Zoznamy padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XXIII.)

28. Júl 2018 | Autor: | Rubrika: Novinky, Zoznamy padlých vojakov

HIR 16

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku, 52. novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor). Štáb pluku sídlil v Banskej Bystrici. Pluk sídlil v tzv Radvanskych kasárňach, ktoré boli prestavané z budov priemyselného charakteru. V roku 1914 bolo národnostné zloženie pluku následovné: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iné.

Mobilizačné plány zaraďovali HIR 16 do zostavy 78. honvédskej pešej brigády (78. HiBrig) z Miskolca. Táto brigáda bola súčasťou košickej 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Celú vojnu absolvoval banskobystrický pluk v rámci tejto divízie. Ako všetky košické jednotky aj 39. honvédska pešia divízia bola podriadená VI. zboru z Košíc a spolu s ním vyrazila na front proti Rusom do Haliče. Na východnom fronte zostala 39. honvédska pešia divízia do marca 1918. Potom bola stiahnutá do vnútrozemia a v júli 1918 bola odvelená na taliansky front, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov banskobystrického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi banskobystrického HIR 16  boli aj títo vojaci:

 • Domik János, roč. 1884, Čučma (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Filó György, roč. 1876, Heľpa (okres Brezno). Zomrel v epidemickej nemocnici.
 • Moczik Elek, roč. 1883, Motyčky (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Keblusek Gyula, roč. 1888, Pohronská Polhora (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hlavatsik János, roč. 1880, Pohorelá (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • András György , roč. 1885, Mojín (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hriwnok András, roč. 1883, Revúca (okres Revúca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gál György, roč. 1882, Turie Pole (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Benkő András, roč. 1892, Rakovnica (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kamenszki Mátyas, roč. 1879, Hriňová (okres Detva). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Pelle György, roč. 1880, Petrovce (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hubay Sándor, roč. 1881, Hubovo (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kmeti Matyás, roč. 1887, Divín (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Grantner András, roč. 1890, Brezno (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Barta Kálmán, roč. 1883, Gemerské Dechtáre (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Hribik János, roč. 1876, Kordíky (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tagliber József, roč. 1874, Kalinovo (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács Ferenc, roč. 1890, Nižná Kaloša (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bruoth Sándor, roč. 1883, Brezno (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Böhm Ferenc, roč. ?, Rožňava (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bacsik György , roč. 1882, Očová (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Obrozsnyik Vince, roč. 1879, Cinobaňa (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kollár János, roč. 1885, Banská Bystrica – m. č. Skubín (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • David János, roč. 1891, Rožňavské Bystré (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Serényi Tódor, roč. 1881, Vrútky (okres Martin). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Belica András, roč. 1873, Banská Bystrica – m. č. Radvaň (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Rohik János, roč. 1875, Hriňová (okres Detva). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Dando Ignác, roč. 1877, Lučenec (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Blasko Ferenc, roč. 1886, Selce (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Krsacsok József, roč. 1774, Závadka nad Hronom (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 16 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Csernik András, roč. 1886, padol na východnom fronte.
 • Vasas Ferenc, roč. 1889, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Baczur József, roč. 1893, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Endrés János, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Nikolsburger Károly, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klanicza Anton Lászlo, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hanlich József, roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Győr György , roč. 1881, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bús János, roč. 1891, padol na fronte v Haliči.
 • Vitéz János, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Antal Ádam, roč. 1882, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Oblonczi Dániel, roč. 1887, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bollog András, roč. 1883, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tóth Kalman, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bódor Mihály, roč. 1892, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Váczi Károly, roč. 1886, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tiszovszki György , roč. 1776, padol na fronte v Haliči.
 • Denko Nándor, roč. 1877, padol na fronte v Haliči.

Srbsko

 • Laczkovics József, roč. 1880, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Vojaci HIR 16 bez určenia bydliska:

 • Neubauer Gyula, roč. 1885, padol na fronte v Haliči.
 • Fekete, Sándor, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Steffen János, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Busai Istvan, roč. 1885, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tihányi István, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sinka János, roč. 1884, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Bak Ferenc, roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kovács György , roč. ?, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Hudák Mihály, roč. 1886, padol na fronte v Haliči.
 • Kiss Albert, roč. ?, Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz

Zoznám padlých triedený podľa miest a obcí nájdete: TU

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na email: info@kvhbeskydy.sk

Be Sociable, Share!
Tags: , , , , , ,

Komentáre sú deaktivované.