Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť VIII.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku, 52. novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor). Štáb pluku sídlil v Banskej Bystrici. Pluk sídlil v tzv Radvanskych kasárňach, ktoré boli prestavané z budov priemyselného charakteru. V roku 1914 bolo národnostné zloženie pluku následovné: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iné.

Mobilizačné plány zaraďovali HIR 16 do zostavy 78. honvédskej pešej brigády (78. HiBrig) z Miskolca. Táto brigáda bola súčasťou košickej 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Celú vojnu absolvoval banskobystrický pluk v rámci tejto divízie. Ako všetky košické jednotky aj 39. honvédska pešia divízia bola podriadená VI. zboru z Košíc a spolu s ním vyrazila na front proti Rusom do Haliče. Na východnom fronte zostala 39. honvédska pešia divízia do marca 1918. Potom bola stiahnutá do vnútrozemia a v júli 1918 bola odvelená na taliansky front, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov banskobystrického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi banskobystrického HIR 16  boli aj títo vojaci:

 • Kardos Ľudevít, roč. 1894, Plešivec (okres Rožňava). Padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Karnafel, Ondrej, roč. 1875, Jurgov (okres Nowy Targ), príslušný do Tvarožná (okres Kežmarok). Padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Kárpaty Štefan, roč. 1896, Banská Bystrica – m. č. Uľanka (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Kasra Ján, roč. 1879, Ratkovská Lehota (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Kaszanicky Bedřich, roč. 1867, Kalameny (okres Ružomberok). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kaszprusz András, roč. 1897, Ľubietová (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Katreniak Martin, roč. 1876, Lom nad Rimavicou (okres Brezno). Zomrel v zajateckej nemocnici v ruskom zajatí.
 • Kekera Ondrej, roč. 1881, Ábelová – m. č. Madačka (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Kelemen Johann, roč. 1875, Poltár (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kelemen Ondrej, roč. 1879, Poltár – m. č. Zelené (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Keleményi Johann, roč. 1867, Dobrá Niva (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Keszi Štefan, roč. ?, Rudník (okres Košice – okolie). Padol na východnom fronte.
 • Kinyo Jan, roč. 1885, Hostišovce (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Kis Benedek Ladislaus, roč. 1890, Cakov (okres Rimavská Sobota). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kis Kovács Ján, roč. 1885, Želovce (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Kis Ludvík, roč. 1882, Rumince (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Kiss Ján, roč. 1896, Drienčany – m. č. Papča (okres Rimavská Sobota), príslušný do Teplý Vrch (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Kiss Jozef, roč. 1896, Paňovce (okres Košice – okolie). Padol na fronte v Haliči.
 • Kissimon Ondrej, roč. 1886, Želovce (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Kiszela Alexander, roč. 1891, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Padol na východnom fronte.
 • Kiszelý Ficzko Štefan, roč. 1887, Pliešovce (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Kiš František, roč. 1892, Gemerská Panica (okres Rožňava). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Kišik Ondrej, roč. 1893, Sliač – m. č. Sampor (okres Zvolen). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kjapes Josef, roč. 1873, Ábelová (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klein Maximilian, roč. 1883, Ratkovské Bystré (okres Revúca). Padol na východnom fronte.
 • Klement Štefan, roč. 1898, Vlachovo (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Klermentisz Ondrej, roč. 1885, Chyžné (okres Revúca). Padol na fronte v Haliči.
 • Klesznyak Ondrej, roč. 1877, Banská Bystrica –  m.č. Iliaš (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Kliment Pál, roč. 1886, Banská Bystrica – m. č. Šalková (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klimko Ján, roč. 1884, Pliešovce (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Klimko Štefan Evžen, roč. 1897, Pliešovce (okres Zvolen). Padol na východnom fronte.
 • Klinešik Jozef, roč. 1882, Nemecká (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Klobusický Július, roč. 1893, Banská Bystrica (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Klosáček Gustav Michal, roč. 1888, Banská Bystrica –  m.č. Jakub (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Kmeti  Stefan, roč. 1895, Hriňová (okres Detva). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kmety František, roč. 1891, Kriváň (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Kmety Ján, roč. 1898, Nemce (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Kminyák Peter, roč. ?, Kriváň (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Kocka Jan, roč. 1882, Dobra Niva (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Kocprd Ondrej, roč. 1889, Polomka (okres Brezno). Padol na talianskom fronte.
 • Koctur Ján, roč. 1894, Selce (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Koctur Ondrej, roč. 1885, Selce, (okres Banská Bystrica). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Koczman – Liszko Ondrej, roč. 1882, Zvolenská Slatina (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Kočiš Ondrej, roč. 1881, Jelšava (okres Revúca). Zomrel v zajatí v Rusku.
 • Kohút Ján, roč. 1893, Banská Bystrica –  m.č. Podlavice (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Kohút Matej, roč. 1882, Banská Bystrica –  m.č. Podlavice (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Kohút Matúš, roč. 1877, Cerovo (okres Krupina). Padol na východnom fronte.
 • Kojnok Ján, roč. 1888, Hrnčiarske Zalužany (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Koles Šimun, roč. 1890, Telgárt (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Kolesar Juraj, roč. 1898, Rejdová (okres Rožňava). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Kolimár Jiři, roč. 1883, Lehôtka (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Káspár Jan, roč. 1894, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Kiss Janos, roč. 1877, zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Klinecz Johann, roč. 1873, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Kaszemiez Ladislav, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.
 • Kiss Štefan, roč.1892, padol na fronte v Haliči.

Vojaci HIR 16 bez určenia pôvodu:

 • Klein Alexander, roč. ?, padol na fronte v Haliči.
 • Kohn Eugen, roč. ?, padol na fronte v Haliči.

Zoznam zostavili:

Roman Procházka a Radoslav Turik

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.