Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ”komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť XII.)

Cisársky a kráľovsky pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom „Holstein-Plön zu Fuß“. Po vojvodovej smrti na následky bojových zranení v roku 1704, následne vlastnili pluk viacerí majitelia.

Pamätným dňom pluku bol 18. jún. Tento deň bol zvolený na pamiatku bitky pri Kolíne z roku 1757, kedy sa pluk pod velením vtedajšieho majiteľa Antona Otta Markiza Botta d´Adorno, zúčastnil tejto víťaznej bitky sedemročnej vojny. V roku 1769 počas premenovávania – prečíslovávania cisárskych jednotiek, dostáva pluk označenie IR 12., ktoré spolu s menom svojho majiteľa alebo veliaceho, si udržal až do konca prvej svetovej vojny.

Krátko pred vypuknutím konfliktu v roku 1914 boli jeho veliacim v rokoch 1894 – 1901 generálmajor Georg Kovács von Mad, a po jeho penzionovania sa stal nakrátko veliacim pluku  GdA Moriz Schmidt. Posledným veliacim pluku bol od roku 1904 bol GdA Oskar Parmann, ktorý bol následne v roku 1908, povýšený na generála pechoty. Krátko pred vypuknutím svetovej vojny bol GdI Oskar Parmann penzionovaný.  Pluk bol od polovice 19. storočia dislokovaný v Komárne, aj keď priebežne boli jeho časti umiestňované v iných posádkových mestách monarchie.

Od roku 1901 boli všetky časti pluku, okrem 4. práporu premiestnené do mesta Trebinje (Bosna a Hercegovina). V roku 1908 bol štáb a 3 prápory premiestnené do Znojma – Louckého kláštera (Znaim-Klosterbruck). V Komárne boli štáb a 3 prápory dislokované iba od roku 1912. V tom istom roku bol 4. prápor prevelený do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, Sarajeva. Tu bol prápor „svedkom“ atentátu na následníka trónu, ktorým sa následne spustil svetový konflikt. Pluk bol formovaný z odvedencov z časti nitrianskeho a komárňanského doplňovacieho obvodu.        V rámci zavedeného vizuálneho rozlišovania jednotiek („Egalisierung“) bola uniforma príslušníkov pluku „maďarského“ vzoru, výložky boli tmavohnedé a gombíky zlaté.

Zaradenie pluku v auguste 1914:

 IR Nr. 12  – I, II, a III. prápor – v zostave 66. pešej brigády (Komárno) – 33. pešej divízie (Komárno) – V. armádny zbor (Bratislava). Pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

IR Nr. 12  – IV. prápor – v zostave 9. horskej brigády – 1. pešej divízie – XV. armádny zbor. Prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

Medzi padlými vojakmi komárňanského IR 12 boli aj títo vojaci:

 • Nagy Peter, roč. 1885, Pribeta (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nevidal Emil, roč. 1882, Hlohovec (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Noskai Michal, roč. 1886, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oksa Ján, roč. 1877, Prašice (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Óllé Gejza, roč. 1890, Kolárovo (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Orbán Jozef, roč. 1876, Komárno (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pácz Štepán, roč. 1886, Pata (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petranyik Alois, roč. 1888, Nitrianske Sučany (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petras Peter, roč. 1890, Komjatice (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petyovský Josef, roč. 1881, Motešice – m. č. Dolné Motešice (okres Trenčín). Padol na fronte.
 • Pintér Ludvig, roč. 1891, Chotín (okres Komárno).  Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pokor Theofil, roč. 1896, Žlkovce (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Polonsky Michal, roč. 1891, Solčany (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Quastler Ignác, roč. 1876, Zemianska Olča (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rác Gaspar, roč. 1872, Trnovec nad Váhom (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Raczko Karol, roč. 1894, Rúbaň (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rajcsányi Josef, roč. 1885, Mojmírovce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ribánský Anton, roč. 1870, Topoľčany (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Richter Anton, roč. 1888, Nitrianske Pravno (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Richter Peter, roč. 1880, Pravenec (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rozgáň Pavel, roč. 1892, Bánov (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rozsáki Emerich, roč. 1886, Číčov (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sebák Martin, roč. 1872, Pribeta (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sebestyén Alexander, roč. 1895, Komárno (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schwarz Jakub, roč. 1873, Veľké Zálužie (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schwetz Viktor, roč. 1883, Michal nad Žitavou (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simunek Ján, roč. 1897, Šurany – m. č. Nitriansky Hrádok (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Michal, roč. 1888, Dubník (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Szabó Pavel, roč. 1893, Moča (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Žigmund, roč. 1872, Veľký Meder (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szadovszky Jozef, roč. ?, Komjatice (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szarka Adalbert, roč. 1892, Zemné (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szeyány Vendelin, roč. 1885, Jelenec (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szvorád Ján, roč. 1884, Hrušovany (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šelmeczi Ľudevit, roč. 1893, Neded (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Švecz Štefan, roč. 1897, Šurany (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tleischer Josef, roč. 1894, Handlová (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tobolka Ján, roč. 1895, Nitra – m. č. Janíkovce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Uzsák František, roč. 1894, Iža (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Valaszký Josef, roč. 1889, Solčany (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vankó Jozef, roč. 1883, Komjatice (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Ludvik, roč. 1878, Iža (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vaska Tomáš, roč. 1895, Pata (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vida Ludvik, roč. 1891, Svätý Peter (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vida Štefan, roč., 1888, Kolárovo – m. č. ? (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vrabel Alexander, roč. 1882, Marcelová (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wollner Miksa, roč. 1894, Šurany (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zambo Stefan, roč. 1896, Iža (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsitnyanszky Peter, roč. 1893, Nitra (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Vojaci IR 12 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Novotni Josef, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pavlíček Václav, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Převrátil Jaroslav, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Raaz Jozef, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Smahel Jozef, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šíma Karol, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vavřička Anton, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Naď Ludvig, roč. 1898, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nyári Alexej, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oláh – Farkas Jozef, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Olajos Štefan, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rósza Michael, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Santik František, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Seidl Jan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schwartz Eugen, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Schwentenwein Michal, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simon Emerich, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simon Pál, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó Šimon, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szadai Gyorgy, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tánczos István, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Rusz Avram, roč. 1878, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rusz Gregor, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sebestyén Josef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Székely Alexander, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Štefan, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Panykó Johann, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Papp Štepán, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Száva Michal, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tartarin Hrenko, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 12 bez určenia bydliska:

 • Šimanský Pavel, roč. 1890, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

Matrika padlých pluku IR 12

http://www.crarc.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3738&link=572d4b4dx79#

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.