Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XXI.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku, 52. novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor). Štáb pluku sídlil v Banskej Bystrici. Pluk sídlil v tzv Radvanskych kasárňach, ktoré boli prestavané z budov priemyselného charakteru. V roku 1914 bolo národnostné zloženie pluku následovné: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iné.

Mobilizačné plány zaraďovali HIR 16 do zostavy 78. honvédskej pešej brigády (78. HiBrig) z Miskolca. Táto brigáda bola súčasťou košickej 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Celú vojnu absolvoval banskobystrický pluk v rámci tejto divízie. Ako všetky košické jednotky aj 39. honvédska pešia divízia bola podriadená VI. zboru z Košíc a spolu s ním vyrazila na front proti Rusom do Haliče. Na východnom fronte zostala 39. honvédska pešia divízia do marca 1918. Potom bola stiahnutá do vnútrozemia a v júli 1918 bola odvelená na taliansky front, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov banskobystrického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi banskobystrického HIR 16  boli aj títo vojaci:

 • Tyakus Gervácz, roč. 1895, Staré Hory (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tyurek Andreas, roč. 1886, Môlča (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Uhliar Ján, roč. 1873, Zvolen – m. č. Zolná (okres Zvolen). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Uhliar Ján, roč. 1896,Očová (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Uhljar Paul, roč. 1880, Kyjatice (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Uhrín Ján, roč. 1879, Sása (okres Zvolen). Zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Uhrín Ján, roč. 1875, Hriňová (okres Detva). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Uhrín Ondrej, roč. 1886, Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Újpal Bálint, roč. 1881, Husiná (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ulman Štefan, roč. 1894, Krásnohorská Dlhá Lúka (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Urban Ondrej, roč. 1893, Rejdová (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Urbancsok Jan, roč. 1893, Lovinobaňa (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Urda Jan, roč. 1896, Málinec (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Urda Michael, roč. 1890, Málinec (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Utrata Eduard, roč. 1881, Kalinovo (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vacsulcsjak Jan, roč. 1885, Cinobaňa (okres Poltár). Padol na fronte v Slovinsku.
 • Vágh Michal, roč. 1882, Šimonovce (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Vágner Ján, roč. 1896, Motyčky  – m. č.  Bukovec (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Vágo Jozef, roč. 1882, Boľkovce (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vachalík Andrej, roč. 1877, Vígľašská Huta  (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Vaiterstz Jozef, roč. 1891, Šoltýska (okres Poltár). Padol na východnom fronte.
 • Valach Štefan Michal, roč. 1893, Dobrá Niva (okres Zvolen). Padol na východnom fronte.
 • Valentík Ján, roč. 1886, Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Valuska Samuel, roč. 1892, Králiky (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Varga Ján, roč. 1887, Tornaľa (okres Revúca). Padol na fronte v Taliansku.
 • Varga Ján, roč. 1890, Úľany nad Žitavou (okres Nové Zámky). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Johann, roč. 1879, Rimavské Zalužany (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Jozef, roč. 1884, Selce (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Varga Jozef, roč.1883, Konrádovce  (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Varga Jozef, roč.1897, Figa (okres Rimavská Sobota). Zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Varga Kamil, roč. 1891, Modrý Kameň (okres Veľký Krtíš). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Varga Ladislav, roč. 1896, Číž (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Varga Ľudovít, roč. 1890, Holiša (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Varóczi František, roč. 1882, Riečka (okres Rimavská Sobota). Padol na východnom fronte.
 • Vaškor Ján, roč. 1895, Modrý Kameň (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Verbály Ladislav, roč. 1898, Gemerská Panica (okres Rožňava). Zomrel v zajateckom tábore v Rumunsku.
 • Verebélgyi Imrich, roč. 1885, Motyčky (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vetrák Ján, roč. 1887, Rimavská Sobota (okres Rimavská Sobota). Padol na východnom fronte.
 • Veverka Ladislav roč. 1896, Pohronská Polhora (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Viazanička Juraj, roč. 1883, Horný Tisovník (okres Detva). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Viboch Pavel, roč. 1885, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Vibostyok Ján, roč. 1880, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vibostyok Martin, roč. 1894, Stožok (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Vigas Johann, roč. 1897, Bzenica (okres Žiar nad Hronom). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Vilham Bepsko Juraj, roč. 1877, Kriváň (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Vilim Ondrej, roč. 1875, Markuška (okres Rožňava). Zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Vilupok Jan, roč. ?, Banská Bystrica – m. č. Podlavice (okres Banská Bystrica). Padol na východnom fronte.
 • Viola Alexander, roč. 1876, Plešivec (okres Rožňava). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Vizi Ondrej, roč. 1884, Olováry (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Vlček Jozef, roč. 1884, Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Vojtka Ján, roč. 1881, Muránska Zdychava (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Volovics František, roč. 1882, Konrádovce (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Voskár Ján, roč. 1896, Sása (okres Zvolen). Padol na fronte v Taliansku.
 • Vozár Ondrej, roč. 1880, Štítnik (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Vrabecz Ján, roč. 1896, Muráň (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Vranic Andrej, roč. 1898, Chyžné (okres Revúca). Padol na fronte v Taliansku.
 • Vráp Juraj, roč. 1887, Podkonice (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Vincur Ladislav, roč. 1871,padol na fronte v Rumunsku.
 • Vongrey Adalbert, roč. 1881, padol na fronte.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz