Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XXVII.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku, 52. novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor). Štáb pluku sídlil v Banskej Bystrici. Pluk sídlil v tzv Radvanskych kasárňach, ktoré boli prestavané z budov priemyselného charakteru. V roku 1914 bolo národnostné zloženie pluku následovné: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iné.

Mobilizačné plány zaraďovali HIR 16 do zostavy 78. honvédskej pešej brigády (78. HiBrig) z Miskolca. Táto brigáda bola súčasťou košickej 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Celú vojnu absolvoval banskobystrický pluk v rámci tejto divízie. Ako všetky košické jednotky aj 39. honvédska pešia divízia bola podriadená VI. zboru z Košíc a spolu s ním vyrazila na front proti Rusom do Haliče. Na východnom fronte zostala 39. honvédska pešia divízia do marca 1918. Potom bola stiahnutá do vnútrozemia a v júli 1918 bola odvelená na taliansky front, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov banskobystrického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi banskobystrického HIR 16  boli aj títo vojaci:

 • Lavincz Simon, roč. ?, Beňuš (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kollár András, roč. 1885, Krnča (okres Topoľčany). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kalanda János, roč. 1877, Turčok (okres Revúca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Weisz József, roč. 1897, Lučenec (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Torma Gyula, roč. 1890, Jesenské (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gecsó István, roč. 1873, Fiľakovské Kováče (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Giertl Mihály, roč. 1878,        . Padol na fronte v Haliči.
 • Lali József, roč. 1892, Rumince (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Margócs János, roč. 1875, Hájnačka (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Kindl János, roč. ?, Mýtna (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Szolovits János, roč. 1895, Zvolen – m. č. Zolná (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Laczó Marcell, roč. 1897, Ludrová (okres Ružomberok). Padol na fronte v Taliansku.
 • Bálint János, roč. 1888, Dražice (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Taliansku.
 • Gyuris János, roč. 1876, Veľké Straciny (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Grohner János, roč.1895, Štiavnické Bane (okres Banská Štiavnica). Padol na východnom fronte.
 • Pataki Istvan, roč. 1895, Gemerský Sad – m. č. Mikolčany (okres Revúca). Padol na východnom fronte.
 • Bodnár János, roč. 1886, Poltár – m. č. Zelené (okres Poltár). Padol na východnom fronte.
 • Havas Jakab, roč. 1897, Veľká Lomnica (okres Kežmarok). Padol na východnom fronte.
 • Gyurcsik András, roč. 1878, Staré Hory – m. č. Rybie (okres Banská Bystrica). Padol na východnom fronte.
 • Czillik Ferenc, roč. 1887, Harmanec (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Cserpák János, roč. 1882, Budiná (okres Lučenec). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Lőrincz Lászlo, roč. 1898, Kečovo (okres Rožňava). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Márkus Béla, roč. 1896, Rimavská Seč (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Prepletán István, roč. 1896, Čierny Balog (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dobics György , roč. 1895, Horný Tisovník (okres Detva). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Osztroluczky Márton, roč. 1887, Sebedín-Bečov – č. Sebedín (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Balog János, roč. 1879, Tomášovce (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Kalinák Daniel, roč. 1890, Sirk (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Kovács János, roč. 1885, Nová Vieska (okres Nové Zámky). Padol na fronte v Haliči.
 • Bartaszabó András, roč. ?, Rimavská Sobota – Nižná/Vyšná Pokoradz (okres Rimavská Sobota). Padol na východnom fronte.
 • Banya Sándor, roč. 1892, Gortva (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Buth Vince, roč. 1872, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Csányi István, roč. 1878, padol na východnom fronte.
 • Draskóci Gyula, roč. 1896, padol na fronte v Haliči.
 • Ferenc Antal, roč. 1890, spáchal samovraždu na fronte.
 • Guzi Lajos, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Herceg Vince, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Jancsó József, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Juhász András, roč. 1872, padol na fronte v Haliči.
 • Kalmanczi János, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Kaló Ferenc, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Kósa Pál, roč. 1894, padol na východnom fronte.
 • Kovács János, roč. 1876, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Král Pál, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Marcsák Rafael, roč. 1882, padol na východnom fronte.
 • Mocsány Sándor, roč. 1890, padol na východnom fronte.
 • Mrázik József, roč. 1891,  padol na fronte v Haliči.
 • Murányi János, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Mihály, roč. 1874, padol na fronte v Haliči.
 • Radics Mihály, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szabó János, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Szmorad István, roč. 1881, padol na fronte v Haliči.
 • Sztruhár Mihály, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Mihály, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Nagy Sandor, roč. 1889, padol na východnom fronte.
 • Peczko Miklós, roč. 1891, padol na východnom fronte.

Vojaci HIR 16 bez určenia bydliska:

 • Balázs Peter, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Buchta György , roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gondás Ferenc, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Spisak András, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Urbán János, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz