Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ”komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť IX.)

IR 12

Cisársky a kráľovsky pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom „Holstein-Plön zu Fuß“. Po vojvodovej smrti na následky bojových zranení v roku 1704, následne vlastnili pluk viacerí majitelia.

Pamätným dňom pluku bol 18. jún. Tento deň bol zvolený na pamiatku bitky pri Kolíne z roku 1757, kedy sa pluk pod velením vtedajšieho majiteľa Antona Otta Markiza Botta d´Adorno, zúčastnil tejto víťaznej bitky sedemročnej vojny. V roku 1769 počas premenovávania – prečíslovávania cisárskych jednotiek, dostáva pluk označenie IR 12., ktoré spolu s menom svojho majiteľa alebo veliaceho, si udržal až do konca prvej svetovej vojny.

Krátko pred vypuknutím konfliktu v roku 1914 boli jeho veliacim v rokoch 1894 – 1901 generálmajor Georg Kovács von Mad, a po jeho penzionovania sa stal nakrátko veliacim pluku  GdA Moriz Schmidt. Posledným veliacim pluku bol od roku 1904 bol GdA Oskar Parmann, ktorý bol následne v roku 1908, povýšený na generála pechoty. Krátko pred vypuknutím svetovej vojny bol GdI Oskar Parmann penzionovaný.  Pluk bol od polovice 19. storočia dislokovaný v Komárne, aj keď priebežne boli jeho časti umiestňované v iných posádkových mestách monarchie.

Od roku 1901 boli všetky časti pluku, okrem 4. práporu premiestnené do mesta Trebinje (Bosna a Hercegovina). V roku 1908 bol štáb a 3 prápory premiestnené do Znojma – Louckého kláštera (Znaim-Klosterbruck). V Komárne boli štáb a 3 prápory dislokované iba od roku 1912. V tom istom roku bol 4. prápor prevelený do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, Sarajeva. Tu bol prápor „svedkom“ atentátu na následníka trónu, ktorým sa následne spustil svetový konflikt. Pluk bol formovaný z odvedencov z časti nitrianskeho a komárňanského doplňovacieho obvodu.        V rámci zavedeného vizuálneho rozlišovania jednotiek („Egalisierung“) bola uniforma príslušníkov pluku „maďarského“ vzoru, výložky boli tmavohnedé a gombíky zlaté.

Zaradenie pluku v auguste 1914:

 IR Nr. 12  – I, II, a III. prápor – v zostave 66. pešej brigády (Komárno) – 33. pešej divízie (Komárno) – V. armádny zbor (Bratislava). Pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

IR Nr. 12  – IV. prápor – v zostave 9. horskej brigády – 1. pešej divízie – XV. armádny zbor. Prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

Medzi padlými vojakmi komárňanského IR 12 boli aj títo vojaci:

 • Pukács Ladislaus, roč. 1882, Horné Opatovce (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dobosy Ludwif, roč. 1895, Nesvady (okres Komárno). Padol na fronte v Čiernej Hore.
 • Buttke Augustin, roč. 1896, Nové Sady (okres Nitra). Padol na fronte v Čiernej Hore.
 • Czibor Andreas, roč. 1896, Marcelová (okres Komárno). Padol na fronte v Čiernej Hore.
 • Meitner Markus, roč. 1889, Sasinkovo (okres Hlohovec). Padol na fronte v Čiernej Hore.
 • Kraycsik Johann, roč. 1884, Horné Vestenice (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Cserveni Stefan, roč. 1877, Topoľčany (okres Topoľčany). Padol na východnom fronte.
 • Matisz Josef, roč. ?, Nitra (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Szabó Johann, roč. 1876, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krajcsovics Johann, roč. 1897, Urmince (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Czigány Wendelin, roč. 1889, Valaská Belá (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lakatos Julius, roč. 1883, Komárno (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jásztrapszky Georg, roč. ?, Komárno (okres Komárno).  Padol na východnom fronte.
 • Humaj Georg, roč. 1895, Nedožery (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bezák Johann, roč. 1884, Nadlice (okres Partizánske). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kasziba Stefan, roč. 1884, Nitra (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Berecz Dezider, roč. 1897,  Veľký Meder (okres Dunajská Streda). Padol na východnom fronte.
 • Pasztirik Paul, roč. 1890, Nováky (okres Prievidza). Padol na východnom fronte.
 • Kiss Stefan, roč. 1893, Komárno (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Vazsny Michael, roč. 1891, Nevidzany (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Schnirc Vinzenz, roč. 1885, Cigeľ (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Valkó Jozef, roč. 1874, Šintava (Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Balázs Julius, roč. 1888, Kolárovo (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Weisz Ernst, roč. 1895, Komárno (okres Komárno). Spáchal samovraždu v období nasadenia na východnom fronte.
 • Rabcza Franz, roč. 1887, Trnovec nad Váhom (okres Šaľa). Padol na fronte v Taliansku.
 • Bartek Johann, roč. 1884, Veľké Hoste (okres Bánovce nad Bebravou). Padol na fronte v Taliansku.
 • Suba Paul, roč. 1893, Čechynce (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Malagyi Johann, roč. 1896, Jelšovce (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Petriszka Josef, roč. 188?, Nováky (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Johann, roč. 1896, Krnča (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Orlik Johann, roč. 1892, Kostoľany pod Tribečom (okres Zlaté Moravce). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Illés Julius, roč. 1886, Zemné (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csukás Ludwig, roč. 1882, Komárno (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gula Géza, roč. 1894, Nitrica – m. č. Dvorníky nad Nitricou (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Reha Ignácz, roč. 1893, Rumanová (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tlszti Johann, roč. 1884, Jacovce (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Eliaás Josef, roč. 1896, Nitra (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Alexander, roč. 1897, Nitra (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kollár Michal, roč. 1897, Šoporňa (okres Galanta). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vancso Josef, roč. 1884, Závada (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Stenzl Adolf, roč. 1896, Bratislava (okres Bratislava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovacsisz Johann, roč. 1890, Kameničná (okres Komárno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Benz Emerich, roč. 1897, Selice (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oláh Karl, roč. 1897, Vlčany (okres Šaľa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sramko Matthias, roč. 1883, Valaská Belá (okres Prievidza). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Orlik Josef, roč. 1897, Pastuchov (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ladányi Johann, roč. 1890, Urmince (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Domonkos, roč. 1896, Dolné Zelenice (okres Hlohovec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kuraczina Emmerich, roč. 1897, Rumanová (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hradeczki Adalbert /Lalu/, roč. 1891, Malé Chyndice (okres Nitra). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci IR 12 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Maretai Andreas, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Czigány Jozef, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Farkas Johann, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.
 • Ertl Josef, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Mayer Martin, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Papp Stefan, roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.
 • Mohácsi Ludwig, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Dakai Paul, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Schenkengel ?, 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Horváth Josef, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Michal, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Landesz Michal, roč. 1896, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kelemen Michal, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Slovinsko

 • Zagarecz Vendelin, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

Matrika padlých pluku IR 12

http://www.crarc.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3738&link=572d4b4dx79#

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete: TU

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.