Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XXIV.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku, 52. novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor). Štáb pluku sídlil v Banskej Bystrici. Pluk sídlil v tzv Radvanskych kasárňach, ktoré boli prestavané z budov priemyselného charakteru. V roku 1914 bolo národnostné zloženie pluku následovné: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iné.

Mobilizačné plány zaraďovali HIR 16 do zostavy 78. honvédskej pešej brigády (78. HiBrig) z Miskolca. Táto brigáda bola súčasťou košickej 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Celú vojnu absolvoval banskobystrický pluk v rámci tejto divízie. Ako všetky košické jednotky aj 39. honvédska pešia divízia bola podriadená VI. zboru z Košíc a spolu s ním vyrazila na front proti Rusom do Haliče. Na východnom fronte zostala 39. honvédska pešia divízia do marca 1918. Potom bola stiahnutá do vnútrozemia a v júli 1918 bola odvelená na taliansky front, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov banskobystrického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi banskobystrického HIR 16  boli aj títo vojaci:

 • Jakubovje György , roč. 1878, Hiadeľ (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Karaba János, roč. 1892, Vyhne (okres Žiar nad Hronom). Padol na fronte v Haliči.
 • Gyetvai István, roč. 1891, Zacharovce (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Král József, roč. 1884, Henckovce (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Hrk János, roč. 1887, Ábelová (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Kollar János, roč. 1893, Želovce (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Testár János, roč. 1887, Rejdová (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Figur András, roč. 1883, Čierna Lehota (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Ridson József I., roč. 1888, Drábsko (okres Brezno). Padol na východnom fronte.
 • Kovács István, roč. 1891, Brzotín (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Szászi János, roč. 1895, Lúčka (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szenko Mihaly, roč. 1888, České Brezovo (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Palas János, roč. 1886, Zelené (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koivacsik János, roč. 1887, Fiľakovo (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Burger Samu, roč. 1891, Dobšina (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hill Ferenc, roč. 1859, Bratislava (okres Bratislava). Padol na východnom fronte.
 • Dessewffy Tibor, roč. 1893, Banská Štiavnica (okres Banská Štiavnica). Padol na fronte v Haliči.
 • Mede Kálmán, roč. 1884, Hostice (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Vesgyják András, roč. 1883, Hriňová (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Szpodnyák János, roč. 1881, Hriňová (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Csiczár István, roč. 1891, Drnava (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Csank Lukáč, roč. 1885, Hostice (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Obrocsnik János, roč. 1882, Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Lalik Tusan György , roč. 1878, Očová (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Sztanka János, roč. 1890, Dobroč (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Bajak István, roč. 1881, Modrý Kameň (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Galovics János, roč. 1891, Gemerská Teplica (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Sztehlik Maté, roč. 1885, Detva (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Novák Pál, roč. 1891, Závada (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Ziliz János, roč. 1894, Veľká nad Ipľom (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Dudok József, roč. ?, Glabušovce (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Sutta János, roč. 1892, Divín (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Kalmár József, roč. 1889, Dolné Strháre (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Gál Lájos, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Kazány István, roč. 1893, padol na fronte v Haliči.
 • Tóth István, roč. 1892, padol na východnom fronte.
 • Pistyur Jozsef, roč. 1885, padol na východnom fronte.
 • Janka László, roč. ?, padol na východnom fronte.
 • Gregor Márton, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hornok István, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Juhasz János, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Duka István, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kukel-Dubina György , roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dobrdzi Ferenc, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Chatel  Jenő, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Hell Herenc, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Szakács József, roč. 1882, padol na fronte v Haliči.
 • Csabi István, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Unatinyi János, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Karinczi Gábor, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Hueka Imre, roč. 1883, padol na fronte v Haliči.
 • Harendinszky Tamás, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Sogor István, roč. 1880, padol na fronte v Haliči.
 • Tari Istvan, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 bez určenia bydliska:

 • Keder Marton, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kökény András, roč. 1887, padol na fronte v Haliči.
 • Schiffer Adolf, roč. 1895, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Faczek András, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Markota Lukács, roč. 1875, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Garai András, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz