Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XXV.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku, 52. novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor). Štáb pluku sídlil v Banskej Bystrici. Pluk sídlil v tzv Radvanskych kasárňach, ktoré boli prestavané z budov priemyselného charakteru. V roku 1914 bolo národnostné zloženie pluku následovné: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iné.

Mobilizačné plány zaraďovali HIR 16 do zostavy 78. honvédskej pešej brigády (78. HiBrig) z Miskolca. Táto brigáda bola súčasťou košickej 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Celú vojnu absolvoval banskobystrický pluk v rámci tejto divízie. Ako všetky košické jednotky aj 39. honvédska pešia divízia bola podriadená VI. zboru z Košíc a spolu s ním vyrazila na front proti Rusom do Haliče. Na východnom fronte zostala 39. honvédska pešia divízia do marca 1918. Potom bola stiahnutá do vnútrozemia a v júli 1918 bola odvelená na taliansky front, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov banskobystrického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi banskobystrického HIR 16  boli aj títo vojaci:

 • Sztuchlik András, roč. 1889, Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Vámos Ferenc, roč. 1887, Muľa (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Bartel János, roč. 1882, Hnúšťa (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Szlabej András, roč. 1891, Tisovec (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Harvan Károly, roč. 1893, Pohorelá (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • György János,  roč. 1880, Prša (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Galajda Istvan, roč. 1882, Leváre (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Szikora Pál, roč. 1893, Suché Brezovo (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Czeglédi György , roč. 1893, Lešť (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Kminyák Maté, roč. 1879, Detva (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Debnárik János, roč. 1888, Divín (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Mag Matyó József, roč. 1887, Studená (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Gyurcsó János, roč. 1880, Horné Strháre (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Sruranecz András, roč. 1883, Banská Bystrica – m. č. Podlavice (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Molicska Antal, roč. 1885, Špania Dolina (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Granecz István, roč. 1894, Borský Svätý Jur (okres Senica). Padol na fronte v Haliči.
 • Chaban Pál, roč. 1882, Priechod (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Demjan András, roč. 1892, Horná Lehota (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Csandez Károly, roč. 1887, Šumiac (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Koczmann ?, roč. 1886, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Klein Henrik, roč. 1893, Brezno (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Haak Márton, roč. 1887, Sirk (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Nagy Lászlo, roč. 1880/1881, Gemerské Michalovce (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Jancsuska György, roč. 1877, Ábelová (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Zemják András, roč. 1889, Chyžné (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Mitter György, roč. 1894, Podkriváň (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Baczkó János, roč. 1879, Veľký Krtíš (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Budács András, roč. 1886, Ďurkovce (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Horváth István, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Haffner Jakab, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Weisz Mór, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Lipták János, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Baleai Sándor, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Tátai József, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Borbély István, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Rajkovics András, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Paulínyi György , roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kukta Mihály, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Kis János, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Bognár Imre, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Germann Albert, roč. 1889, padol na fronte v Haliči.
 • Teknős István, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Lankó János, roč, 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Szekszúcs István, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Verebélyi Lájos, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Szőke István, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Oláh Imre, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Mocsány Sándor, roč. 1890, padol na fronte v Haliči.
 • Fenes Lajos, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Pinszu Mihály, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Ambrus Mihály, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Hidvégi Lájos, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.
 • Sándor István, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 bez určenia bydliska:

 • Drugda ?, roč. ?. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Nvota Matyas, roč. ?, ?, padol na fronte v Haliči.
 • Mikó Ádám, roč. ?, ?, padol na fronte v Haliči.
 • Poljak István, roč. 1888, padol na fronte v Haliči.
 • Msó János, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Urbányi József, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Gaál Leinard, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz