Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ”komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť X.)

IR 12

Cisársky a kráľovsky pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom „Holstein-Plön zu Fuß“. Po vojvodovej smrti na následky bojových zranení v roku 1704, následne vlastnili pluk viacerí majitelia.

Pamätným dňom pluku bol 18. jún. Tento deň bol zvolený na pamiatku bitky pri Kolíne z roku 1757, kedy sa pluk pod velením vtedajšieho majiteľa Antona Otta Markiza Botta d´Adorno, zúčastnil tejto víťaznej bitky sedemročnej vojny. V roku 1769 počas premenovávania – prečíslovávania cisárskych jednotiek, dostáva pluk označenie IR 12., ktoré spolu s menom svojho majiteľa alebo veliaceho, si udržal až do konca prvej svetovej vojny.

Krátko pred vypuknutím konfliktu v roku 1914 boli jeho veliacim v rokoch 1894 – 1901 generálmajor Georg Kovács von Mad, a po jeho penzionovania sa stal nakrátko veliacim pluku  GdA Moriz Schmidt. Posledným veliacim pluku bol od roku 1904 bol GdA Oskar Parmann, ktorý bol následne v roku 1908, povýšený na generála pechoty. Krátko pred vypuknutím svetovej vojny bol GdI Oskar Parmann penzionovaný.  Pluk bol od polovice 19. storočia dislokovaný v Komárne, aj keď priebežne boli jeho časti umiestňované v iných posádkových mestách monarchie.

Od roku 1901 boli všetky časti pluku, okrem 4. práporu premiestnené do mesta Trebinje (Bosna a Hercegovina). V roku 1908 bol štáb a 3 prápory premiestnené do Znojma – Louckého kláštera (Znaim-Klosterbruck). V Komárne boli štáb a 3 prápory dislokované iba od roku 1912. V tom istom roku bol 4. prápor prevelený do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, Sarajeva. Tu bol prápor „svedkom“ atentátu na následníka trónu, ktorým sa následne spustil svetový konflikt. Pluk bol formovaný z odvedencov z časti nitrianskeho a komárňanského doplňovacieho obvodu.        V rámci zavedeného vizuálneho rozlišovania jednotiek („Egalisierung“) bola uniforma príslušníkov pluku „maďarského“ vzoru, výložky boli tmavohnedé a gombíky zlaté.

Zaradenie pluku v auguste 1914:

 IR Nr. 12  – I, II, a III. prápor – v zostave 66. pešej brigády (Komárno) – 33. pešej divízie (Komárno) – V. armádny zbor (Bratislava). Pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

IR Nr. 12  – IV. prápor – v zostave 9. horskej brigády – 1. pešej divízie – XV. armádny zbor. Prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

Medzi padlými vojakmi komárňanského IR 12 boli aj títo vojaci:

 • Méri Emerich, roč. 1890, Holiare – m. č. Dolný Gellér (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Herbrik Johann, roč. 1890, Tužina (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Safarik Vitus, roč. 1888, Topoľčany (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Ratz Moritz, roč. 1885, Veľký Meder (okres Dunajská Streda). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nagy Jonas, roč. 1884 (1881), Nesvady (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klenko Anton, roč. 1884/1881, Práznovce (okres Topoľčany). Padol na fronte v Bosne.
 • Markó Adalbert, roč. 1892, Bošany – m. č. Veľké Bošany  (okres Partizánske). Padol na fronte v Bosne.
 • Túróczi Josef, roč. 1891, Zemné (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Bosne.
 • Král Rudolf, roč. 1892, Kovárce (okres Topoľčany). Padol na fronte v Bosne.
 • Farkas Ignaz, roč. 1891, Radvaň nad Dunajom (okres Komárno). Padol na fronte v Bosne.
 • Komjáti Ludwig, roč. 1890, Číčov (okres Komárno). Padol na fronte v Bosne.
 • Chovan Johann, roč. 1889, Topoľčany (okres Topoľčany). Padol na fronte v Bosne.
 • Korpás Sylvester, roč. 1887, Vinodol – m. č. Dolný Vinodol (okres Nitra). Padol na fronte v Bosne.
 • Illés Geza, roč. 1891, Trnovec nad Váhom (okres Šaľa). Padol na fronte v Bosne.
 • Szabó Josef, roč. 1888, Šaľa (okres Šaľa). Padol na fronte v Bosne.
 • Birkus Adalbert, roč. 1883, Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Bosne.
 • Szölgyényi Johann, roč. 1891, Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Bosne.
 • Kaplóczki Adalbert, roč. 1889, Rúbaň (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Bosne.
 • Palesch Anton, roč. 1883, Klačno (okres Prievidza). Padol na fronte v Bosne.
 • Stiffel Paul, roč. 1884, Malinová (okres Prievidza). Padol na fronte v Bosne.
 • Korencsi Florian, roč. 1890, Strekov (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Bosne.
 • Tonnhäuser Johann, roč. 1888, Handlová (okres Prievidza). Padol na fronte v Bosne.
 • Andráskovics Andreas, roč. 1889, Veľké Zálužie (okres Nitra). Padol na fronte v Bosne.
 • Csontos Matthias, roč. 1883, Selice (okres Šaľa). Padol na fronte v Bosne.
 • Suszanski Lukas, roč. 1884, Dražovce (okres Nitra). Padol na fronte v Bosne.
 • Pilát Paul, roč. 1888, Skačany (okres Partizánske). Padol na fronte v Bosne.
 • Uhorcsek Lorincz, roč. 1891, Ludanice (okres Topoľčany). Padol na fronte v Bosne.
 • Kosztolányi Alois, roč. 1891, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Bosne.
 • Gahér Josef, roč. 1886, Skačany (okres Partizánske). Padol na fronte v Bosne.
 • Schőnberger David, roč. 1891, Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Bosne.
 • Pernisch Stefan, roč. 1892, Opatovce nad Nitrou (okres Prievidza). Padol na fronte v Bosne.
 • Rozsnyó Adalbert, roč. 1889, Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Bosne.
 • Krizsán Johann, roč. 1891, Nitrianske Rudno – m. č. Kršťanova Ves (okres Prievidza). Padol na fronte v Bosne.

Vojaci IR 12 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Bosna a Herzegovina

 • Petrovics Jovo, roč. 1872, padol na fronte v Bosne.

Česká republika

 • Bombena Rudolf, roč. 1888, padol na fronte v Bosne.

Chorvátsko

 • Kosztanevecz Alexander, roč. 1885, padol na fronte v Bosne.

Maďarsko

 • Csány Johann, roč. 1890, padol na fronte v Bosne.
 • Csóka Gabriel, roč. 1892, padol na fronte v Bosne.
 • Csordás (Faragó) Alexander, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Dobias Josef, roč. 1883, padol na fronte v Bosne.
 • Dudás Gabriel, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Ehmann Adalbert, roč. 1892, padol na fronte v Bosne.
 • Garbacz Josef, roč. 1884, padol na fronte v Bosne.
 • Horváth Josef, roč. 1892, padol na fronte v Bosne.
 • Huszár Johann, roč. 1890, padol na fronte v Bosne.
 • Kántor Stefan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Németh Johann, roč. 1884, padol na fronte v Bosne.
 • Nyikus Ludwig, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Pasian Matthias, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Prohaska Alexander, roč. 1888, padol na fronte v Bosne.
 • Prohaszka Emmerich, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Simon Boldisar, roč. 1890, padol na fronte v Bosne.
 • Stefan Andor, roč. 1890, padol na fronte v Bosne.
 • Szabó Simon, roč. 1892, zomrel v zázemí.
 • Szalai Josef, roč. 1890, padol na fronte v Bosne.
 • Szetnik Andreas, roč. 1892, padol na fronte v Bosne.
 • Tóth Gaspar, roč. 1891, padol na fronte v Bosne.
 • Végh Gregor, roč. 1884, padol na fronte v Bosne.
 • Vörös Josef, roč. 1879, padol na východnom fronte.

 

Zdroje:

Matrika padlých pluku IR 12

http://www.crarc.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3738&link=572d4b4dx79#

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete: TU

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.