Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ” komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť III.)

Cisársky a kráľovskéhy pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom „Holstein-Plön zu Fuß“. Po vojvodovej smrti na následky bojových zranení v roku 1704, následne vlastnili pluk viacerí majitelia.

Pamätným dňom pluku bol 18. jún. Tento deň bol zvolený na pamiatku bitky pri Kolíne z roku 1757, kedy sa pluk pod velením vtedajšieho majiteľa Antona Otta Markiza Botta d´Adorno, zúčastnil tejto víťaznej bitky sedemročnej vojny. V roku 1769 počas premenovávania – prečíslovávania cisárskych jednotiek, dostáva pluk označenie IR 12., ktoré spolu s menom svojho majiteľa alebo veliaceho, si udržal až do konca prvej svetovej vojny.

Krátko pred vypuknutím konfliktu v roku 1914 boli jeho veliacim v rokoch 1894 – 1901 generálmajor Georg Kovács von Mad, a po jeho penzionovania sa stal nakrátko veliacim pluku  GdA Moriz Schmidt. Posledným veliacim pluku bol od roku 1904 bol GdA Oskar Parmann, ktorý bol následne v roku 1908, povýšený na generála pechoty. Krátko pred vypuknutím svetovej vojny bol GdI Oskar Parmann penzionovaný.  Pluk bol od polovice 19. storočia dislokovaný v Komárne, aj keď priebežne boli jeho časti umiestňované v iných posádkových mestách monarchie.

Od roku 1901 boli všetky časti pluku, okrem 4. práporu premiestnené do mesta Trebinje (Bosna a Hercegovina). V roku 1908 bol štáb a 3 prápory premiestnené do Znojma – Louckého kláštera (Znaim-Klosterbruck). V Komárne boli štáb a 3 prápory dislokované iba od roku 1912. V tom istom roku bol 4. prápor prevelený do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, Sarajeva. Tu bol prápor „svedkom“ atentátu na následníka trónu, ktorým sa následne spustil svetový konflikt. Pluk bol formovaný z odvedencov z časti nitrianskeho a komárňanského doplňovacieho obvodu.        V rámci zavedeného vizuálneho rozlišovania jednotiek („Egalisierung“) bola uniforma príslušníkov pluku „maďarského“ vzoru, výložky boli tmavohnedé a gombíky zlaté.

 Zaradenie pluku v auguste 1914:

 IR Nr. 12  – I, II, a III. prápor – v zostave 66. pešej brigády (Komárno) – 33. pešej divízie (Komárno) – V. armádny zbor (Bratislava). Pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

IR Nr. 12  – IV. prápor – v zostave 9. horskej brigády – 1. pešej divízie – XV. armádny zbor. Prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

Medzi padlými vojakmi komárňanského IR 12 boli aj títo vojaci:

 • Borka Julius, roč. 1894, Zemné (okres Nové Zámky). Zomrel na strelné poranenie v nemocničnom zariadení.
 • Sefcsik Mihály, roč. 1892, Horné Otrokovce (okres Hlohovec). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Šiška ???, roč. 1891, Nitrianska Streda (okres Topoľčany). Zomrel na smrteľné poranenie na bojisku.
 • Vrabel Karl, roč. 1882, Oponice (okres Nitra). Padol v boji na území súčasného Slovinska.
 • Szabó Géza, roč. 1886, Kollárovo (okres Komárno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Pap Johann, roč. 1886, Patince (okres Komárno). Zomrel za neznámych okolností na talianskom fronte.
 • Beke Julius, roč. 1890, Zemianska Olča (okres Komárno). Zomrel na choleru.
 • Leczkési Nikolaus, roč. 1886, Kollárovo (okres Komárno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Laurer Karl, roč. 1883, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Duczky Johann, roč. 1891, Topoľčany (okres Topoľčany). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kmety Anton, roč. 1883, Lehota pod Vtáčnikom – m. č. Malá Lehota (okres Prievidza). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Győri Josef, roč. 1881, Veľký Meder (okres Dunajská Streda). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kubovics Johann, roč. 1891, Trakovice (okres Hlohovec). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Flimel Jakob, roč. 1881, Lazany (okres Prievidza). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Izsák II. Stefan, roč. 1880, Neded (okres Šaľa). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Moritz Karl, roč. 1885, Zemianska Olča (okres Komárno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Docskala Josef, roč. 1885, Dolný Jatov (okres Šaľa). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Tóth Karl, roč. 1883, Neded (okres Šaľa). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Korecz Sebastian, roč. 1893, Pata (okres Šaľa). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Németh Peter, roč.?, Kollárovo (okres Komárno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Vrabecz Josef, roč. 1883, Poruba (okres Prievidza). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Králik Johann, roč. 1887, Prievidza – m. č. Hradec (okres Prievidza). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Richter Johann, roč. 1894, Tužina (okres Prievidza). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Halmos Stefan, roč. 1893, Lužianky (okres Nitra). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Sujan Josef, roč. 1886, Pravenec (okres Prievidza). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Mosaty Peter, roč. 1891, Koniarovce (okres Topoľčany). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Parma Michael, roč. 1881, Nesvady (okres Komárno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Pál Emerich, roč. 1879, Vlčany (okres Šaľa). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kotnesz Franz, roč. 1892, Nitra (okres Nitra). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Grolmusz Johann, roč. 1887, Handlová (okres Prievidza). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Illés Dániel, roč. 1888, Klížská Nemá (okres Komárno). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Farszki Josef, roč. 1882, Topoľčany (okres Topoľčany). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kostyán Franz, roč. 1884, Vlčany (okres Šaľa). Padol v boji na fronte v Haliči.
 • Javorcsek Andreas, roč. 1885, Trnovec (okres Skalica). Padol v boji na fronte v Haliči.

Vojaci IR 12 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Rom Stefan, roč. 1893, padol v boji na talianskom fronte.
 • Grof Franz, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Körtös ???, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Baranyai Georg, roč. 1878, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Somogyi Josef, roč. 1890, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Horváth Josef, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Horváth Josef, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Hág Jakob, roč. 1880, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kupo Stefan, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Varga Johann, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Gucsi Stefan, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Pasti Josef, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Ulgi Rudolf, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Hölter Ludwig, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Juhász Martin, roč. 1886, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Futó Ludwig, roč. 1883, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Hari Johann, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kandikó Emerich, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Kiss Alexander, roč. 1894, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Bodó Ludwig, roč. 1881, padol v boji na fronte v Haliči.
 • Lamperth Michael, roč. 1893, padol v boji na fronte v Haliči.

Rakúsko

 • Zisterer Josef, roč. 1891, padol v boji na fronte v Haliči.

Slovinsko

 • Zalar Martin, roč. 1882, padol v boji na fronte v Haliči.

Vojaci s neznámym miestom narodenia:

 • Michelits (Mulics) Stefan, roč. 1879, padol v boji na fronte v Haliči.

Zdroje:

Matrika padlých pluku IR 12

http://www.crarc.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3738&link=572d4b4dx79#

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.