Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XXII.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku, 52. novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor). Štáb pluku sídlil v Banskej Bystrici. Pluk sídlil v tzv Radvanskych kasárňach, ktoré boli prestavané z budov priemyselného charakteru. V roku 1914 bolo národnostné zloženie pluku následovné: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iné.

Mobilizačné plány zaraďovali HIR 16 do zostavy 78. honvédskej pešej brigády (78. HiBrig) z Miskolca. Táto brigáda bola súčasťou košickej 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Celú vojnu absolvoval banskobystrický pluk v rámci tejto divízie. Ako všetky košické jednotky aj 39. honvédska pešia divízia bola podriadená VI. zboru z Košíc a spolu s ním vyrazila na front proti Rusom do Haliče. Na východnom fronte zostala 39. honvédska pešia divízia do marca 1918. Potom bola stiahnutá do vnútrozemia a v júli 1918 bola odvelená na taliansky front, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov banskobystrického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi banskobystrického HIR 16  boli aj títo vojaci:

 • Vrba Ján, roč. 1892, Horný Tisovník (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Vrelik Andreas, roč. 1893, Banská Bystrica – m.č.Radvaň-Kráľová (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vreštiak Martin, roč. 1898, Horný Tisovník (okres Detva). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Výglažský Ondrej, roč. 1884, Breziny (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Vyletel Ján, roč. 1872, Dobroč (okres Lučenec). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Weiner Štefan, roč. 1872, Želovce (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Weiss Jozef, roč. 1887, Halič (okres Lučenec). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Wiesz Eugen, roč. 1891, Turie Pole (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Weszelka Jozef, roč. 1888, Nová Ves (okres Veľký Krtíš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Wiener Karol, roč. ?, Banská Bystrica – m.č. Úľanka (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Zágyi Jozef, roč. 1879, Jesenské (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Zachar Andrej, roč. 1892, Brezno (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zachar György, roč. 1898, Revúčka (okres Revúca). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Zachenszký Martin Bruno, roč. 1893, Stará Huta (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Zajacskó Jozef, roč. 1889, Valaská (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zaják Štefan, roč. 1891, Pohronská Polhora (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Zaják Tomaš, roč. 1894, Pohronská Polhora (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Zajdó Imrich, roč. 1875, Silica (okres Rožňava). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Zajdó Jozef, roč. 1895, Silica (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zakhar František, roč. 1896, Silica (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Záslav Ján, roč. 1893, Banská Bystrica – m.č. Podlavice (okres Banská Bystrica). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Zatyko Ondrej, roč. 1877, Kiarov (okres Veľký Krtíš). Zomrel počas transportu do zázemia z východného frontu.
 • Zelina Michal, roč. 1874, Tisovec (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Zeman Ludvik, roč. ?, Silica (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Zemiar (Zemär) Juraj, roč. 1880, Chyžné (okres Revúca). Padol na východnom fronte.
 • Zemko Anton, roč. 1880, Čierný Balog (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zemko Juraj, roč. 1891, Sliač – m. č. Hájniky (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Zibrin Ondrej, roč. 1884, Medzibrod (okres Banská Bystrica). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Zimann Jan, roč. 1892, Štítnik (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Zliechovský Matouš, roč. 1882, Detva (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Zlúky Michal, roč. 1865, Bacúch (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zsibritovszky Martin, roč. 1878, Podbrezová (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Zubaľ Ondrej, roč. 1884, Polomka (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Zuberecz Matuš, roč. 1880, Hriňová (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Zvara Tomáš, roč. 1885, Hiadeľ (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Žáčik – Gonda Vendelín, roč. 1895, Trstená – m. č. Ústie (okres Tvrdošín). Padol na fronte v Taliansku.
 • Žiak Samuel, roč. 1887, Banská Bystrica – m.č. Vlkanová (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Taliansku.
 • Žilík Ondrej, roč. 1884, Hriňová (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Žilka Štefan, roč. 1896, Hriňová (okres Detva). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Živický Štefan, roč. 1872, Zvolen – m.č. Budička (okres Zvolen). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Žlnka Pavel, roč. 1890, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Padol na východnom fronte.

Vojaci HIR 16 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Ukrajina

 • Ylytyn Ladislav, roč. 1894, padol na fronte v Haliči.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz