Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XX.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku, 52. novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor). Štáb pluku sídlil v Banskej Bystrici. Pluk sídlil v tzv Radvanskych kasárňach, ktoré boli prestavané z budov priemyselného charakteru. V roku 1914 bolo národnostné zloženie pluku následovné: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iné.

Mobilizačné plány zaraďovali HIR 16 do zostavy 78. honvédskej pešej brigády (78. HiBrig) z Miskolca. Táto brigáda bola súčasťou košickej 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Celú vojnu absolvoval banskobystrický pluk v rámci tejto divízie. Ako všetky košické jednotky aj 39. honvédska pešia divízia bola podriadená VI. zboru z Košíc a spolu s ním vyrazila na front proti Rusom do Haliče. Na východnom fronte zostala 39. honvédska pešia divízia do marca 1918. Potom bola stiahnutá do vnútrozemia a v júli 1918 bola odvelená na taliansky front, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov banskobystrického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi banskobystrického HIR 16  boli aj títo vojaci:

 • Štefánik Pavol, roč. 1896, Hnúšťa (okres Rimavská Sobota). Padol na východnom fronte.
 • Šterbko Ján, roč. 1879, Rejdová (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Števko Ján, roč. 1888, Lešť (okres Zvolen). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Šufliarsky Ondrej, roč. 1886, Detva (okres Detva). Zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Šufliarsky Peter, roč. 1890, Detva (okres Detva). Padol na východnom fronte.
 • Šulaj Ondrej, roč. 1886, Vígľaš (okres Detva). Padol na hlave v Haliči.
 • Šulík Ondrej, roč. 1890, Tomášovce (okres Rimavská Sobota). Padol na východnom fronte.
 • Šustek Martin, roč. 1885, Suché Brezovo (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Šúter Pavel, roč. 1898, Veľký Lom (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Švantner Jozef, roč. 1878, Čierny Balog (okres Brezno). Padol na východnom fronte.
 • Švidran Jozef, roč. 1881, Polomka (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tacsik Ondrej, roč. 1879, Krná (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Ťakuš Ján, roč. 1879, Špania Dolina (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Taub Rudolf, roč. 1882, Banská Bystrica –  m. č. Radvaň (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Ťavoda Juraj, roč. 1881, Vígľaš (okres Detva). Padol na východnom fronte.
 • Ťažký Štefan, roč. 1896, Čierny Balog (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Telek Alexander, roč. 1879, Fiľakovo (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Telek František, roč. 1879, Nitra nad Ipľom (okres Lučenec). Padol na východnom fronte.
 • Terem Jan, roč. 1891, Banská Bystrica –  m. č. Radvaň (okres Banská Bystrica). Padol na východnom fronte.
 • Teren Pavel, roč. 1898, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Terepinda Anton, roč. 1896, Osrblie (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Tergeš Ján, roč. 1883, Malý Krtíš (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Terpák Martin, roč. 1878, Gemerská Panica (okres Rimavská Sobota). Zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Terpák Pavel, roč. 1885, Gemerská Panica (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Tkács Pavel, roč. 1893, Detva (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Tkács Ján, roč. 1880, Detva (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Tkács Matúš, roč. 1884, Detva (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Toda Ján, roč. 1888, Chyžné (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Tomas Július Alexander, roč. 1893, Štítnik (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tomášik Ján, roč. 1878, Rejdová (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Tomesz Ondrej, roč. 1894, Jelšava (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Tomi Gustav, roč. 1887, Kunova Teplica (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Tomi Kalman, roč. 1896, Čierna Lehota (okres Rožňava). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Tonkovič Ján, roč. 1873, Podkonice (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Tót Ján, roč. ?, Číž (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Tóth – Bencze Ján, roč. 1892, Kalonda (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Ján, roč. 1883, Širkovce (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Ján, roč. 1893, Brzotín (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Tóth Ján, roč. 1877, Bušince (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Tóth Ján D., roč. 1884, Byšta (okres Trebišov). Padol na východnom fronte.
 • Tóth Ludvik, roč. 1895, Brzotín (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Tóth Samuel, roč. 1882, Banská Bystrica (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trbjík Jáze, roč. 1885, Cinobaňa (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Trebuľa Juraj, roč. 1877, Hriňová (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Trembuch Peter Pavol, roč. 1886, Hronec (okres Brezno). Padol na východnom fronte.
 • Trizna Ľudevit, roč. 1880, Trebeľovce (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Trnavský Ján, roč. 1888, Klenovec (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Trnka Ján, roč. 1873, Poniky (okres Banská Bystrica). Padol na východnom fronte.
 • Trnka Johann, roč. 1880, Môťová (okres Zvolen). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Tucsnyák Johann, roč. 1884, Špania Dolina (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Tuček Pavel, roč. 1898, Vígľašská Huta (okres Detva). Padol na fronte v Taliansku.
 • Turcsán Matthias, roč. 1895, Podkonice (okres Banská Bystrica).  Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Turcsányi Antonin, roč. 1886, Divín (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Turcsányi Imrich, roč. 1883, Slavošovce (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Turčan Ján, roč. 1887, Ábelová (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Turjanský František, roč. 1884, Krupina (okres Krupina). Padol na fronte v Haliči.
 • Turna Štefan, roč. 1874,  Hronec (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Turnya /Bacsik/ Jozef, roč. 1895, Hronec (okres Brezno). Padol na východnom fronte.
 • Turnya Anton, roč. 1898, Čierny Balog (okres Brezno). Padol na fronte v Rumunsku.

Vojaci HIR 16 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Tary Jozef, roč. 1899, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz