Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ” komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť II.)

Cisársky a kráľovskéhy pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom „Holstein-Plön zu Fuß“. Po vojvodovej smrti na následky bojových zranení v roku 1704, následne vlastnili pluk viacerí majitelia.

Pamätným dňom pluku bol 18. jún. Tento deň bol zvolený na pamiatku bitky pri Kolíne z roku 1757, kedy sa pluk pod velením vtedajšieho majiteľa Antona Otta Markiza Botta d´Adorno, zúčastnil tejto víťaznej bitky sedemročnej vojny. V roku 1769 počas premenovávania – prečíslovávania cisárskych jednotiek, dostáva pluk označenie IR 12., ktoré spolu s menom svojho majiteľa alebo veliaceho, si udržal až do konca prvej svetovej vojny.

Krátko pred vypuknutím konfliktu v roku 1914 boli jeho veliacim v rokoch 1894 – 1901 generálmajor Georg Kovács von Mad, a po jeho penzionovania sa stal nakrátko veliacim pluku  GdA Moriz Schmidt. Posledným veliacim pluku bol od roku 1904 bol GdA Oskar Parmann, ktorý bol následne v roku 1908, povýšený na generála pechoty. Krátko pred vypuknutím svetovej vojny bol GdI Oskar Parmann penzionovaný.  Pluk bol od polovice 19. storočia dislokovaný v Komárne, aj keď priebežne boli jeho časti umiestňované v iných posádkových mestách monarchie.

Od roku 1901 boli všetky časti pluku, okrem 4. práporu premiestnené do mesta Trebinje (Bosna a Hercegovina). V roku 1908 bol štáb a 3 prápory premiestnené do Znojma – Louckého kláštera (Znaim-Klosterbruck). V Komárne boli štáb a 3 prápory dislokované iba od roku 1912. V tom istom roku bol 4. prápor prevelený do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, Sarajeva. Tu bol prápor „svedkom“ atentátu na následníka trónu, ktorým sa následne spustil svetový konflikt. Pluk bol formovaný z odvedencov z časti nitrianskeho a komárňanského doplňovacieho obvodu.        V rámci zavedeného vizuálneho rozlišovania jednotiek („Egalisierung“) bola uniforma príslušníkov pluku „maďarského“ vzoru, výložky boli tmavohnedé a gombíky zlaté.

 Zaradenie pluku v auguste 1914:

 IR Nr. 12  – I, II, a III. prápor – v zostave 66. pešej brigády (Komárno) – 33. pešej divízie (Komárno) – V. armádny zbor (Bratislava). Pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

IR Nr. 12  – IV. prápor – v zostave 9. horskej brigády – 1. pešej divízie – XV. armádny zbor. Prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

Medzi padlými vojakmi komárňanského IR 12 boli aj títo vojaci:

 • Bukov Josef, roč. 1891, Zemné (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Schmirer Pavel, roč. 1886, Handlová (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Kuszala Josef, roč. 1885, Marcelová – m. č. Krátke Kesy (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Blaskovicz Josef, roč. ?, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Guczky Johann, roč. 1890, Komjatice (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Kánacz Stefan, roč. 1879, Komjatice (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Leszay Rudolf, roč. 1890, Veľké Ripňany (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Molnár Georg Viktor, roč. 1878, Šaľa (okres Šaľa). Zomrel v Haliči.
 • Olle Stefan, roč. 1889, Kollárovo (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Kollár Michael, roč. 1894, Malé Ripňany (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Országh Adam, roč. 1890, Nováky (okres Prievidza). Bol smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Földe Pavol, roč. 1890, Zemianska Olča (okres Komárno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Orlicsek Johann, roč. 1891, Tvrdošovce (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kollár Franz, roč. 1887, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Bencze Johann, roč. 1883, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Blistyig Johann, roč. 1894, Dvory nad Žitavou (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Farkas Michael, roč. ?, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Horváth Franz, roč. 1889, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Homola Martin, roč. 1884, Komjatice (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Melicher Michael, roč. 1890, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Osztrovszky Paul, roč. ?, Trnava (okres Trnava). Padol na fronte v Taliansku.
 • Otvös Paul, roč. 1894, Imeľ (okres Komárno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Valko Paul, roč. 1892, Malé Zálužie (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Zabojnyik Johann, roč. 1889, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Balogh Michal, roč. 1892, Kollárovo (okres Komárno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Czagany Johann, roč. 1887, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Banyár Paul, roč. 1887, Veľký Kýr (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Szorád Martin, roč. 1888, Žirany (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Mucska Michal, roč. 1893, Horné Štitáre (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Puhovszky Ignatz, roč. 1894, Jelenec (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Benko Adalbert, roč. 1892, Šurany – m. č. Nitriansky Hrádok (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Molnár Josef, roč. 1882, Dlhá nad Váhom (okres Šaľa). Padol na fronte v Taliansku.
 • Adámek Johann, roč. 1894, Janíkovce (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Czampo Balthasar, roč. 1891, Svätý Peter (okres Komárno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Paulus Johann, roč. 1882, Prašice (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Duchovny Jonas, roč. 1889, Veľký Lapáš (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Javor Stefan, roč. 1881, Šintava (okres Šaľa). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kajanovics Michal, roč. 1889, Mojzesovo (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Benjo Johann, roč. 1887, Veľké Dvorany (okres Topoľčany). Padol na fronte v Taliansku.
 • Fiedler Franz, roč. 1888, Trnovec nad Váhom (okres Šaľa). Padol na fronte v Taliansku.
 • Petrák Jozef, roč. 1881, Nitra (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Konya Lőrincz, roč. 1882, Ivanka pri Nitre (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Süttö Franz, roč. 1894, Nitra (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Kubacska Johann, roč. 1883, Veľký Bysterec (okres Dolný Kubín). Padol na fronte v Taliansku.
 • Gál Josef, roč. 1884, Kovarce (okres Topoľčany). Padol na fronte v Taliansku.
 • Barák Andreas, roč. 1894, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Biderniza Franz, roč. 1894, Jarok (okres Nitra). Padol na fronte v Taliansku.
 • Makata Josef, roč. 1893, Rúbaň (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Szabo Florian, roč. 1880, Strekov (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.
 • Miskó Josef, roč. 1888, Dubník (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Taliansku.

Vojaci IR 12 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Česká republika

 • Netuka Josef, roč. 1887, padol na fronte v Taliansku.

Maďarsko

 • Kelety Andreas, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Thurner Franz, roč. 1877, padol na východnom fronte.
 • Pajov Johann, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Zadrawecz Franz, roč. 1884, zomrel na choleru vo vojenskom lazarete.
 • Bezevicz Franz, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Stefan Berger, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Kozák Stefan, roč. 1881, padol na fronte v Taliansku.
 • Szabó Jozef, roč. 1896, padol na fronte v Taliansku.
 • Márton Johann, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.
 • Szokoli Franz, roč. 1894, padol na fronte v Taliansku.

Rakúsko

 • Fink Richard, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.

Rumunsko

 • Roth Johann, roč. 1882, padol na fronte v Taliansku.

Vojaci IR 12 bez určenia pôvodu:

 • Engel Alexander, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Arendás, Georg, roč. 1891, padol na fronte v Taliansku.
 • Minárik Johann, roč. ?, padol na fronte v Taliansku.
 • Pohar Josef, roč. ?, padol na fronte v Taliansku.
 • Mirkovič Vasil. roč. 1893, padol na fronte v Taliansku.

Zdroje:

Matrika padlých pluku IR 12

http://www.crarc.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3738&link=572d4b4dx79#

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.