Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ” komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť VII.)

IR 12

Cisársky a kráľovskéhy pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom „Holstein-Plön zu Fuß“. Po vojvodovej smrti na následky bojových zranení v roku 1704, následne vlastnili pluk viacerí majitelia.

Pamätným dňom pluku bol 18. jún. Tento deň bol zvolený na pamiatku bitky pri Kolíne z roku 1757, kedy sa pluk pod velením vtedajšieho majiteľa Antona Otta Markiza Botta d´Adorno, zúčastnil tejto víťaznej bitky sedemročnej vojny. V roku 1769 počas premenovávania – prečíslovávania cisárskych jednotiek, dostáva pluk označenie IR 12., ktoré spolu s menom svojho majiteľa alebo veliaceho, si udržal až do konca prvej svetovej vojny.

Krátko pred vypuknutím konfliktu v roku 1914 boli jeho veliacim v rokoch 1894 – 1901 generálmajor Georg Kovács von Mad, a po jeho penzionovania sa stal nakrátko veliacim pluku  GdA Moriz Schmidt. Posledným veliacim pluku bol od roku 1904 bol GdA Oskar Parmann, ktorý bol následne v roku 1908, povýšený na generála pechoty. Krátko pred vypuknutím svetovej vojny bol GdI Oskar Parmann penzionovaný.  Pluk bol od polovice 19. storočia dislokovaný v Komárne, aj keď priebežne boli jeho časti umiestňované v iných posádkových mestách monarchie.

Od roku 1901 boli všetky časti pluku, okrem 4. práporu premiestnené do mesta Trebinje (Bosna a Hercegovina). V roku 1908 bol štáb a 3 prápory premiestnené do Znojma – Louckého kláštera (Znaim-Klosterbruck). V Komárne boli štáb a 3 prápory dislokované iba od roku 1912. V tom istom roku bol 4. prápor prevelený do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, Sarajeva. Tu bol prápor „svedkom“ atentátu na následníka trónu, ktorým sa následne spustil svetový konflikt. Pluk bol formovaný z odvedencov z časti nitrianskeho a komárňanského doplňovacieho obvodu.        V rámci zavedeného vizuálneho rozlišovania jednotiek („Egalisierung“) bola uniforma príslušníkov pluku „maďarského“ vzoru, výložky boli tmavohnedé a gombíky zlaté.

 Zaradenie pluku v auguste 1914:

 IR Nr. 12  – I, II, a III. prápor – v zostave 66. pešej brigády (Komárno) – 33. pešej divízie (Komárno) – V. armádny zbor (Bratislava). Pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

IR Nr. 12  – IV. prápor – v zostave 9. horskej brigády – 1. pešej divízie – XV. armádny zbor. Prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

Medzi padlými vojakmi komárňanského IR 12 boli aj títo vojaci:

 • Weinmann Felix, roč. 1887, Nováky (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Mokras Josef, roč. 1884, Šurany (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Toth Johann, roč. 1895, Veľký Kýr (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Kraus August, roč. 1896, Komárno (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Gergély Franz, roč. 1884, Mojmírovce (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Weisz Max, roč. 1887, Nitra (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Drapák Josef, roč. 1884, Lúčnica nad Žitavou (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Sramko Ziwill, roč. 1887, Valaská Belá (okres Prievidza).  Padol na východnom fronte.
 • Ficza Adalbert, roč. 1888, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Frink Stefan, roč. 1887, Kľačno (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Kralovics Stefan, roč. 1895, Hajná Nová Ves (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Németh Johann, roč. 1895, Okoč (okres Dunajská Streda). Padol na východnom fronte.
 • Dobri Vinzenz, roč. 1894, Okoč (okres Dunajská Streda). Padol na východnom fronte.
 • Klein Paul, roč. 1894, Handlová (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Pechács Franz, roč. 1887, Veľké Ripňany (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Pollák Karl, roč. 1883, Šaľa (okres Šaľa). Padol na východnom fronte.
 • Pányi Franz, roč. 1895, Komárno (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Sztraka Ludwig, roč. 1883, Veľké Zálužie (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Balázs Stefan, roč. 1892, Kanianka (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Kertész Josef, roč. 1887, Bratislava – m. č. Podunajské Biskupice (okres Bratislava). Padol na východnom fronte.
 • Balogh Ludwig, roč. 1880, Tvrdošovce (okres Šaľa). Padol na východnom fronte.
 • Sezták Eugen, roč. 1889, Pribeta (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Pollák Paul, roč. 1889, Valaská Belá (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Beznák Desiderius, roč. 1891, Nitra (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Walasek Ladislaus, roč. 1895, Palárikovo (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Király Koloman, roč. 1887, Holiare (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Melus Anton, roč. 1883, Krnča (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Tantos Johan, roč. 1877, Michal nad Žitavou (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Fink Anton, roč. 1884, Nitra (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Gyöpös Ludwig, roč. 1882, Neded (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mokry Johan, roč. 1890, Nedožery (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Mokrás Paul, roč. 1895, Svätoplukovo (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Harcsa Alex, roč. 1886, Iža (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Kovácsik Michael, roč. 1895, Továrniky (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Paulík Stefan, roč. 188, Sebedražie (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Szarka Sigmund, roč. 1887, Zlatná na Ostrove (okres Komárno). Zomrel v Haliči.
 • Moravcsik Stefan, roč. 1891, Valaská Belá (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Hanacsek Andreas, roč. 1895, Nitra (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Berecz Johann, roč. 1891, Branč (okres Nitra). Bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Kerék Franz, roč. 1885, Kráľová nad Váhom (okres Šaľa). Padol na východnom fronte.
 • Paulík Josef, roč. 1895, Chrenovec – Brusno (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.

 

Vojaci IR 12 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Arnold Nikolaus, roč. 1896, padol na východnom fronte.
 • Jukl Wenzel, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Maďarsko

 • Nagy Anton, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Fekete Andreas, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Miskei Michael, roč. 1895, padol na východnom fronte.
 • Fliszar Ludwig, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Takács Johann, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Sós Franz, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Gyertyanagy Stefan, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Csábi Stefan, roč. 1883, padol na východnom fronte.
 • Nagy Josef, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Sarközi Karl, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Szigeti Valentin, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Szűcs Josef, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Rakúsko

 • Premsberger Ferdinand, roč. 1889, padol na východnom fronte.

Taliansko

 • Gregarich Nikolo, roč. 1874, padol na východnom fronte.
 • Avi Alfonso, roč. 1895, padol na východnom fronte.

Vojaci IR 12 bez určenia bydliska:

 • Zboril Josef, roč. 1894, padol na východnom fronte.

Zdroje:

Matrika padlých pluku IR 12

http://www.crarc.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3738&link=572d4b4dx79#

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete: TU

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.