Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ”komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť VIII.)

IR 12

Cisársky a kráľovskéhy pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom „Holstein-Plön zu Fuß“. Po vojvodovej smrti na následky bojových zranení v roku 1704, následne vlastnili pluk viacerí majitelia.

Pamätným dňom pluku bol 18. jún. Tento deň bol zvolený na pamiatku bitky pri Kolíne z roku 1757, kedy sa pluk pod velením vtedajšieho majiteľa Antona Otta Markiza Botta d´Adorno, zúčastnil tejto víťaznej bitky sedemročnej vojny. V roku 1769 počas premenovávania – prečíslovávania cisárskych jednotiek, dostáva pluk označenie IR 12., ktoré spolu s menom svojho majiteľa alebo veliaceho, si udržal až do konca prvej svetovej vojny.

Krátko pred vypuknutím konfliktu v roku 1914 boli jeho veliacim v rokoch 1894 – 1901 generálmajor Georg Kovács von Mad, a po jeho penzionovania sa stal nakrátko veliacim pluku  GdA Moriz Schmidt. Posledným veliacim pluku bol od roku 1904 bol GdA Oskar Parmann, ktorý bol následne v roku 1908, povýšený na generála pechoty. Krátko pred vypuknutím svetovej vojny bol GdI Oskar Parmann penzionovaný.  Pluk bol od polovice 19. storočia dislokovaný v Komárne, aj keď priebežne boli jeho časti umiestňované v iných posádkových mestách monarchie.

Od roku 1901 boli všetky časti pluku, okrem 4. práporu premiestnené do mesta Trebinje (Bosna a Hercegovina). V roku 1908 bol štáb a 3 prápory premiestnené do Znojma – Louckého kláštera (Znaim-Klosterbruck). V Komárne boli štáb a 3 prápory dislokované iba od roku 1912. V tom istom roku bol 4. prápor prevelený do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, Sarajeva. Tu bol prápor „svedkom“ atentátu na následníka trónu, ktorým sa následne spustil svetový konflikt. Pluk bol formovaný z odvedencov z časti nitrianskeho a komárňanského doplňovacieho obvodu.        V rámci zavedeného vizuálneho rozlišovania jednotiek („Egalisierung“) bola uniforma príslušníkov pluku „maďarského“ vzoru, výložky boli tmavohnedé a gombíky zlaté.

Zaradenie pluku v auguste 1914:

 IR Nr. 12  – I, II, a III. prápor – v zostave 66. pešej brigády (Komárno) – 33. pešej divízie (Komárno) – V. armádny zbor (Bratislava). Pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

IR Nr. 12  – IV. prápor – v zostave 9. horskej brigády – 1. pešej divízie – XV. armádny zbor. Prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

Medzi padlými vojakmi komárňanského IR 12 boli aj títo vojaci:

 • Nemcsek Benedek, roč. 1889, Valaská Belá (okres Prievidza). Padol na fronte v Srbsku.
 • Goda Josef, roč. 1895, Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Srbsku.
 • Vörös Ludwig, roč. 1895, Radvaň nad Dunajom (okres Komárno). Padol na fronte v Srbsku.
 • Bruszel Ludwig, roč. 1895,  Nesvady (okres Komárno). Padol na fronte v Srbsku.
 • Zsoldos Ignatz, roč. 1895, Svätý Peter (okres Komárno). Padol na fronte v Srbsku.
 • Nemeth Johann, roč.1889, Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Srbsku.
 • Luzsicza Johann, roč. 1888, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Srbsku.
 • Pécsi Josef, roč. 1891, Marcelová (okres Komárno). Padol na fronte v Srbsku.
 • Pernes Paul, roč. 1893, Kľačno (okres Prievidza). Padol na fronte v Srbsku.
 • Gál Peter, roč.1893, Žirany (okres Nitra). Padol na fronte v Srbsku.
 • Gerhárdt Rudolf, roč. 1887, Ludanice – m. č. Mýtna Nová Ves (okres Topoľčany). Padol na fronte v Srbsku.
 • Bona Georg, roč. 1892, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Srbsku.
 • Bauer Josef, roč. 1892, Tvrdomestice (okres Topoľčany). Padol na fronte v Srbsku.
 • Nagy Ludwif, roč. 1891, Dlhá nad Váhom (okres Šaľa). Padol na fronte v Srbsku.
 • Vörös Stefan, roč. 1891, Komárno (okres Komárno). Padol na fronte v Srbsku.
 • Gabriel Josef, roč. 1895, Nemčice (okres Topoľčany). Padol na fronte v Srbsku.
 • Bokor Johann, roč. 1884, Žlkovce (okres Hlohovec). Padol na fronte v Srbsku.
 • Obert L. , roč. 1884, Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Srbsku.
 • Simunek Johann, roč. 1888, Palárikovo (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Srbsku.
 • Krajcsir Johann, roč. 1893, Bojničky (okres Hlohovec). Padol na fronte v Srbsku.
 • Pristyicz Emmerich, roč. 1894, Jasová (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Srbsku.
 • Kovács Ambrus, roč. 1894, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Srbsku.
 • Mikula Stefan, roč. 1881, Nitrianske Sučany (okres Prievidza). Padol na fronte v Srbsku.
 • Zsoldos Alexander, roč. 1895, Svätý Peter (okres Komárno). Padol na fronte v Srbsku.
 • Prilozsny Georg, roč. 1887, Kamenná Poruba (okres Žilina). Padol na fronte v Srbsku.
 • Hamran Josef, roč. 1894, Dulovce (okres Komárno). Padol na fronte v Srbsku.
 • Kiss Jozef, roč. 1893, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Srbsku.
 • Porubecz Orban, roč. 1880, Rohožnica (okres Zlaté Moravce). Padol na fronte v Srbsku.
 • Pillanka Stefan, roč. 1895, Klasov (okres Nitra). Padol na fronte v Srbsku.
 • Somogy Koloman, roč. 1888, Imeľ (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Greschner Andreas, roč. 1896, Tužina (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Bródy Heinrich, roč. 1894, Kostolna Ves  (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Bölocskai Koloman, roč. 1895, Zemianska Olča (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Petrovics Franz, roč. 1894, Mojmírovce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czigó Robert, roč. 1891, Žirany (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Magat Josef, roč. 1895, Výčapy-Opatovce (okres Nitra). Padol na východnom fronte.

 

Vojaci IR 12 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

 Česká republika

 • Kenzian Friedrich, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.

Chorvátsko

 • Pozsgai Franz, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Maďarsko

 • Seres Alexander, roč. 1895, padol na fronte v Srbsku.
 • Hegedüs Michael, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Horváth Ludwig, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Deutsch Josef, roč. 1886, padol na fronte v Srbsku.
 • Spielmann Anton, roč. 1884, padol na fronte v Srbsku.
 • Galik Franz, roč. 1882, padol na fronte v Srbsku.
 • Krüppel Jakob, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku.
 • Németh Josef, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Mester Georg, roč. 1892, padol na fronte v Srbsku.
 • Farkas Josef, roč. 1881, padol na fronte v Srbsku.
 • Horváth Franz, roč. 1893, padol na fronte v Srbsku.
 • Ragán Ludwig, roč. 1879, padol na fronte v Srbsku.
 • Reiner Johann, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Golcz Johann, roč. 1882, padol na fronte v Srbsku.
 • Tóth Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Srbsku.

Rumunsko

 • Rusz Johann, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Papp Michael, roč. 1894, padol na fronte v Srbsku.
 • Kaposi Julius, roč. 1889, padol na fronte v Srbsku.

Zdroje:

Matrika padlých pluku IR 12

http://www.crarc.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3738&link=572d4b4dx79#

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete: TU

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.