Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ”komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť XI.)

Cisársky a kráľovsky pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom „Holstein-Plön zu Fuß“. Po vojvodovej smrti na následky bojových zranení v roku 1704, následne vlastnili pluk viacerí majitelia.

Pamätným dňom pluku bol 18. jún. Tento deň bol zvolený na pamiatku bitky pri Kolíne z roku 1757, kedy sa pluk pod velením vtedajšieho majiteľa Antona Otta Markiza Botta d´Adorno, zúčastnil tejto víťaznej bitky sedemročnej vojny. V roku 1769 počas premenovávania – prečíslovávania cisárskych jednotiek, dostáva pluk označenie IR 12., ktoré spolu s menom svojho majiteľa alebo veliaceho, si udržal až do konca prvej svetovej vojny.

Krátko pred vypuknutím konfliktu v roku 1914 boli jeho veliacim v rokoch 1894 – 1901 generálmajor Georg Kovács von Mad, a po jeho penzionovania sa stal nakrátko veliacim pluku  GdA Moriz Schmidt. Posledným veliacim pluku bol od roku 1904 bol GdA Oskar Parmann, ktorý bol následne v roku 1908, povýšený na generála pechoty. Krátko pred vypuknutím svetovej vojny bol GdI Oskar Parmann penzionovaný.  Pluk bol od polovice 19. storočia dislokovaný v Komárne, aj keď priebežne boli jeho časti umiestňované v iných posádkových mestách monarchie.

Od roku 1901 boli všetky časti pluku, okrem 4. práporu premiestnené do mesta Trebinje (Bosna a Hercegovina). V roku 1908 bol štáb a 3 prápory premiestnené do Znojma – Louckého kláštera (Znaim-Klosterbruck). V Komárne boli štáb a 3 prápory dislokované iba od roku 1912. V tom istom roku bol 4. prápor prevelený do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, Sarajeva. Tu bol prápor „svedkom“ atentátu na následníka trónu, ktorým sa následne spustil svetový konflikt. Pluk bol formovaný z odvedencov z časti nitrianskeho a komárňanského doplňovacieho obvodu.        V rámci zavedeného vizuálneho rozlišovania jednotiek („Egalisierung“) bola uniforma príslušníkov pluku „maďarského“ vzoru, výložky boli tmavohnedé a gombíky zlaté.

Zaradenie pluku v auguste 1914:

 IR Nr. 12  – I, II, a III. prápor – v zostave 66. pešej brigády (Komárno) – 33. pešej divízie (Komárno) – V. armádny zbor (Bratislava). Pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

IR Nr. 12  – IV. prápor – v zostave 9. horskej brigády – 1. pešej divízie – XV. armádny zbor. Prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

Medzi padlými vojakmi komárňanského IR 12 boli aj títo vojaci:

 • Béliczki Paul, roč. 1888, Semerovce (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bernát Julius, roč. 1895, Komjatice (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bodai Aladár, roč. 1885, Komárno (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bödög Pavel, roč. 1869, Číčov (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bondor Vladislav, roč. 1893, Moča (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Brachó Peter, roč. 1884, Žabokreky nad Nitrou (okres Partizánske). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Budai Vincenc, roč. 1891, Výčapy – Opatovce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bujka Florian, roč. 1883, Pribeta (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cserný Ján, roč. 1886, Nemčice (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czapa Jozef, roč. 1896, Kolárovo (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dobos Jozef, roč. 1892, Iža (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Döme Julius, roč. 1894, Veľký Meder (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Domian Štefan, roč. 1889, Krškany (okres Levice). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Drgon Antonin, roč. 1890, Trakovice (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Drzsik Ján, roč. 1882, Šahy (okres Levice). Zomrel v zázemí.
 • Dvorníček Ľudevit, roč. 1872, Komárno (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ecsek Vendelin, roč. 1888, Hurbanovo  (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Forgács Moric, roč. 1892, Veľký Meder (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Franko Štepán, roč. 1888, Kuzmice (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fürst Josef, roč. 1884, Topoľčany (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Galisz Ferdinand, roč. 1897, Krušovce – m. č. Dolné Chlebany (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gyurcsela Josef, roč. 1888, Urmince (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hacsko Josef, roč. 1870, Veľké Zálužie (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halász Alexander, roč. 1883, Bajč (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halász Imrich, roč. 1888, Sokolce (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Herda Josef, roč. 1886, Závada (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Heszki Ľudevit, roč. 1895, Čalovec (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hodosi Vital, roč. 1893, Veľký Meder (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hoff Karol, roč. 1898, Nitra (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Homola Jozef, roč. 1894, Urmince (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horňáček Ján, roč. 1887, Nitra – m. č. Janíkovce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hubik Ludvik, roč. 1870, Zlatná na Ostrove (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chlpati Franc, roč. 1885, Trakovice (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chmelina Paul, roč. 1897, Merašice (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chovan Jozef, roč. 1896, Lipová – m. č. Ondrochov (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chudý Pal, roč. 1891, Biskupová (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jabloniczký Peter, roč. 1888, Jaslovské Bohunice – m. č. Jaslovce (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jánoška Ján, roč. 1899, Malé Hoste (okres Bánovce nad Bebravou). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jaszkó Ján, roč. 1871, Zemianska Olča (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Karasz Vojtech, roč. 1888, Tornaľa (okres Revúca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Jozef, roč. 1893, Urmince (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kocsis Štefan, roč. 1898, Komárno (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kollár Josef, roč. 1890, Hájske (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kollarik Adalbert, roč. 1874, Hlohovec (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Konderla Josef, roč. 1878, Nitra (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Kreskoczi Pavel, roč. 1895, Veľká Ves (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krpela Jakub, roč. 1888, Čávoj (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kuharik František, roč. 1883, Bajč (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Kurbel Jan, roč. 1893, Tužina (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kuricz Blasius, roč. 1894, Valaská Belá (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kutyik Josef, roč. 1878, Čechynce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lencsés Stefan, roč. 1889, Močenok (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Letovanec Ján, roč. 1892, Dvorníky (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marschik Josef, roč. 1874, narodený v Rakúsku, príslušný do Šaštín-Stráže (okres Senica). Padol na fronte na Balkáne.
 • Micsko Štefan, roč. 1890, Zbehy (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Miskolczy Karol, roč. 1891, Trnava (okres Trnava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnár František, roč. 1890, Dlhá nad Váhom (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Munka Pavel, roč. 1897, Hlohovec (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

 

Vojaci IR 12 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Bosna a Herzegovina

 • Milisavljevič Vaso, roč. 1877, Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Česká republika

 • Krska Rudolf, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Földváry Jozef, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Greschl Ján, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horváth Štefan, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jámbov Martin, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kardics Georg, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kesler Michal, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Köves Andreas, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kuhn Juraj, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kulin Daniel, roč. 1865, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kutenics Martin, roč. 1869, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Liptai Pavel, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Márkus Johann, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Kováč Gustav, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krišán Michal, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lószke Dominik, roč. 1897, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mariás Jan Ladislav, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marosán Ladislav, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 12 bez určenia bydliska:

 • Csäncsar František, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jakelovics Daniel, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.

 

Zdroje:

Matrika padlých pluku IR 12

http://www.crarc.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3738&link=572d4b4dx79#

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.