Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ” komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť IV.)

IR-123

Cisársky a kráľovskéhy pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom „Holstein-Plön zu Fuß“. Po vojvodovej smrti na následky bojových zranení v roku 1704, následne vlastnili pluk viacerí majitelia.

Pamätným dňom pluku bol 18. jún. Tento deň bol zvolený na pamiatku bitky pri Kolíne z roku 1757, kedy sa pluk pod velením vtedajšieho majiteľa Antona Otta Markiza Botta d´Adorno, zúčastnil tejto víťaznej bitky sedemročnej vojny. V roku 1769 počas premenovávania – prečíslovávania cisárskych jednotiek, dostáva pluk označenie IR 12., ktoré spolu s menom svojho majiteľa alebo veliaceho, si udržal až do konca prvej svetovej vojny.

Krátko pred vypuknutím konfliktu v roku 1914 boli jeho veliacim v rokoch 1894 – 1901 generálmajor Georg Kovács von Mad, a po jeho penzionovania sa stal nakrátko veliacim pluku  GdA Moriz Schmidt. Posledným veliacim pluku bol od roku 1904 bol GdA Oskar Parmann, ktorý bol následne v roku 1908, povýšený na generála pechoty. Krátko pred vypuknutím svetovej vojny bol GdI Oskar Parmann penzionovaný.  Pluk bol od polovice 19. storočia dislokovaný v Komárne, aj keď priebežne boli jeho časti umiestňované v iných posádkových mestách monarchie.

Od roku 1901 boli všetky časti pluku, okrem 4. práporu premiestnené do mesta Trebinje (Bosna a Hercegovina). V roku 1908 bol štáb a 3 prápory premiestnené do Znojma – Louckého kláštera (Znaim-Klosterbruck). V Komárne boli štáb a 3 prápory dislokované iba od roku 1912. V tom istom roku bol 4. prápor prevelený do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, Sarajeva. Tu bol prápor „svedkom“ atentátu na následníka trónu, ktorým sa následne spustil svetový konflikt. Pluk bol formovaný z odvedencov z časti nitrianskeho a komárňanského doplňovacieho obvodu.        V rámci zavedeného vizuálneho rozlišovania jednotiek („Egalisierung“) bola uniforma príslušníkov pluku „maďarského“ vzoru, výložky boli tmavohnedé a gombíky zlaté.

 Zaradenie pluku v auguste 1914:

 IR Nr. 12  – I, II, a III. prápor – v zostave 66. pešej brigády (Komárno) – 33. pešej divízie (Komárno) – V. armádny zbor (Bratislava). Pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

IR Nr. 12  – IV. prápor – v zostave 9. horskej brigády – 1. pešej divízie – XV. armádny zbor. Prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

Medzi padlými vojakmi komárňanského IR 12 boli aj títo vojaci:

 • Andrusik Rudolf, roč. 1890, Nitra (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Ábrahám Ludwig, roč. 1894, Solčany (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Balázs Alexander, roč. 1885, Čičov (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Berza Johann, roč. 1883, Zlatná na Ostrove (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Borka Julius, roč. 1883, Zemné  (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Csapai Karl, roč. 1881, Okoč (okres Dunajská Streda). Padol na fronte v Haliči.
 • Cseresnyak Johann, roč. 1880, Bojná (okres Topoľčany).  Padol na fronte v Haliči.
 • Czagány Paul, roč. 1890, Bojnice (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Dekány Imrich, roč. 1894, Kližská Nemá (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Dojcsinovics Johann, roč. 1895, Prievidza (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Geschwandtner Stefan, roč. 1881, Závada (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Hönig Leopold, roč. 1887, Nitra (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Kekés Johann, roč. 1889, Hruboňovo – m. č. Suľany (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Kürthi Karl, roč. 1882, Komárno (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • László Michael, roč. 1883, Veľký Meder (okres Dunajská Streda). Padol na fronte v Haliči.
 • Lauró Johann, roč. 1887, Dolné Obdokovce (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Machowitz Wilhelm, roč. 1885, Bojná (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Markó Josef, roč. 1883, Topoľčany (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Mikula Josef, roč. 1889, Prievidza – m. č. Malá Lehôtka (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Molnár Géza, roč. 1885, Kollárovo (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Moravcsik Johann, roč. 1889, Horné Obdokovce – m. č. Obsolovce (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Mucska Johann, roč. 1893, Kovarce (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Johann, roč. 1881, Kameničná (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Pagács Kristof, roč. 1883, Veľký Báb (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Prinz Johann, roč. 1890, Súlovce (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Rapca  Ladislaus, roč. 1880, Trnovec nad Váhom (okres Šaľa). Padol na fronte v Haliči.
 • Repka Metod, roč. 1883, Valaská Belá (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Suta /Sütő/ Johann, roč. 1885, Oponice (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Szarka Stefan, roč. 1882, Zlatná na Ostrove (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Adalbert, roč, 1893, Komárno (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Gabriel, roč. 1881, Vlčany (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Wangel Johann, roč. 1888, Veľký Meder (okres Dunajská Streda). Padol na fronte v Haliči.
 • Zelenay Rudolf, roč. 1888, Močenok (okres Šaľa). Padol na fronte v Haliči.

 

 

Vojaci IR 12 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Ács Stefan, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Balogh Johann, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Boncz Josef, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Bucskó Emerich, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Csomak Adalbert, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Fehér Ludwig, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Golda Georg, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Gróf Franz, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Jaksic Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Kaczor Josef, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Kiss Franz, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Lutár György, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Németh Johann, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Nikics Matthias, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Pertl Josef, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Pozsgai Josef, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Senka Paul, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Tahl Stefan, roč. 1879, padol na fronte  v Haliči.
 • Varga Ivan, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.

Slovinsko

 • Fehér Johann, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Kelencz Ivan, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.

Vojaci IR 12 bez určenia bydliska:

 • Csernyanetz Johann, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Fenyves Armin, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Adalbert , roč. 1893, padol na fronte v Haliči.

 

Zdroje:

Matrika padlých pluku IR 12

http://www.crarc.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3738&link=572d4b4dx79#

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete: TU

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.