Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XXVIII.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku, 52. novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor). Štáb pluku sídlil v Banskej Bystrici. Pluk sídlil v tzv Radvanskych kasárňach, ktoré boli prestavané z budov priemyselného charakteru. V roku 1914 bolo národnostné zloženie pluku následovné: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iné.

Mobilizačné plány zaraďovali HIR 16 do zostavy 78. honvédskej pešej brigády (78. HiBrig) z Miskolca. Táto brigáda bola súčasťou košickej 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Celú vojnu absolvoval banskobystrický pluk v rámci tejto divízie. Ako všetky košické jednotky aj 39. honvédska pešia divízia bola podriadená VI. zboru z Košíc a spolu s ním vyrazila na front proti Rusom do Haliče. Na východnom fronte zostala 39. honvédska pešia divízia do marca 1918. Potom bola stiahnutá do vnútrozemia a v júli 1918 bola odvelená na taliansky front, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov banskobystrického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi banskobystrického HIR 16  boli aj títo vojaci:

 • Filó János, roč.1880, Heľpa (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Balko Ferenc, roč. ?, Brusno –  m. č. Ondrej nad Hronom (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Balázs Józef, roč. 1887, Rožňava (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Debreczéni János, roč. 1890, Gemerský Sad – m. č. Novačany (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Kosztin János, roč. 1894, Brusno –  m. č. Ondrej nad Hronom (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Balázs János, roč. 1894, Babiná (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Benyo János, roč. 1889, Zvolenská Slatina – m. č. Slatinka (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Liptak Péter, roč. ?, Brezno (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Zagyi József, roč. 1879, Gemerské Dechtáre (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Nemcsok József, roč. 1876,  Tŕnie (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Farkas Lajos, roč. 1894, Silická Brezová (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Galcsik Ádám, roč. 1889, Nová Ves (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Hvorcsik István, roč. 1894, Jasenie (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Hizsnyik János, roč. 1880, Budiná (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Becser Karl, roč. ?, Banská Bystrica – m. č. Uľanka (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Czmorik István, roč. ?, Brusno –  m. č. Ondrej nad Hronom (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Bachleda János, roč. 1879, Dobroč (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Lipták János, roč. 1885, Nemecká – m. č. Dubová (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Csupka Tivadar, roč. 1894, Šumiac (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Gombos Istvan, roč. 1891, Uzovská Panica (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Ferenc József, roč. 1884, Rapovce (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Hajas Ádam, roč. 1896, Trnava (okres Trnava). Padol na fronte v Haliči.
 • Kloszacsek Gusztáv, roč. 1880, Banská Bystrica – m. č. Jakub (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Tomcsík Tamás, roč. 1896, Hiadeľ (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Ferencz István, roč. 1895, Gemerský Jablonec (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Eczet Lájos, roč. 1896, Lučenec (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Kukucska József, roč. 1896, Podkriváň (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Hronec György, roč. 1895, Strelníky (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Rácz Géza, roč. 1896, Večelkov (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Rácz  Szilveszter, roč. 1891, Večelkov (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Konszky Istvan, roč. ?, Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Dobrík András, roč. 1892, Krnča (okres Topoľčany). Padol na fronte v Haliči.
 • Fajcsík István, roč. 1895, Vrbovka (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Kollar Lajos, roč. 1873, Trenč (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gyebnár János, roč. 1883, Pliešovce (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Matuska György, roč. ?, Zvolen (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Dovcsiak József, roč. 1896, Banská Bystrica – m. č. Úľanka (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Ungvár Dezső, roč. 1896, Ochtiná (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Lövinger Ernő ?, Banská Bystrica (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Junga Istvan, roč. 1882, Brusno –  m. č. Ondrej nad Hronom (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Ivanics György , roč. 1882, Medzibrod (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Csikora Ambrus, roč. 1888, Jesenské (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Badín János, roč. 1880, Kameňany (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Szuhanszky János, roč. 1892, Sklabiná (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Golyán János, roč. 1894, Dobroč (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Pepich János, roč. 1881, Čierny Balóg – m. č. Medveďov (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Kraján Ferenc, roč. 1887, Poníky – m. č. Ponícka Huta (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Hugyecz Tamás, roč. 1896, Poníky (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Hlvoska János, roč. 1876, Hnúšťa (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Kinézy Ferenc, roč. 1891, Detva (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Kereszturi Sándor, roč. 1882, Hriňová (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Kiss Mihály, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Szőllős Jozsef, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Klein Herman, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Makó József, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Ficsúr Maczó József, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Kotócz János, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Vida András, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Miklosik Imre, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Bagyón János, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 bez určenia bydliska:

 • Szvoren István, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.