pešej divízie (1. ID) zo Sarajeva. S touto divíziou bojoval druhý prápor do mája 1915 na fronte v Srbsku. Následne sa prápor stal súčasťou 15. horskej brigády (15. GBrig), ktorá bola súčasťou 50. pešej divízie (50. ID), takisto zo Sarajeva. V rámci tejto divízie bojoval prápor na talianskom fronte. Od mája do októbra 1917 bol prápor prevelený k 5. pešej brigáde (5.IBrig), ktorá bola súčasťou 57. pešej divízie (57. ID). V rámci tejto divízie absolvoval II. prápor  ďalšie krvavé boje napr. 11. a 12. bitku na Soči. Od októbra 1917 do júna 1918 bol II. prápor prevelený k 18. pešej brigáde (18. IBrig), no aj táto brigáda bola súčasťou 57. pešej divízie. Nakoniec pri veľkej reorganizácii armády  v júni 1918 sa II. prápor 34. pešieho pluku zmenil na III. prápor novozriadeného 134. pešieho pluku. Takže záver vojny strávili vojaci z tohto práporu na Ukrajine, ako súčasť okupačných síl.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov košického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

 Medzi padlými vojakmi košického IR 34 boli aj títo vojaci:

 • Korl Georg, roč. 1893, Košice – m. č.  Myslava (okres Košice). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Körmöczy Emerich, roč. 1895, Košice (okres Košice). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Körtvélyessy Aladadán, roč. 1864, Lipany (okres Sabinov). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kosczo Štefan, roč. 1889, Perín – Chym (okres Košice – okolie). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Koszorus Stefán, roč. 1895, Silica (okres Rožňava). Zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Köteles Štefan, roč. 1895, Turnianska Nová Ves (okres Košice – okolie).  Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kováč Andreas, roč. 1897, Haniska pri Košiciach (okres Košice – okolie). Zomrel za neznámych okolností v barákovej nemocnici.
 • Kovács Georg, roč. 1892, Nižná Kamenica (okres Košice – okolie). Padol v boji na talianskom fronte.
 • Kovács István, roč. 1891, Seňa (Košice – okolie). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Kovács Jozef, roč. 1899, Dražice (okres Rimavská Sobota). Zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kovács Jozef, roč. 1870, Kechnec (okres Košice – okolie). Zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kováč Jozef, roč. 1885, Hrušov (okres Rožňava). Padol v boji na východnom fronte.
 • Kováč Pavel, roč. 1889, Seňa (okres Košice – okolie). Padol v boji na talianskom fronte.
 • Kovály Andreas, roč. 1898, Kalša (okres Košice – okolie). Zomrel za neznámych okolností v poľnej nemocnici.
 • Köver Andreas, roč. 1898, Hrašovík (okres Košice – okolie). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.
 • Köver Johann, roč. 1878, Hrašovík (okres Košice – okolie). Zomrel na bližšie neurčenú chorobu vo vojenskej epidemickej nemocnici.
 • Kövesdi Eduard, roč. 1892, Buzica (okres Košice – okolie). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kövesdi Mathias, roč. 1895, Seňa (okres Košice – okolie). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kozel Ján, roč. 1885, Malá Ida (okres Košice – okolie). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kozel Stefan, roč. 1893, Kechnec (okres Košice – okolie). Padol v boji na talianskom fronte.
 • Kozsej Michal, roč. 1892, Hodkovce (okres Košice – okolie). Padol v boji na území Srbska.
 • Kozsuch Rudolf, roč. 1898, Čachtice (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Krajcsik Josef, roč. 1886, Bojnice (okres Prievidza). Padol v boji.
 • Kristof Štefan, roč. 1889, Veľká Ida (okres Košice – okolie). Padol v boji na srbskom fronte.
 • Krivda Ján, roč. 1886, Košice (okres Košice). Zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kmács I. Georg, roč. 1878, Detva (okres Detva). Zomrel za neznámych okolností v horskej zdravotníckej kolóne.
 • Krozsinszki Josef, roč. 1896, Komárovce (okres Košice – okolie). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kubrický Michal, roč. 1874, Podolie (okres Nové Mesto nad Váhom). Zomrel za neznámych okolností na území súčasného Bieloruska.
 • Kuis Franz, roč. 1894, Jasov (okres Košice – okolie). Zomrel za neznámych okolností vo vojenskej pozorovacej nemocnici.
 • Kulifai Anton, roč. 1893, Kšinná (okres Bánovce nad Bebravou). Zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kulyha Paul, roč. 1886, Hrubov (okres Humenné). Zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kurian Augustín, roč. 1892, Zlatá Idka (okres Košice – okolie). Zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kurkay Johann, roč. 1894, Košice (okres Košice). Zomrel za neznámych okolností vo vojenskej pozorovacej nemocnici.
 • Kuzma Georg, roč. 1893, Veľká Ida (okres Košice – okolie). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Labanczki Stefan, roč. 1881, Košická Polianka (okres Košice – okolie). Padol v boji na talianskom fronte.
 • Lacko Julius, roč. 1887, Veľká Ida (okres Košice – okolie). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lacsnyí Stefan, roč. 1875, Moldava nad Bodvou (okres Košice – okolie). Zomrel za neznámych okolností v inštitúte pre duševne chorých.
 • Laczek Stefan, roč. 1890, Osikov (okres Bardejov). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Laczkó Andreas, roč. 1887, Komárovce (okres Košice – okolie). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Laczkó Josef, roč. 1895, Trstené pri Hornáde (okres Košice – okolie). Padol v boji na talianskom fronte.

Vojaci IR 34 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česko

 • Kořínek Václav, roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Krompa Franz, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.

Maďarsko

 • Kos Ludvik, roč. 1874, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kovács František, roč. 1896, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Kovács Jan, roč. 1889, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kovács Johann, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Kovács Johann, roč. 1885, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kovács Jozef, roč. 1887, padol v boji na území Uhorska.
 • Kovács Štefan, roč. 1876, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Kovács Vendel, roč. 1883, zomrel za neznámych okolností na území Uhorska.
 • Kozsuk Jozef, roč. 1894, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.
 • Krakai Josef, roč. 1889, padol v boji na talianskom fronte.
 • Krisztián Stefan, roč. 1895, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kurovits Štefan, roč. 1897, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.

Poľsko

 • Kriške Rudolf,  roč. 1879, zomrel za neznámych okolností v záložnej nemocnici.

Ukrajina

 • Kosán Georg, roč. 1898, padol v boji na území Uhorska.
 • Kovács Johann, roč. 1894, padol v boji na východnom fronte.
 • Kraviec Antonín, roč. 1893, zomrel za neznámych okolností v posádkovej nemocnici.
 • Kupecz Michal, roč. 1892, padol v boji na fronte v Haliči.

Vojaci IR 34 bez určenia bydliska :

 • Kovács Stephan, roč. 1894, zomrel na bližšie neurčenú chorobu v epidemickej nemocnici.

Zdroje:

Kartotéka padlých v 1. svetovej vojne, vuapraha.cz

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.