Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XXVI.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku, 52. novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor). Štáb pluku sídlil v Banskej Bystrici. Pluk sídlil v tzv Radvanskych kasárňach, ktoré boli prestavané z budov priemyselného charakteru. V roku 1914 bolo národnostné zloženie pluku následovné: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iné.

Mobilizačné plány zaraďovali HIR 16 do zostavy 78. honvédskej pešej brigády (78. HiBrig) z Miskolca. Táto brigáda bola súčasťou košickej 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Celú vojnu absolvoval banskobystrický pluk v rámci tejto divízie. Ako všetky košické jednotky aj 39. honvédska pešia divízia bola podriadená VI. zboru z Košíc a spolu s ním vyrazila na front proti Rusom do Haliče. Na východnom fronte zostala 39. honvédska pešia divízia do marca 1918. Potom bola stiahnutá do vnútrozemia a v júli 1918 bola odvelená na taliansky front, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov banskobystrického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi banskobystrického HIR 16  boli aj títo vojaci:

 • Forgon János, roč. 1885, Figa (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Balogh Ágoston, roč. 1892, Hostice (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Béres Flórián, roč. 1892, Kordíky (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Nyemecz István, roč. 1892, Kozelník (okres Banská Štiavnica). Padol na fronte v Haliči.
 • Hribvnák János, roč. 1889, Selce (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Batyka Simon, roč. 1890, Hriňová (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Rúsz Támas, roč. 1889, Turčok – m. č. Železník (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Radinszky János, roč. 1879, Banská Bystrica – m. č. Podlavice (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Pisa Johann, roč. 1896, Pohorelá (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Liszka Pál, roč. 1895, Šuľa (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Barkács Pál, roč. 1884, Cinobaňa (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Szávi István, roč. 1881, Lúčka (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Medve András, roč. 1876, Nandraž (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Szmutni Tamás, roč. 1894, Dúbravy (okres Detva). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Priesol Emil, roč. ?, Slovenská Ľupča (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sándor Fülöp, roč. 1891, Želovce (okres Veľký Krtíš). Zomrel v epidemickej nemocnici na tetanus.
 • Gyurkovics Pál, roč. 1891, Dolná Strehová (okres Veľký Krtíš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Jób János, roč. 1887, Mýtna (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Baleo István, roč. 1894, Horná Lehota (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nejeszlib János, roč. 1891, Ľubietová (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Bahil Márton, roč. 1882, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szolga András, roč. 1889, Chanava (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kliment Pál, roč. 1886, Banská Bystrica – m. č. Radvaň – Kráľová (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 16 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Molnár István, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Lengyel Géze, roč. 188, padol na fronte v Haliči.
 • Kokavecz András, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Holik János, roč. 1879, padol na fronte v Haliči.
 • Wiedermann Ferenc, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Turcsányi Tibot, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Vál, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács István, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Vannay Kornel, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Radics János, roč. 1876, padol na fronte v Haliči.
 • Vincze Jenő, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Polovitz Lászlo, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pervai János, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Berner András, roč. 1873, padol na fronte v Haliči.
 • Majoros Lászlo, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zagykó András, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tatai János, roč. ?, padol na fronte v Karpatoch.
 • Robotka József, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Adorján József, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bazsó Sándor, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Busai János, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Rumunsko

 • Siklován Lázár, roč. 1897, padol na fronte v Haliči.
 • Ungvári Miklós, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.

Ukrajina

 • Cziberlankó László, roč. 1895, padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 bez určenia bydliska:

 • Bukovits Miksa, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Molnar Ferenc, roč. ?, zomrel na fronte v Haliči.
 • Kossetz András, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Mihály János, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hráncso Márton, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gleichmann Sándor, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Mág István, roč. 1889, zomrel v epidemickej nemocnici na tuberkulózu.
 • Zachar András, roč. ?, zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Andrus Péter, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Lipták János, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oláh András, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hengel Jakab, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.
 • Lepiesz István, roč. 1878, padol na fronte v Haliči.
 • Molnár Pál, roč. 1888, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz