Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského ” komárňanskeho” Pešieho pluku č. 12 (časť I.)

Cisársky a kráľovskéhy pluk č.12 (k.u.k. IR Nr. 12) patril medzi najstaršie pešie pluky habsburskej monarchie. História pluku siaha do roku 1702, keď bol v meste Göttingen sformovaný pluk z dvoch nemeckých plukov (Braunschwieg –Wolfenbüttel),  a tento vstúpil do služieb cisára ešte v júni toho istého roku. Prvým majiteľom pluku bol vojvoda Adolph August von Holstein-Plön, a jednotka slúžila pod názvom „Holstein-Plön zu Fuß“. Po vojvodovej smrti na následky bojových zranení v roku 1704, následne vlastnili pluk viacerí majitelia.

Pamätným dňom pluku bol 18. jún. Tento deň bol zvolený na pamiatku bitky pri Kolíne z roku 1757, kedy sa pluk pod velením vtedajšieho majiteľa Antona Otta Markiza Botta d´Adorno, zúčastnil tejto víťaznej bitky sedemročnej vojny. V roku 1769 počas premenovávania – prečíslovávania cisárskych jednotiek, dostáva pluk označenie IR 12., ktoré spolu s menom svojho majiteľa alebo veliaceho, si udržal až do konca prvej svetovej vojny.

Krátko pred vypuknutím konfliktu v roku 1914 boli jeho veliacim v rokoch 1894 – 1901 generálmajor Georg Kovács von Mad, a po jeho penzionovania sa stal nakrátko veliacim pluku  GdA Moriz Schmidt. Posledným veliacim pluku bol od roku 1904 bol GdA Oskar Parmann, ktorý bol následne v roku 1908, povýšený na generála pechoty. Krátko pred vypuknutím svetovej vojny bol GdI Oskar Parmann penzionovaný.  Pluk bol od polovice 19. storočia dislokovaný v Komárne, aj keď priebežne boli jeho časti umiestňované v iných posádkových mestách monarchie.

Od roku 1901 boli všetky časti pluku, okrem 4. práporu premiestnené do mesta Trebinje (Bosna a Hercegovina). V roku 1908 bol štáb a 3 prápory premiestnené do Znojma – Louckého kláštera (Znaim-Klosterbruck). V Komárne boli štáb a 3 prápory dislokované iba od roku 1912. V tom istom roku bol 4. prápor prevelený do hlavného mesta Bosny a Hercegoviny, Sarajeva. Tu bol prápor „svedkom“ atentátu na následníka trónu, ktorým sa následne spustil svetový konflikt. Pluk bol formovaný z odvedencov z časti nitrianskeho a komárňanského doplňovacieho obvodu.        V rámci zavedeného vizuálneho rozlišovania jednotiek („Egalisierung“) bola uniforma príslušníkov pluku „maďarského“ vzoru, výložky boli tmavohnedé a gombíky zlaté.

 Zaradenie pluku v auguste 1914:

 IR Nr. 12  – I, II, a III. prápor – v zostave 66. pešej brigády (Komárno) – 33. pešej divízie (Komárno) – V. armádny zbor (Bratislava). Pluk určený pre front v Haliči proti Rusku.

IR Nr. 12  – IV. prápor – v zostave 9. horskej brigády – 1. pešej divízie – XV. armádny zbor. Prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbsku.

Medzi padlými vojakmi komárňanského IR 12 boli aj títo vojaci:

 • Hirschfeld Ludwig, roč. 1883, Nitra (okres Nitra). Zomrel  pri nasadení v Bosne.
 • Kovacsik  Bazileus, roč. 1894, Radošiná (okres Topoľčany). Padol na fronte v dnešnej Bosne.
 • Czagan Stefan, roč. 1892, Koš (okres Prievidza). Padol na fronte v dnešnej Bosne.
 • Molnár Andreas, roč. 1881, Zemianská Olča (okres Komárno). Padol na fronte v dnešnej Bosne.
 • Kántor ?, roč. ?, Mojmírovce (okres Nitra). Padol na srbskom fronte.
 • Kubicska ?, roč. 1893, Selice (okres Šaľa). Padol na srbskom fronte.
 • Mental Emmerich, roč. 1893, Šurany (okres Nové Zámky). Padol na srbskom fronte.
 • Lauko ?, roč. 1885, Lužianky (okres Nitra). Padol na srbskom fronte.
 • Klenka Paul, roč. 1890, Dolné Lefantovce (okres Nitra). Padol na srbskom fronte.
 • Almasi Emmerich, roč. 1892, Dulovce (okres Komárno). Padol na fronte v dnešnej Bosne.
 • Halmo ?, roč. 1889, Kamanová (okres Topoľčany). Padol na srbskom fronte.
 • Czmarko Josef, roč. 1888, Bojnice (okres Prievidza). Padol na srbskom fronte.
 • Botlik Georg, roč. 1887, Klížška Nemá (okres Komárno). Padol na srbskom fronte.
 • Tilaga Johann, roč. 1889, Kostolný Sek (okres Nové Zámky). Padol na srbskom fronte.
 • Lengyel ?, roč. 1889, Šulekovo (okres Hlohovec). Padol na srbskom fronte.
 • Lebecz Rafael, roč. 1891, Valaská Belá (okres Prievidza). Padol na srbskom fronte.
 • Kozar ?, roč. 1888, Horný Vinodol (okres Nitra). Padol na srbskom fronte.
 • Jurenka Stefan, roč. 1886, Valaská Belá (okres Prievidza). Padol na srbskom fronte.
 • Krall Stefan, roč. 1890, Bojnice (okres Prievidza). Padol na srbskom fronte.
 • Kozar Stefan, roč. 1883, Dolný Vinodol (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Richter Karl, roč. 1891, Tužina (okres Nitra). Padol na srbskom fronte.
 • Porván Josef, roč. 1881, Chynorany (okres Nitra). Padol na srbskom fronte.
 • Fabó Ludwig, roč. ?, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Schwarz Anton, roč. ?, Chvojnica (okres Prievidza).  Padol na fronte v Haliči.
 • Dienesz Andreas, roč. ?, Handlová (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.
 • Kiss Ludwig, roč. ?, Komoča (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Benko Franz, roč. ?, Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Zobel Stefan, roč. 1887, Nitra (okres Nitra). Padol na východnom fronte.
 • Romega Anton, roč. 1892, Komárno (okres Komárno). Padol na fronte v dnešnej Bosne.
 • Trubacs Franz, roč. 1890, Hájske (okres Nitra). Padol na fronte v Haliči.
 • Simonek Josef, roč. ?, Nové Zámky (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Bitanovszki Johann, roč. ?, Malé Bedzany (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Czibulka Michael, roč.?,  Kostolné (okres Myjava). Padol na fronte v Haliči.
 • Jaska Alexander, roč. ?, Šoporňa (okres Šaľa). Padol na fronte v Haliči.
 • Zubova Josef, roč. ?, Komjatice (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Kucsera Karl, roč. ?, Radošovce (okres Skalica). Padol na fronte v Haliči.
 • Komjáthi Sigismund, roč. ?, Komárno (okres Komárno). Padol na fronte v Haliči.
 • Móri Johann, roč. ?, Močenok (okres Šaľa). Padol na fronte v Haliči.
 • Klein Johann, roč. ?, Topoľčany (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Huló Urban, roč. ?, Valaská Belá (okres Prievidza). Padol na fronte v Haliči.

Vojaci IR 12 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Chorvátsko

 • Kovacs Paul, roč. 1892, padol na srbskom fronte.

Maďarsko

 • Simon Stefan, roč. 1884, smrteľne zranený na srbskom fronte.
 • Kisfaludy Paul, roč. 1884, padol na fronte v dnešnej Bosne.
 • Takacs ?, roč. 1890, padol na fronte v dnešnej Bosne.
 • Fabian Johann, roč. 1889, padol na srbskom fronte.
 • Feldmár Daniel Markus, roč. ?, padol na fronte v Ruskom Poľsku.
 • David Josef, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Farkas Michael, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Lazar Gergely, roč.? padol na fronte v Haliči.
 • Heder Anton, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Bohus Alois, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Muzslai Georg, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Daróci Valentin, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Maté Karl, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Rakúsko

 • Kuvas Karl, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Slovinsko

 • Kousz Ivan, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Vojaci IR 12 bez určenia pôvodu:

 • Ocsenas Stefan, roč. ?, padol na srbskom fronte.
 • Zachar Johann, roč. ?, padol na srbskom fronte.
 • Molnár Július, roč. ?, padol na srbskom fronte.
 • Bátora Josef, roč. ?, smrteľne zranený na fronte v Haliči.
 • Pertl Karl, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Zdroje:

Matrika padlých pluku IR 12

http://www.crarc.findbuch.net/php/view2.php?ar_id=3738&link=572d4b4dx79#

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.