Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ” komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť VI.)

IR 12

Cisársky a kráľovskéhy pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom „Holstein-Plön zu Fuß“. Po vojvodovej smrti na následky bojových zranení v roku 1704, následne vlastnili pluk viacerí majitelia.

Pamätným dňom pluku bol 18. jún. Tento deň bol zvolený na pamiatku bitky pri Kolíne z roku 1757, kedy sa pluk pod velením vtedajšieho majiteľa Antona Otta Markiza Botta d´Adorno, zúčastnil tejto víťaznej bitky sedemročnej vojny. V roku 1769 počas premenovávania – prečíslovávania cisárskych jednotiek, dostáva pluk označenie IR 12., ktoré spolu s menom svojho majiteľa alebo veliaceho, si udržal až do konca prvej svetovej vojny.

Krátko pred vypuknutím konfliktu v roku 1914 boli jeho veliacim v rokoch 1894 – 1901 generálmajor Georg Kovács von Mad, a po jeho penzionovania sa stal nakrátko veliacim pluku  GdA Moriz Schmidt. Posledným veliacim pluku bol od roku 1904 bol GdA Oskar Parmann, ktorý bol následne v roku 1908, povýšený na generála pechoty. Krátko pred vypuknutím svetovej vojny bol GdI Oskar Parmann penzionovaný.  Pluk bol od polovice 19. storočia dislokovaný v Komárne, aj keď priebežne boli jeho časti umiestňované v iných posádkových mestách monarchie.

Od roku 1901 boli všetky časti pluku, okrem 4. práporu premiestnené do mesta Trebinje (Bosna a Hercegovina). V roku 1908 bol štáb a 3 prápory premiestnené do Znojma – Louckého kláštera (Znaim-Klosterbruck). V Komárne boli štáb a 3 prápory dislokované iba od roku 1912. V tom istom roku bol 4. prápor prevelený do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, Sarajeva. Tu bol prápor „svedkom“ atentátu na následníka trónu, ktorým sa následne spustil svetový konflikt. Pluk bol formovaný z odvedencov z časti nitrianskeho a komárňanského doplňovacieho obvodu.        V rámci zavedeného vizuálneho rozlišovania jednotiek („Egalisierung“) bola uniforma príslušníkov pluku „maďarského“ vzoru, výložky boli tmavohnedé a gombíky zlaté.

 Zaradenie pluku v auguste 1914:

 IR Nr. 12  – I, II, a III. prápor – v zostave 66. pešej brigády (Komárno) – 33. pešej divízie (Komárno) – V. armádny zbor (Bratislava). Pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

IR Nr. 12  – IV. prápor – v zostave 9. horskej brigády – 1. pešej divízie – XV. armádny zbor. Prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

Medzi padlými vojakmi komárňanského IR 12 boli aj títo vojaci:

 • Salzer Hermann, roč. 1880, Branč (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Lakatos Ernest, roč. 1884, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Csontos Andreas, roč. 1884, Nesvady (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Heinyik Johann, roč. 1888, Kysucké Nové Mesto (okres Kysucké Nové Mesto). Padol na fronte v Taliansku.
 • Tomka Ludwig, roč. 1890, Folkušová (okres Martin). Padol na fronte v Taliansku.
 • Szolcsányi Stefan, roč. 1884, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Fabik Johann, roč. 1884, Nadlice (okres Partizánske). Padol na fronte v Taliansku.
 • Liszi Franz, roč. 1888, Lužianky (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Gyurics Michael, roč. 1891, Jelenec (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Hadnagy Ludwig, roč. 1892, Veča (okres Šaľa). Padol na fronte v Taliansku.
 • Tukovský Michael, roč. 1894, Mojmírovce (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Tóth Matthias, roč. 1882, Kostoľany pod Tríbečom (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Spanyó Johann, roč. 1880, Čaka (okres Levice). Padol na fronte v Taliansku.
 • Juhász Stefan, roč. 1890, Kolíňany (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kulina Stefan, roč. 1882, Veča (okres Šaľa). Padol na fronte v Taliansku.
 • Botka Emmerich, roč. 1883, Šurany – m.č. Kostolný Sek (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Eremiás Anton, roč. 1883, Sebedražie (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Szolcsányi Josef, roč. 1894, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Takács László, roč. 1892, Marcelová (okres Komárno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Csermanik Emmerich, roč. 1894, Hurbanovo (okres Komárno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Lencsés Polikarp, roč. 1888, Horná Kráľová (okres Šaľa). Bol smrteľne zranený na fronte v dnešnom Taliansku.
 • Szabó Emmerich, roč. 1881, Koniarovce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Horváth Josef, roč. 1878, Beladice – m. č. Pustý Chotár (okres Zlaté Moravce). Zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Mudri Emmerich, roč. 1889, Rumanová (okres Nitra). Zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Szapu Franz, roč. 1884, Zemné (okres Nové Zámky). Padol na východnom fronte.
 • Sztraka Ludwig, roč. 1885, Veľké Zálužie (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Kovacsicz Andreas, roč. 1888, Imeľ (okres Komárno). Padol na východnom fronte.
 • Lichtenstein Leopold, roč. 1895, Livina (okres Partizánske). Padol na východnom fronte.
 • Hlavács Josef, roč. 1880, Chynorany (okres Partizánske). Padol na východnom fronte.
 • Karasz Franz, roč. 1890, Selice – m. č. Šók  (okres Šaľa). Padol na fronte v Haliči.
 • Lévay Alexander, roč. 1884, Komárno (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Józsa Johan, roč. 1895, Neded (okres Šaľa). Padol na fronte v Haliči.
 • Vörös Martin, roč. 1881, Okoč – m. č. Opatovský Sokolec (okres Dunajská Streda). Padol na fronte v Haliči.
 • Katz Johann, roč. 1883, Zemianska Olča (okres Komárno).  Padol na fronte v Haliči.

 

Vojaci IR 12 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Bosna a Herzegovina

 • Janjič Radimir, roč. 1891, zomrel vo vojenskom lazarete.

Chorvátsko

 • Takács II. Ladislaus, roč. 1884, padol na fronte v Taliansku.

Maďarsko

 • Horváth Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Wagensommer Stefan, roč. padol na fronte v Taliansku.
 • Sárközi Karl, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Jozsa Alexander, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Balázs Illés, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Egressi Lörincz, roč. 1881, padol na fronte v Taliansku.
 • Udvari Johann, roč. 1894, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Lödri Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Jóba Stefan, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Pőltl Franz, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Szabó Jozef, roč. 1895, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Kovács Josef, roč. 1884, zomrel vo vojenskom lazarete.
 • Kovács Josef, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Magyar Franz, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Bohnák Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Bencze Josef, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Vig Stefan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Rakúsko

 • Dumberger Rudolf, roč. 1879, spáchal samovraždu.
 • Fekete Hugo, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Slovinsko

 • Oslai Ivan, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Rumunsko

 • Bontye Ladislaus, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.

Vojaci IR 12 bez určenia pôvodu:

 • Tóth Josef, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.

Zdroje:

Matrika padlých pluku IR 12

http://www.crarc.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3738&link=572d4b4dx79#

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete: TU

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.