Zoznam padlých vojakov rakúsko-uhorského “banskobystrického” Honvédskeho pešieho pluku č. 16 (časť V.)

Medzi jednotky z výrazným podielom vojakov z územia Slovenska patril aj Honvédsky peší pluk č. 16 ( Honved-Infanterieregiment Nr. 16  alebo Beszterczebányai 16. honvéd gyalogezred). Tento pluk vznikol v roku 1886. Pluk bol dopĺňaný z doplňovacieho obvodu Banská Bystrica.  Základom sa stali tri honvédske pešie prápory: 53. zvolensko-tekovský honvédsky peší prápor posádkou v Banskej Bystrici, ktorý sa stal I. práporom novovytvoreného pluku, 52. novohradský honvédsky peší prápor s posádkou v Balašských Ďarmotách (II.prápor) a 51. gemerský honvédsky peší prápor posádkou v Jelšave (III.prápor). Štáb pluku sídlil v Banskej Bystrici. Pluk sídlil v tzv Radvanskych kasárňach, ktoré boli prestavané z budov priemyselného charakteru. V roku 1914 bolo národnostné zloženie pluku následovné: 56% Maďari, 41% Slováci, 3% iné.

Mobilizačné plány zaraďovali HIR 16 do zostavy 78. honvédskej pešej brigády (78. HiBrig) z Miskolca. Táto brigáda bola súčasťou košickej 39. honvédskej pešej divízie (39. HID) z Košíc. Celú vojnu absolvoval banskobystrický pluk v rámci tejto divízie. Ako všetky košické jednotky aj 39. honvédska pešia divízia bola podriadená VI. zboru z Košíc a spolu s ním vyrazila na front proti Rusom do Haliče. Na východnom fronte zostala 39. honvédska pešia divízia do marca 1918. Potom bola stiahnutá do vnútrozemia a v júli 1918 bola odvelená na taliansky front, kde ju zastihol koniec vojny.

V tomto seriáli článkov budeme uverejňovať mená padlých vojakov banskobystrického pluku, na ktorých sa nám podarilo naraziť pri archívnom výskume. Údaje z každého článku sa budú sústreďovať v sekcii Matriky na našom webe, kde si budete môcť vyhľadávať údaje podľa okresov a obcí, z ktorých vojaci pochádzali. V zoznamoch uvádzame iba základne údaje, ak by ste medzi nimi našli svojho predka a chceli viac údajov, kontaktujte nás.

Medzi padlými vojakmi banskobystrického HIR 16  boli aj títo vojaci:

 • Gertli Ján, roč. 1888, Dobroč (okres Lučenec). Padol na fronte v Haliči.
 • Gescheit Šimon, roč. 1886, Banská Bystrica – m. č. Radvaň (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Giertl Jan, roč. 1900, Čierny Balóg (okres Brezno). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gigacz /Zajaza/ Juraj, roč. 1896, Šumiac (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Gindák Ján, roč. 1878, Brdárka (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Girtl Ján, roč. 1900, Hronec (okres Brezno). Zomrel pravdepodobne vo vojenskej nemocnici.
 • Glanka Pavol, roč. 1896, Hodejov (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Gočaltovský Dezider, roč. 1896, Jelšava (okres Rožňava). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gočaltovský Ján, roč. 1887, Jelšava (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Gombos Štefán, roč. 1891, Gemerská Panica (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Gonda Matej, roč. 1880, Podkriváň (okres Lučenec). Zomrel v zajateckej nemocnici.
 • Gonda Ondrej, roč. 1876, Hriňová (okres Detva). Padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Gonda Pavel, roč. 1891, Málinec (okres Poltár). Padol na východnom fronte.
 • Gondáš Antonín, roč. 1888, Detva (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Gondáš Jan, roč. 1882, Detva (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Gracza Ján, roč. 1882, Horná Lehota (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Grecso Ján, roč. 1893, Môťová (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Gregó Štefan, roč. 1895, Drnava (okres Rožňava).  Padol na fronte v Bukovine.
 • Gregor Karol, roč. 1892, Predmier (okres Žilina). Padol na fronte v dnešnom Slovinsku.
 • Grňa Juraj, roč. 1882, Dúbravy (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Grulya František, roč. 1897, Lúčka (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Gubza /Sícslis/ Ján, roč. 1891, Uhorské (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Gugala Ján, roč. 1890, Málinec (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Guglava Ján, roč. 1891, Málinec (okres Poltár). Padol na fronte v Haliči.
 • Gutin Štefan, roč. 1897, Želovce (okres Veľký Krtíš). Padol na východnom fronte.
 • Guvani Michal, roč. 1880, Glabušovce (okres Veľký Krtíš). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Guzma František, roč. 1894, Tisovec (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Gyalog János, roč. 1885, Budiná (okres Lučenec). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gyeknár Ján, roč. 1883, Pliešovce (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Gyenes Ladislav, roč. 1895, Cakov (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v Haliči.
 • Gyifka Michal, roč. 1868, Lučenec (okres Lučenec). Zomrel pravdepodobne vo vojenskej nemocnici.
 • Gyomor Ludvik, roč. 1883, Lužany pri Topli (okres Svidník). Padol na fronte v Haliči.
 • Gyorgy Martin, roč. 1875, Slavec (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Gyorgy Štefan, roč. 1882, Lučenec (okres Lučenec). Padol na východnom fronte.
 • Gyuran Jozef, roč. 1894, Štítnik (okres Rožňava). Padol na východnom fronte.
 • Gyurica Mattheus Paulus, roč. 1894, Detva (okres Detva). Padol na východnom fronte.
 • Gyuricza /Golyavszky/ Georg, roč. 1882, Budiná (okres Lučenec). Padol na východnom fronte.
 • Gyuricza Ján, roč. 1893, Heľpa (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Gyuris Jan, roč. 1896, Vígľašská Huta – m. č. Kalinka (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Gyurjan Michal, roč. 1878, Kokava nad Rimavicou (okres Poltár). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Gyurky Vojtech, roč. 1886, Kiarov (okres Veľký Krtíš). Padol na fronte v Haliči.
 • Habovcsík Ondrej, roč. 1884, Mýto pod Ďumbierom (okres Brezno). Padol na fronte v Haliči.
 • Hacsi Ján, roč. 1897, Uzovská Panica (okres Rimavská Sobota). Padol na fronte v dnešnom Rumunsku.
 • Hajdu Ondřej, roč. 1880, Silica (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Hakel Martin, roč. 1891, Detva (okres Detva). Padol na fronte v Haliči.
 • Halaj Johann, roč. 1887, Cinobaňa (okres Poltár). Padol na východnom fronte.
 • Halaman Michael, roč. 1897, Litmanová (okres Stará Ľubovňa). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halász Ján, roč. 1887, Lučiná (okres Prešov). Padol na fronte v Haliči.
 • Halay Johann, roč. 1882, Badín (okres Banská Bystrica). Zomrel vo vojenskej nemocnici.
 • Halijakó Imrich, roč. 1897, Chminianska Nová Ves (okres Prešov). Padol na fronte v Haliči.
 • Halik Ondrej, roč. 1883, Očová (okres Zvolen). Padol na fronte v Haliči.
 • Hamada František, roč. 1894, Telgárt (okres Brezno). Padol na fronte v Rumunsku.
 • Handszlovszký Matej, roč. 1891, Banská Bystrica – m. č. Skubín (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Haliči.
 • Hanes Jan, roč. 1882, Detva (okres Detva). Zomrel v zajateckom tábore v Rusku.
 • Hanesz Tomáš, roč. 1894, Hriňová (okres Detva). Pravdepodobne padol na fronte v Bukovine.
 • Hanzel Andreas, roč. 1885, Rejdová (okres Rožňava). Padol na fronte v Haliči.
 • Ondrej Hanzel, roč. 1894, Banská Bystrica – m. č. Podlavice (okres Banská Bystrica). Padol na fronte v Rumunsku.

Vojaci HIR 16 pochádzajúci mimo územia Slovenska:

Maďarsko

 • Germán Anton, roč. 1809, zomrel vo vojenskej nemocnici.

Ukrajina

 • Gorgo Juraj, roč. 1892, padol na fronte v Haliči.

Zdroje:

Kartotéka padlých v prvej svetovej vojne, http://vuapraha.cz/node/73

www.válka.cz