Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť XIX.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku, 52. novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor). Štáb pluku sídlil v Banskej Bystrici. Pluk sídlil v tzv Radvanskych kasárňach, ktoré boli prestavané z budov priemyselného charakteru. V roku 1914 bolo národnostné zloženie pluku následovné: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iné.

Mobilizačné plány zaraďovali HIR 16 do zostavy 78. honvédskej pešej brigády (78. HiBrig) z Miskolca. Táto brigáda bola súčasťou košickej 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Celú vojnu absolvoval banskobystrický pluk v rámci tejto divízie. Ako všetky košické jednotky aj 39. honvédska pešia divízia bola podriadená VI. zboru z Košíc a spolu s ním vyrazila na front proti Rusom do Haliče. Na východnom fronte zostala 39. honvédska pešia divízia do marca 1918. Potom bola stiahnutá do vnútrozemia a v júli 1918 bola odvelená na taliansky front, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov banskobystrického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi banskobystrického HIR 16  boli aj títo vojaci:

 • Szhuhanszky Ján, roč. 1892, Sklabiná (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Karpatoch.
 • Szikora – Gecskó Ján, roč. 1894, Hrnčiarske Zalužany (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Szilágyi Antorn, roč. 1883, Halič (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Szimann Max, roč. 1881, Hronec (okres Brezno). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Szirotjak Ján, roč. 1883, Jelšava (okres Revúca). Padol na východnom fronte.
 • Szitay Alois, roč. 1893, Širkovce (okres Rimavská Sobota). Padol na talianskom fronte.
 • Szivok Josef, roč. 1870, Suché Brezovo (okres Veľký Krtíš). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Szivós Ludvík, roč. 1880, Bátka (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Szkucska Jíři, roč. 1887, Dobroč (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Szmedo Ján, roč. 1890, Ružiná (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Szmrek Jozef, roč. 1885, Dobšiná (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Sznopka Ondřej, roč. 1896, Horné Pršany (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szó Koloman, roč. 1885, Dubno (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Szögedi Ján, roč. 1881, Hostišovce (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szokol Ján, roč. 1893, Medzibrod (okres Banská Bystrica). Padol na východnom fronte.
 • Szokol Pavel, roč. 1884, Sklabiná (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Szokola Johann, roč. 1888, Muránska Zdychava (okres Revúca). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szolga Ondrej, roč. 1879, Lenartovce (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szopka Štepán, roč. 1872, Michálkova (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szpodnyák Ondrej, roč. 1885, Hriňová (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Sztalmenej Jozef, roč. 1876, Žilina – m. č. Závodie (okres Žilina). Padol na východnom fronte.
 • Sztankai Gustáv, roč. 1894, Banská Bystrica (okres Banská Bystrica). Padol na východnom fronte.
 • Sztankovics Ján, roč. 1893, Očová (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Sztehlik Valentin, roč. ?, Detvianska Huta (okres Detva). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztigács Matúš, roč. ?, Hriňová (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Sztik György, roč. 1890, Kynceľová (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Sztrelecz Ján, roč. 1885, Malachov (okres Banská Bystrica). Padol na fronte.
 • Sztrics Ondrej, roč. 1889, Budča (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Sztyik Ján, roč. 1885, Banská Bystrica – m. č. Sásová (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Sztynoka Jan, roč. 1896, Rejdová (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szücs Josef, roč. 1889, Čerenčany (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Szudar Ján, roč. 1895, Lešť (okres Zvolen). Padol na východnom fronte.
 • Szuchanský Štefan, roč. 1892, Sklabiná (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Szuja – Zsiak Ondrej, roč. 1896, Hriňová (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Szurek Vojtech, roč. 1896, Plešivec (okres Rožňava). Zomrel v epidemickej nemocnici na bližšie neurčenú chorobu.
 • Szvetlik Belko Martin, roč. 1896, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Szvord Ján, roč. 1887, Vidiná (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Šándor Imrich, roč. 1882, Pleš (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Šárik Ján, roč. 1897, Dolná Lehota (okres Brezno). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Ščurko Ján, roč. 1896, Rejdová (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šeben Juraj, roč. 1883, Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). Zomrel v ruskom zajatí.
 • Šichta Jan, roč. 1876, Detva (okres Detva).  Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šimo Štefan, roč. 1893, Kozelník (okres Banská Štiavnica). Padol na fronte v Bukovine.
 • Šimský Marton, roč. 1897, Chmeľnica (okres Stará Ľubovňa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šimurka, Štefan, roč. 1893, Špania Dolina (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Šindliar Juraj, roč. 1878, Slovenské Kľačany (okres Veľký Krtíš). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Šinger Josef, roč. 1898, Pohronská Polhora (okres Brezno). Padol na fronte v Taliansku.
 • Široký Juraj, roč. 1899, Očová (okres Zvolen). Padol na fronte v Taliansku.
 • Škantár František, roč. 1889, Bacúch (okres Brezno). Padol na východnom fronte.
 • Škoda Ján, roč. 1880, Michalková (okres Zvolen). Zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Škrada Andrej, roč. 1880, Očová (okres Zvolen). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Šlobár Matej, roč. ?, Stará Huta (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Šlosiarik Pavel, roč. 1892, Dobrá Niva (okres Zvolen). Padol na východnom fronte.
 • Šmidt Martin, roč. 1883, Turčok (okres Revúca). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Šťavina Juraj, roč. 1894, Heľpa (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Szlovák Michal, roč. 1891, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Šípko István, roč. 1894, Zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Szlivka Ladislav, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 bez určenia bydliska:

 • Szvooten Štefan, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz