Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ” komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť V.)

IR-1231

Cisársky a kráľovskéhy pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom „Holstein-Plön zu Fuß“. Po vojvodovej smrti na následky bojových zranení v roku 1704, následne vlastnili pluk viacerí majitelia.

Pamätným dňom pluku bol 18. jún. Tento deň bol zvolený na pamiatku bitky pri Kolíne z roku 1757, kedy sa pluk pod velením vtedajšieho majiteľa Antona Otta Markiza Botta d´Adorno, zúčastnil tejto víťaznej bitky sedemročnej vojny. V roku 1769 počas premenovávania – prečíslovávania cisárskych jednotiek, dostáva pluk označenie IR 12., ktoré spolu s menom svojho majiteľa alebo veliaceho, si udržal až do konca prvej svetovej vojny.

Krátko pred vypuknutím konfliktu v roku 1914 boli jeho veliacim v rokoch 1894 – 1901 generálmajor Georg Kovács von Mad, a po jeho penzionovania sa stal nakrátko veliacim pluku  GdA Moriz Schmidt. Posledným veliacim pluku bol od roku 1904 bol GdA Oskar Parmann, ktorý bol následne v roku 1908, povýšený na generála pechoty. Krátko pred vypuknutím svetovej vojny bol GdI Oskar Parmann penzionovaný.  Pluk bol od polovice 19. storočia dislokovaný v Komárne, aj keď priebežne boli jeho časti umiestňované v iných posádkových mestách monarchie.

Od roku 1901 boli všetky časti pluku, okrem 4. práporu premiestnené do mesta Trebinje (Bosna a Hercegovina). V roku 1908 bol štáb a 3 prápory premiestnené do Znojma – Louckého kláštera (Znaim-Klosterbruck). V Komárne boli štáb a 3 prápory dislokované iba od roku 1912. V tom istom roku bol 4. prápor prevelený do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, Sarajeva. Tu bol prápor „svedkom“ atentátu na následníka trónu, ktorým sa následne spustil svetový konflikt. Pluk bol formovaný z odvedencov z časti nitrianskeho a komárňanského doplňovacieho obvodu.        V rámci zavedeného vizuálneho rozlišovania jednotiek („Egalisierung“) bola uniforma príslušníkov pluku „maďarského“ vzoru, výložky boli tmavohnedé a gombíky zlaté.

 Zaradenie pluku v auguste 1914:

 IR Nr. 12  – I, II, a III. prápor – v zostave 66. pešej brigády (Komárno) – 33. pešej divízie (Komárno) – V. armádny zbor (Bratislava). Pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

IR Nr. 12  – IV. prápor – v zostave 9. horskej brigády – 1. pešej divízie – XV. armádny zbor. Prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

Medzi padlými vojakmi komárňanského IR 12 boli aj títo vojaci:

 • Szabó Karl, roč. 1881, Veľký Meder (okres Dunajská Streda). Padol na fronte v Haliči.
 • Bujna Josef, roč. 1888, Nadlice (okres Partizánske). Padol na fronte v Haliči.
 • Marton Stefan, roč. 1888, Tôň (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Kaczak Johann, roč. 1891, Kmeťovo (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Danis Jozef, roč. 1878, Madunice (okres Hlohovec). Padol na fronte v Haliči.
 • Varga Johann, roč. 1881, Veľký Meder (okres Dunajská Streda).  Padol na fronte v Haliči.
 • Figura III. Jozef, roč. 1895, Zemné (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Turek Johann, roč. 1885, Chynorany (okres Partizánske). Padol na fronte v Haliči.
 • Végh Josef, roč. 1879, Koniarovce (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Miklovics Gustav, roč. 1889, Hlohovec – m. č. Šulekovo (okres Hlohovec). Padol na fronte v Haliči.
 • Trenka Franz, roč. 1893, Jasová (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Czeisel Arnold, roč. 1887, Nitrianske Pravno (okres Prievidza). Padol na fronte v Taliansku.
 • Pollak Rudolf, roč. 1890, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Tóth Wendelín, roč. 1893, Kolárovo (okres Komárno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Waldner Leo, roč. 1892, Bojná (okres Topoľčany). Padol na fronte v Taliansku.
 • Minczinger Stefan, roč. 1892, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Zomrel na choleru vo vojenskej nemocnici.
 • Fazekas Johann, roč. 1893, Strekov (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Meczner Stefan, roč. 1894, Janíkovce (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Pollák Franz, roč. 1893, Vinodol – m. č. Dolný Vinodol (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Prohaszka Stefan, roč. 1887, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Zsemberi Josef, roč. 1890, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ladányi Nikolaus, roč. 1878, Klasov (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tvrdon Emmerich, roč. 1887, Šurany – m. č. Veľký Sek (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pleva Emmerich, roč. 1890, Hurbanovo (okres Komárno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Labadi Johann, roč. 1890, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Radeczky Johann, roč. 1880, Šurany (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kocsina Paul, roč. 1887, Krnča (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kuzman Josef, roč. 1893, Tužina (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kalman Anton, roč. 1889, Komoča (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Fuchs Vincenz, roč. 1892, Svätoplukovo (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.

 

Vojaci IR 12 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Balogh Josef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Bartalos Stefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Belan Josef, roč. 1892, padol na fronte v Taliansku.
 • Fetter Johann, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horváth Franz, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Kozma Johann, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Körmendi Emmerich, roč. 1879, padol na fronte v Taliansku.
 • Kutenics Ignátz, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kvielon Franz, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.
 • Lengyel Sigmund, roč. 1890, padol na fronte v Taliansku.
 • Lányi Georg, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Molnár Alexander, 1884, padol na fronte v Haliči.
 • Nemes Franz, roč. 1882,padol na fronte v Haliči.
 • Nemes Franz. roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oreski Jozef, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Rodler Robert, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Sugar Stefan, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Szaks Géza, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Szögyi Ladislaus, roč. 1883, padol na fronte v Taliansku.
 • Tomor Ludwig, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Warga Martin, roč. 1886, padol na fronte v Taliansku.
 • Zeliska Karl, roč. 1879, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rakúsko

 • Kaiser Mathias, roč. 1883, padol na fronte v Taliansku.
 • Grill Josef, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • David Vasil, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Onye Georg, roč. 1888, padol na fronte v Taliansku.
 • Kreban Georg ?, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.

Vojaci IR 12 bez určenia bydliska:

 • Baros Stefan, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

Matrika padlých pluku IR 12

http://www.crarc.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3738&link=572d4b4dx79#

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete: TU

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.